logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Wat te doen bij?

Collectemunten bestellen

Het college van kerkrentmeesters wil het gebruik van collectemunten graag bij u aanbevelen.

 1. Via de webshop van onze gemeente
  Via de webshop worden de munten direct afgerekend. Ze worden binnen een week bij u thuis bezorgd.
 2. Via de (oranje) formulieren
  U kunt de formulieren vinden in de hal. U kunt het ingevulde formulier vervolgens in de bus ‘Kerkelijke Post’ doen of in de brievenbus van mw. J. From, Munnikestraat 10. De collectemunten worden bij u thuisbezorgd en het bedrag wordt later automatisch van uw rekening afgeschreven.

Bestellingen in de maanden juli en augustus worden niet verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om de aanschaf van collectemunten als gift op te voeren op uw aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. (zie belastingdienst)


Kerkradio

Als u gebruik wilt maken van de kerkradio kunt u contact opnemen met de diaconie. Voor 2017-2018 is rentmeester diaken Grietzen Fokkens  de contactpersoon. Telefoon 06-40809862


Geboorte

Een kaartje naar:

 • de predikant en/of jeugd&jongerenwerker
 • de ledenadministratie
 • de eigen sectorouderling of contactpersoon.

Doop of opdragen

Doop
De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente waarvan een van de doopouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komen. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.

Opdragen
Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Aanvragen kunnen worden aangemeld bij:

 • de predikant
 • de secretaris van de Kerkeraad

Huwelijk

 1. Vragen aan de predikant of hij de gekozen datum beschikbaar is.
 2. Vragen aan de koster/beheerder of de kerk beschikbaar is.
 3. Huwelijk melden aan de secretaris van het kerkelijk bureau. De informatie gaat dan via het kerkelijk bureau naar andere betrokkenen binnen de kerk.
 4. Trouwkaart sturen aan predikant en de secretaris

Inschrijving gemeente

Aanmelden bij de ledenadministratie.


Kopij Kruispunt, website of weekbrief

 • Voor het kerkblad "Kruispunt" doorgeven aan redactie kerkbode.
 • Voor de website of weekbrief doorgeven aan de secretaris.

Overlijden

Een bericht van overlijden zo spoedig mogelijk doorgeven aan het centrale meldpunt, de secretaris van de kerkenraad Hanneke Dijkstra, 363548.


Verhuizing

Verhuizing doorgeven aan:

 • de ledenadministratie
 • de betrokken predikant
 • de betrokken sectorouderling of contactpersoon.

Vragen over Kerkbalans

Contact opnemen met de voorzitter dhr. H. Bergsma, Langelaan 7, 845 094 Of per mail kerkbalans@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl .


Ziekte/Ziekenhuisopname

Meldingen van ziekte kunnen worden doorgegeven aan:

 • de predikant en/of
 • aan de betrokken sectorouderling/ contactpersoon.
 • Daarnaast voor eventuele vermelding weekbrief doorgeven aan de redactie van de weekbrief.

Adressen

Overzicht sectoren, sectorouderling en contactpersonen.

Predikant:
Vacant,
Aanspreekpunt: Secretaris Kerkenraad 363 548,
kb@pknsb.nl

J&J Werker:
Anne Willem Hoekstra
Dûbelspul 9, 06-156 91 019
Jeugdwerker@pknsb.nl

Kerkelijk bureau,
Mw. H. Dijkstra,
Gedempte Vaart 9, 363 548
kb@pknsb.nl

Ledenadministratie,
Dhr. P. Smit, De Koolmees 30, 777 380
ledenadministratie@pknsb.nl

Redactie kerkblad kruispunt,
Dhr. J. Hielema, Zetveld 26, 362 322
Dhr. A. Nieuwenhuis, De Havik 69, 363 408
kruispunt@pknsb.nl

Redactie weekbrief
K. Lettinga, 363 741
weekbrief@pknsb.nl

Secretaris,
Mw. H. Dijkstra,
Gedempte Vaart 9, 363 548

Voorzitter Kerkbalans
H. Bergsma, Langelaan 7, 845 094
kerkbalans@pknsb.nl

Koster/beheerder Flambou/Lantearne en de Bining
Dhr. A. Postma, 361 303 of
06-538 52 344

Collectemunten,
Bestelformulieren inleveren in de brievenbus in de hal van de Flambou of bij Mw. J. From, Munnikestraat 10
ba@pknsb.nl

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl