logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Weekbrief en kerkblad

 

weekbrief 25 en 24

Mei 2021 (PDF)
April 2021 (PDF)

De weekbrieven en kerkbladen zijn alleen via een beveiligde pagina te zien.

Het breed moderamen heeft besloten om de weekbrieven en de kerkbladen niet zondermeer te publiceren via de website van de Kerk dit in verband met de wet op de privacy.

De gebruikersnaam en wachtwoord staan op de (papieren) weekbrief en in het kerkblad. Belangstellenden kunnen de gebruikersnaam en wachtwoord opvragen via info@pknsb.nl.

De kerkordelijke regeling

De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten registreren gegevens van haar leden. De kerkorde regelt hoe gemeenten met die gegevens moeten en mogen omgaan.

De kerkordelijke regeling staat in het bredere kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De Wet Bescherming Persoonsgegevens is de huidige Nederlandse privacywet. Art. 16 WBP bevat een algemeen verbod om persoonsgegevens omtrent godsdienst te verwerken (registreren, maar ook gebruiken), omdat zij behoren tot de ‘bijzondere persoonsgegevens’. Kerkgenootschappen mogen de persoonsgegevens van hun leden wèl verwerken (art. 17 WBP). Echter, zij mogen die gegevens niet aan derden verstrekken, althans niet zonder toestemming van de desbetreffende leden.

De verwerking van persoonsgegevens door de kerk moet ook voor het overige voldoen aan de algemene bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Kerk mag beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Het is dus toegestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan ‘tot het genootschap behorende personen en hun gezinsleden’.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl