logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

In genade geroepen tot dienst

Wat voor gemeente zijn wij?

Wie zijn wij
De Protestantse gemeente Surhuisterveen Boelenslaan laat zich zien als een gemeenschap van mensen die zich met elkaar en met de wereld om hen heen verbonden weet door het Woord van God dat hen voedt, inspireert en aanzet om te groeien in zorg voor elkaar en voor de wereld. God, die aan het begin en het einde van ons leven staat, heeft zich aan ons verbonden door Zijn Zoon te geven: Jezus Christus, onze Verlosser, die omwille van ons gestorven en opgestaan is. Ons beeld van het Koninkrijk van God komt tot uitdrukking wanneer wij ons, in navolging van Christus, inzetten om te groeien in verbondenheid met elkaar en de wereld om ons heen. Wij weten ons steeds nauwer verbonden met God op onze weg naar het Koninkrijk.

Visie en missie
Wij bouwen aan een enthousiaste geloofsgemeenschap waarin alle leden, jong en oud, zich thuis voelen. Een gemeenschap die verbonden is met elkaar en met de wereld, waarbij elk van haar leden verantwoordelijkheid draagt en de aanwezige gaven en talenten optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren wij door een doelmatige en doeltreffende organisatiestructuur, door een open communicatie, waarin respect en ruimte is voor elkaar in de verschillende opvattingen en geloofsbeleving, waarbij wij kracht zoeken in het werk van de Heilige Geest.

Doel
Binnen kaders en voorwaarden versterken wij onze verbondenheid met elkaar in kerkdiensten, werkgroepen, in pastoraat en omzien naar elkaar. Op dezelfde wijze wordt ook de verbondenheid met de wereld tot uitdrukking gebracht, o.a. in gastvrijheid en openheid, in het evangelisatiewerk, in zending en werelddiaconaat, in het delen met mensen die lijden, in de inzet voor vrede, gerechtigheid en een leefbare wereld, zoals God die bedoeld heeft.

We blijven zoeken naar wegen om de genoemde zaken op een goede/werkzame manier in te vullen.

  • Van de ruim 2400 gemeenteleden streven we er naar dat een maximaal deel zich betrokken voelt, en geraakt weet door het leven en werken van onze gemeente. Dat kan door het bezoeken van de kerkdiensten maar ook door ontmoetingen die door de week plaats vinden. Op die manier hopen we ook het grote tal vrijwilligers werkzaam op de vele terreinen van het kerkenwerk te kunnen behouden en te 'verjongen'.
  • Als kerkgemeenschap willen we in het dorp herkenbaar aanwezig zijn en onze gebouwen zo inzetten dat ook niet kerkelijke activiteiten mogelijk zijn.
  • Wanneer een dorpsgenoot van buiten onze gemeente een beroep doet op een van onze voorgangers dan willen wij hiervoor de mogelijkheid bieden.
  • Wanneer een dorpsgenoot van buiten onze gemeente een beroep doet op de individuele hulp commissie van de diaconie dan willen wij hiervoor de mogelijkheid bieden.
  • Ook op het gebied van de vluchtelingenproblematiek zal onze gemeente zich open moeten stellen voor de opvang van vluchtelingen. Zij zal daar waar mogelijk helpen.

Van de gemeente zal het meeleven van ‘lief en leed’ binnen de eigen gemeente uitgebreid moeten worden met het ‘lief en leed’ buiten de gemeente: Kerk naar buiten!

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl