logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Renovatie De Flambou voor de zomer gereed

De verbouw van De Flambou vordert gestaag. Zoals door velen zal zijn opgemerkt, staat vooral de toegang aan de Groningerstraat letterlijk in de steigers. De oude deuren en entree zijn verwijderd en worden vervangen door een geheel nieuwe entree. Bouwbedrijf Van Dijk uit Surhuisterveen is enkele maanden geleden samen met vrijwilligers met de werkzaamheden begonnen en alles verloopt volgens schema. Ook de hal van de kerk wordt vernieuwd en daardoor ontstaat straks één geheel met de hal van De Lantearne. De nieuwe entree aan de Groningerstraat wordt voorzien van een zogenaamd luchtgordijn, waardoor de temperatuur in het complex minder fluctueert. De wind en kou krijgen straks minder vat op de kerkzaal en de andere ruimten, en dat heeft een positief effect op het verlagen van de stookkosten.

De oude traptreden verzakten en braken af, waardoor de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Dat probleem wordt door de vernieuwing verholpen. Tegelijkertijd is aan de toegankelijkheid voor mensen die minder mobiel zijn, gedacht. In de eigenlijke hal van De Flambou worden vloer, wanden en plafond vernieuwd. Ook zijn vrijwilligers inmiddels bezig met het opknappen van de ruimten naast de hal, het vervangen van kabels, leidingen en aanbrengen van nieuwe verlichting. “We liggen op schema”, verduidelijkt Gaele Dijkstra. Aannemer Van Dijk is rond 1 juli klaar met de werkzaamheden. “Daarna gaat het om de afwerking. We hopen nog steeds dat we voor de zomervakantie de hal weer kunnen gebruiken.

Foto’s: Harm Feitsma

Renovatie hal van start

Het zal niemand zijn ontgaan dat de afgelopen weken een begin is gemaakt met aanpassing van de hal en entree van De Flambou. Met bouwbedrijf Van Dijk b.v. zijn vrijwilligers inmiddels weer enthousiast aan de slag gegaan met de werkzaamheden. In de hal is sprake van nogal wat achterstallig onderhoud. Dat is vooral goed te zien aan de vloer. Ook de traptreden bij de entree aan de Groningerstraat vertonen scheuren en moeten tegelijk met de kozijnen en de deuren worden vervangen. De nieuwe entree wordt in zekere zin vergelijkbaar met de entree van De Lantearne aan de Jan Binneslaan. Dat betekent dat er achter de nieuwe glazen deuren een zogenaamd luchtgordijn wordt aangebracht, waardoor koude(re) luchtstromen niet meer gemakkelijk De Flambou binnen kunnen komen. “Het streven is dat we voor de bouwvakantie de meeste werkzaamheden hebben afgerond”, zegt Elle Binne Luimstra van bouwbedrijf Van Dijk. Tussen de hal en de kerkzaal van De Flambou komen glazen deuren. Transparantie is een belangrijk uitgangspunt. De nieuwe entree met de glaspartijen onderstrepen dat de kerk midden in de samenleving staat.

Vrijwilligers verrichten evenals bij de recente verbouw van De Lantearne weer een belangrijke rol. Onder leiding van Gaele Dijkstra is inmiddels het nodige sloopwerk verricht. Daarnaast zijn de bomen, heesters en het hekwerk voor De Flambou inmiddels verwijderd. Tegelijk met het vernieuwen van de hal wordt naar de Opkeamer een nieuwe trap geplaatst en worden de kleinere ruimtes opgeknapt.

Foto’s: Harm Feitsma

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl