logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Feestelijke Overstapdienst groep 8

 

Dit ‘elftal’ zwaait af met voor v.l.n.r. Hanna Nijdam, Redmar Hiemstra, Emma Kooistra, Amarins Herder en Tessa Bouma. Middelste rij (v.l.n.r.) Sylke Vrieswijk, Jarn van Houten, Hidde Spinder, Bart de Jong. Achter (v.l.n.r.) Marijn de Vries en Harm Kok.

Aan het einde van het seizoen wordt in een dienst aandacht besteed aan die kinderen, die de basisschool verlaten en doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat zij tevens de overstap maken van het kinderwerk naar het tienerwerk. Voor hen was het in de morgendienst van zondag 23 juni zover. Het thema was ‘Online met God’. Anne-Willem Hoekstra leidde de dienst, waarin ook de ‘afzwaaiers’ een groot aandeel hadden. De muzikale begeleiding was in handen van de eigen tienerband ‘Passion’. Zij deden hun naam eer aan, want er werd met veel passie gezongen en gespeeld, hetgeen de aanwezigen inspireerde om de prachtige liederen uit volle borst mee te zingen.

“Online, de meeste mensen zijn veel online. Op het werk, op school. Welke rol heeft God daarin?”. Dat stelde Anne-Willem in de aanloop naar de uitleg van het thema. De eerste schriftlezing was uit Lucas 11:5-13. Het gedeelte waarin iemand midden in de nacht bij een vriend aanklopte met de vraag om drie broden te lenen, want hij had onverwachts bezoek gekregen. Het bekende verhaal, waarin Jezus ook zegt vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je open gedaan worden.

En waar in de tweede schriftlezing (Exodus 3:14) God tot Mozes zei wat hij moest zeggen tegen de Israëlieten als zij zouden vragen ‘Wat is de naam van die God’? Zeg dan: “Ik ben die er zijn zal, IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toegestuurd.” Aansluitend op de schriftlezing werd er samen gezongen het prachtige lied ‘Ik zal er zijn’.

Door een aantal leden van de overstappers werd een sketch opgevoerd. De jongen, die uit school thuis kwam, maar zijn moeder niet aantrof. Hij pakte zijn mobieltje. Facetime, instagram, chillen, chatten. Alles tegelijk. Allemaal vrienden. Uiteindelijk bleek hij er toch alleen voor te staan. Dit tot zijn grote teleurstelling.

In zijn ‘Praatje’ haalde Anne-Willem Hoekstra het Bijbelgedeelte uit Lucas aan. “Doe jij voor iedereen open. En ben jij altijd beschikbaar voor je vrienden? En wie zijn je echte vrienden?” Hij verwees naar de woorden uit Lucas 11. Als je klopt… “Wij laten wel eens een vriend links liggen. Maar God is altijd online. De vraag is: Ben jij al online met God? Staat Hij al tussen jouw contactpersonen? Als jij bidt, luistert Hij, want Hij is online.”

Speciaal voor de kinderen van groep 8 had Anne-Willem een boodschap. “Jullie moeten straks dingen loslaten. Klasgenoten gaan naar een andere school. Maar weet, God is bij je. Overal waar we hem aanroepen is hij aanwezig.”

Het moment van overstappen is aangebroken. Het elftal afzwaaiers betreedt het podium. “Acht jaar basisschool is voorbij”, sprak Anne-Willem hen toe. “Een tijd van afsluiting, maar ook een nieuwe uitdaging.” Een ieder liet horen welke school hij of zij het komende schooljaar gaat bezoeken.

Ze ontvingen meteen een invitatie. Peter Santema nodigde hen uit het volgende seizoen de tienerdienst te bezoeken. “Komende zondag is het de laatste tienerdienst van het seizoen en ik wil jullie uitnodigen daarbij aanwezig te zijn. Dan kunnen jullie er vast even aan ruiken, hoe dat is.” Hij stelde meteen even de leiding van de tienerdienst voor. Tevens attendeerde hij op de diverse clubs. Voor iedereen was er een sportbijbel en een boek ‘Spiegels en Smileys’.

Tevens werden de leden van World Servants uitgezwaaid. Voor de groep Surhuisterveen-Doezum zijn dat Jacob Schaap, Eelkje de Wal, Wianna Vrieswijk en Else van Dijk. Zij gaan naar Bolivia. Met de groep Harkema gaat Marijn Postma naar Uganda. Hen werd Opwekking 710 toegezongen:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Het slotlied van deze warme en feestelijke dienst was het toepasselijke ‘Tienduizend redenen’, want daar was alle reden toe.

Foto’s: Harm Feitsma

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl