logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Profielschets predikant

Wij zoeken een nieuwe predikant

De Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan is gevestigd in het Friese dorp Surhuisterveen. Ze is in 2011 ontstaan uit de fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Kenmerkend voor onze gemeente is de mix van kerkelijke stromingen en gezindten. Gemeenteleden voelen zich thuis in de traditionele eredienst en er is waardering voor evangelische geloofsbeleving. In onze gemeente leeft de nadrukkelijke wens om bij elkaar te horen en één te zijn. De predikant werkt samen met de ouderenpastor en de jeugd-en jongerenwerker.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan (PGSB) is in samenspraak met de gemeente op zoek naar

Predikant m/v

1 FTE

Wij zoeken

Een predikant die verbinding weet te leggen tussen jong en oud, en tussen mensen met heel verschillende geloofsbelevingen.

Een predikant die bestaande én nieuwe gemeenteleden, jonge en oudere mensen weet te binden en te boeien en die gezinnen met (jonge) kinderen en jongeren helpt aansluiting te vinden binnen onze gemeenschap.

Een predikant die voortbouwt op reeds ontwikkelde vormen van kerk-zijn, waaronder de verschillende wijzen van vieren, de messychurch en de Alpha cursus, maar die ook zoekt naar nieuwe wegen, dit alles vanuit een missionaire houding die staat voor: Samen-Openstaan-Meedoen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je gelooft in God en Jezus onze verlosser, geeft de Bijbelse verhalen betekenis in het dagelijks leven van gemeenteleden.
 • Binnen het team van predikant, ouderenpastor en jeugd- en jongerenwerker heb je een initiërende rol om samen verder te bouwen aan een bloeiende gemeente tot eer van God.
 • Je bent een verbinder, tussen groepen met verschillende geloofsbeleving maar ook tussen generaties.
 • Je bent een aansprekende voorganger en je werkt samen aan inspirerende diensten en vieringen, waar ruimte is voor meedoen, zingen en muziek, traditionele én eigentijdse liturgie.
 • Je hebt oog voor de talenten van gemeenteleden en moedigt mensen aan om ze te gebruiken.
 • Je zet mensen aan tot leren en ontmoeten, draagt bij aan vorming en
 • Je hebt een missionaire houding. Je bent actief binnen de geloofsgemeenschap van Surhuisterveen-Boelenslaan en in contacten met andere kerkgenootschappen en je bent ook daarbuiten zichtbaar.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Wij zijn actief en betrokken, er is en er wordt veel werk verzet.
 • Wij dragen graag en constructief bij aan de verdere ontwikkeling van onze kerk en onze maatschappelijke opdracht(en).
 • Wij hebben een actieve diaconie en ZWO
 • Wij bieden ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van goede pastorale zorg.

Randvoorwaarden

 • Je bent toegelaten tot de bediening van het ambt van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Je bent werkzaam als predikant en je hebt ervaring met een veelkleurige gemeente.
 • Je kunt het ‘Frysk’ verstaan of bent bereid dit te leren.
 • Je bent bereid je te vestigen in Surhuisterveen of Boelenslaan.

Voor meer informatie kun je bellen met de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr. H. van der Bij, 0629 346 990 of met de interim-predikant, tevens voorzitter van de kerkenraad ds. H. Maat, 0620 366 225

Je reactie zien wij graag voor 1 juni 2021 bij de secretaris van de beroepingscommissie.(beroepingscommissie@pknsb.nl)

Bijlagen

 1. Beknopte typering van de gemeente
 2. Recente plaatselijke (kerk)geschiedenis
 3. Beleidsplannen
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl