logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

De Lantearne kan weer gasten ontvangen

“We zijn klaar om de eerste gasten te ontvangen.” Dat stelt André Postma van De Lantearne enkele dagen voor kerst. De grote zaal is nagenoeg gereed en kan weer in gebruik worden genomen. “Helaas gaan door de coronacrisis veel activiteiten niet door. Het is niet anders, want ook hier houden we ons aan de regels.” Vorige week werd de nieuwe vloer in de zaal gelegd en ook werd één van de wanden met een prachtige natuurfoto verrijkt (zie foto). Naast het podium zijn twee grote schermen opgehangen voor presentaties. Ook kunnen daar in de toekomst beelden van activiteiten in De Flambou worden getoond. Denk bijvoorbeeld aan concerten, festivals en andere gebeurtenissen.

De bar in de zaal is eveneens geheel vernieuwd. Het is een modern en sfeervol verlicht wandmeubel geworden, waarin volop ruimte is voor koeling, glaswerk en alles dat de bediening nodig heeft.

De radiatoren voor de verwarming zijn vervangen. Wordt het in de zomermaanden te heet, dan is er nu een nieuwe airco-installatie, die dankzij de zonnepanelen voor verkoeling zorgt. Vaste bezoekers van De Lantearne weten dat het voorheen moeilijk was om de temperatuur op niveau te houden. Dat had alles te maken met rot in de kozijnen en ander houtwerk, ongewenste kieren en gaten en niet te vergeten de minimale isolatie. Daar is enorm veel in veranderd. De renovatie bood meteen de kans om De Lantearne in veel opzichten te isoleren. Dat geldt voor de kozijnen en de ruiten, de muren en het plafond. “We verwachten dat hierdoor een enorme besparing op het energieverbruik mogelijk wordt”, zegt Gaele Dijkstra van de bouwcommissie. Hij en André Postma zijn enthousiast over de inzet van vrijwilligers. “De vrijwilligers hebben de aannemers veel werk uit handen genomen. Sommigen zijn er bijna dagelijks geweest. Geweldig.” Wensen zijn er uiteraard ook nog. “We zetten alles op alles om ook nieuwe tafels en stoelen aan te schaffen. Het oude meubilair is versleten.” Een probleem is dat door de coronacrisis een aantal geplande acties niet door kon gaan. Wel zijn er bloemen verkocht en loopt er momenteel een wijnactie. Ook zijn er enkele giften binnengekomen, speciaal bestemd voor De Lantearne. De bouwcommissie en het stichtingsbestuur zijn daar ontzettend blij mee. Dat geldt ook de inmiddels toegezegde subsidies van stichtingen en instellingen. De komende weken liggen de werkzaamheden stil. In de loop van januari wordt de draad weer opgepakt.

(Foto’s Harm Feitsma)

Vernieuwde De Lantearne ziet er ‘prachtig’ uit

Verbouw vordert gestaag

De afgelopen weken is er door de vrijwilligers weer enorm veel werk verzet in De Lantearne. Vooral de ‘grote’ zaal heeft inmiddels een ware metamorfose ondergaan. Nadat in eerste instantie alle kozijnen zijn vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met extra isolerend glas, is aansluitend de zaal zelf onder handen genomen.

Het nieuwe plafond zit er inmiddels in en over de volle lengte (en breedte) is boven de plafondtegels isolatie aangebracht. Ook zijn alle wanden inmiddels opgeknapt. Dat geldt ook voor het podium. Naast het nodige plamuur- en pleisterwerk wordt er door de vrijwilligers ook volop geschilderd. De kleuren die in de zaal worden gebruikt, komen overigens straks ook terug in de hal van De Lantearne.

“Het ziet er nu al prachtig uit”, zegt Gaele Dijkstra. “Het is geweldig hoeveel werk er door de vrijwilligers is gedaan.” Vrijwel alles is de afgelopen maanden volgens plan verlopen. Een fikse tegenvaller was de staat van de elektriciteitsvoorziening. Vooral de bedrading was erg slecht en moest allemaal worden vervangen. Alles is nu vernieuwd en aangesloten op de meterkast. Daar komt straks ook de energie van alle zonnepanelen op het dak binnen.

In de zaal is de afgelopen weken ook een geheel nieuwe bar geplaatst, die behalve functioneel vooral uitnodigt om een consumptie te gebruiken. De geheel gerenoveerde keuken maakt dat men er straks zowel voor een hapje als drankje terecht kan. “We verwachten dat alles begin december gereed is. Dan wordt de vloer opgeleverd, zowel in de zaal als in de hal en kunnen we de inrichting afronden. Ringleiding en de geluidsinstallatie worden dan ook aangesloten.”

Vanwege de coronacrisis zijn nagenoeg alle activiteiten in De Lantearne voor de komende weken geschrapt. Zodra duidelijk is dat er meer mogelijkheden zijn om binnen de geldende regels activiteiten te ontplooien, zal dit uiteraard worden opgepakt. Voorlopig wordt nog het ‘oude’ meubilair gebruikt, maar de stoelen en tafels zijn dringend aan vervanging toe. Daarom wordt de komende weken een wijnactie opgezet.

(Foto’s Harm Feitsma)

Verbouw De Lantearne verloopt naar wens

De verbouw van De Lantearne ligt op schema. Als alles volgens plan verloopt, is de renovatie van de ‘grote’ zaal medio november klaar. Komende maandag wordt de nieuwe balie geplaatst. Ook wordt de nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd. Tevens wordt dan de zaal voorzien van ringleiding. Dit laatste is mogelijk dankzij een bloemenactie van de activiteitencommissie.

“Het is goed te zien wat er allemaal verandert”, zegt beheerder André Postma. “Er zit schot in.” Enkele weken geleden werden de nieuwe kozijnen met het isolerend glas in de gevel aan de Jan Binneslaan geplaatst. Vervanging was dringend noodzakelijk omdat op meerdere plekken sprake was van rot en nogal wat achterstallig onderhoud. Tegelijkertijd zijn de wanden en het plafond aangepakt en geïsoleerd. Door deze aanpassingen kan fors op het energiegebruik worden bespaard. Daar blijft het niet bij, want begin oktober zijn op het dak van De Lantearne bovendien nog eens zo’n 70 zonnepanelen geplaatst. De extra stroom die hiermee wordt opgewekt, zal worden benut voor verwarming van de nieuwe keuken en de airco-installatie.

Door de corona-uitbraak zijn nagenoeg alle activiteiten in De Lantearne geschrapt. Voor de jaarlijkse exploitatie van het gebouw is dat een fikse tegenvaller. Keerzijde is echter dat hierdoor flink kon worden doorgewerkt, zowel door bouwbedrijf Van Dijk als door de vrijwilligers. “Het enthousiasme van de vrijwilligers is groot”, zegt Gaele Dijkstra. Als lid van de bouwcommissie coördineert hij het werk van de vrijwilligers. In totaal zijn er zo’n vijftien vrijwilligers bij de verbouw en vernieuwing betrokken. “Het is geweldig wat men de afgelopen maanden heeft gedaan.” De komende weken zullen de werkzaamheden in de zaal en de hal van De Lantearne grotendeels worden afgerond. Naar verwachting kan na de jaarwisseling worden begonnen met de werkzaamheden in de hal van De Flambou. Dan zal ook de entree aan de Groningerstraat worden vernieuwd.

(Foto’s Harm Feitsma)

Verbouw De Lantearne voortvarend van start

Het zal niemand zijn ontgaan dat De Lantearne sinds enkele maanden letterlijk in de steigers staat. Door de coronacrisis zijn alle geplande activiteiten geschrapt en dat bood de gelegenheid om met de verbouw aan de slag te gaan. Tevens wordt achterstallig onderhoud weggewerkt. De werkzaamheden worden verricht onder supervisie van bouwbedrijf Van Dijk uit Surhuisterveen en Gaele Dijkstra, die alle vrijwilligerswerk coördineert.

Vergunning verleend
De bouwcommissie heeft samen met het stichtingsbestuur van De Lantearne en beheerder André Postma van de nood een deugd gemaakt door in het voorjaar en de zomer door te pakken. Medio juni kreeg De Lantearne de vereiste vergunning van de gemeente Achtkarspelen. De vergunning was nodig omdat de gevel aan de Jan Binneslaan wordt aangepast. De oude kozijnen bleken aangetast door de tand des tijds en er is gekozen voor nieuw, isolerend glas. Op aandringen van de welstandscommissie Hûs en Hiem moest de aanvankelijke bouwtekening worden aangepast omdat de commissie meer één geheel met het kerkgebouw wilde laten ontstaan. De gemeente nam dit advies over. De nieuwe kozijnen met driedubbel glas betekenen minder energieverbruik en minder geluidsoverlast voor de omgeving.

Grote zaal
Tegelijkertijd wordt de grote zaal van De Lantearne onder handen genomen. Wanden en plafond worden geïsoleerd en ook de bar wordt volledig vernieuwd. Dat geldt ook voor alle elektriciteitskabels in het gebouw. Bij het verwijderen van de oude wandbekleding kwamen er zoveel oude leidingen en kabels in de zaal en op het podium tevoorschijn dat er maar één goede oplossing mogelijk was: alles vernieuwen. In de aanvankelijke begroting bleek dat een tegenvaller, maar gelukkig zijn er ook meevallers. Zo heeft De Lantearne met succes een beroep gedaan op meerdere fondsen van onder meer de gemeente en provincie.

De keuken

Hoewel aanvankelijk niet in de planning, is ook de keuken grondig onder handen genomen. Het tegelwerk bleek niet meer aan de eisen van deze tijd te voldoen en omdat alle activiteiten vanwege Covid-19 zijn geschrapt, heeft de bouwcommissie alsnog besloten de keuken volledig te renoveren. De keuken is inmiddels grotendeels gereed en kan weer worden gebruikt. Voor André Postma en zijn team betekent het een enorme verbetering en men kan er weer jaren mee vooruit.
Na het verwijderen van het oude plafond in de keuken bleek er zoveel ruimte vrij te komen, dat met hulp van vrijwilligers een heuse zolder kon worden gerealiseerd. Deze zal worden gebruikt voor de opslag van materialen, die nu her en der in het gebouw een plekje hebben.

De hal
Het meest ingrijpend is ongetwijfeld de aanpassing van de hal. De kleine vergaderzaal tegenover de koffiecorner is verwijderd, waardoor “opstoppingen” na kerkdiensten, concerten en andere activiteiten in De Flambou tot het verleden behoren. Ook wordt de hellingbaan aangepast. Voor mensen met een rolstoel of rollator wordt de toegang straks breder en deze voorziening is aangepast aan de wettelijke eisen. Om te voorkomen dat in de toekomst een tekort aan zaalruimte ontstaat, hebben vrijwilligers eerder dit jaar de Toerseal onder handen genomen. De ruimte werd vooral voor opslag gebruikt, maar is inmiddels  veranderd in een knusse zaal, die vooral door de jeugd zal worden gebruikt. Ook kunnen er kleine groepen vergaderen.

Rol vrijwilligers
“Zonder vrijwilligers hadden we niet aan dit grote project kunnen beginnen”, zegt Gaele Dijkstra, kerkrentmeester lid van de bouwcommissie. De afgelopen maanden heeft hij met regelmaat een beroep op een team van zo’n vijftien vrijwilligers gedaan. “Het is soms even passen en meten, zeker in deze vakantieperiode. Maar eigenlijk gaat alles boven verwachting.” Omdat de werkzaamheden ook de komende maanden nog niet zijn afgerond, zijn extra vrijwilligers altijd welkom. Ook hier geldt het aloude gezegde dat ‘veel handen licht werk maken’.

Licht en geluid
De komende weken buigt de bouwcommissie zich over zowel de licht- als geluidsinstallatie die in De Lantearne moet komen. Daar zijn forse investeringen mee gemoeid en daarom gaat de commissie niet over één nacht ijs. “We hebben recent ervaring opgedaan met de verbouw van De Bining. Dat helpt”, aldus Dijkstra. Ook komt er ringleiding in het gebouw en wordt, waar mogelijk, extra geïnvesteerd in verduurzaming. Daarom zijn offertes aangevraagd om extra zonnepanelen op De Lantearne aan te brengen.  De eerste berekeningen laten positieve resultaten zien en binnenkort zal ook hierover de knoop worden doorgehakt.

Hal De Flambou
In de volgende fase wordt de hal van De Flambou aangepakt. Zoals bekend is de entree aan de Groningerstraat dringend aan vervanging toe: de trap verzakt en vervanging is dringend noodzakelijk. Doordat er meer glas in de entree komt en de hal naar De Lantearne inmiddels veel royaler is geworden krijgt het geheel een meer open karakter.

(Foto’s Harm Feitsma)

_____________________________________________________________

Dak De Flambou wordt aangepakt

Niet alleen De Lantearne wordt momenteel ingrijpend verbouwd, ook De Flambou staat in de steigers. Aan het dak van de kerkzaal moest dringend onderhoud worden gepleegd. Op enkele plekken bleek tijdens hevige regenval sprake van lekkage. Het College van kerkrentmeesters heeft daarop besloten om het dak met voorrang te laten opknappen. Bouwbedrijf Van Dijk en Hovinga Dak & Zinkwerken zijn in juni met de werkzaamheden begonnen. Behalve dat het dak wordt vernieuwd en versterkt, worden ook nieuwe goten aangebracht. Verwacht wordt dat deze grote klus kort na de zomervakantie kan worden afgerond.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl