logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Begeleidingsband Together4Him

In het jaar 2002 boog een aantal gemeenteleden binnen de Gereformeerde kerk zich over de vraag hoe zij meer jeugdleden in de kerk zou kunnen krijgen. Dit resulteerde in het oprichten van een begeleidingsband. In plaats van het kerkorgel begeleidt de band de samenzang.
Op een maandagavond verzamelde zich een 15 tot 20-tal leden in Zalencentrum De Lantearne om te gaan repeteren. Repeteren ja, maar wat en hoe? Zoveel mensen met ieder evenveel inbreng, dat levert problemen op. Van zingen kwam dan ook niet veel de eerste avond. Er was een drummer, een pianist en een aantal zangers en zangeressen. De begeleidingsband Together4Him was geboren! De basis was gelegd, maar wat ontbrak was iemand, die de leiding had. Een dirigent. En wat voor een dirigent moest het worden? Deze moest in eerste instantie muzikaal zijn maar wat nog belangrijker was: hij of zij moest van deze groep mensen een geolied team zien te vormen.

Bekend was dat Sjouke Riemersma jarenlang dirigent was geweest van de succesvolle gospelgroep “Marturion” uit Rottevalle. Zijn naam kwam al heel snel boven drijven. Hij moest nog wel gevraagd worden en natuurlijk het belangrijkste: hij moest wel even ‘ja’ zeggen. Tot een ieders grote vreugde ging Sjouke Riemersma akkoord. 


De volgende repetitieavond was dan ook een verademing! Een echte leider voor de groep waardoor er een stuk rust was gecreëerd wat ten goede kwam aan de muzikaliteit.
Tijdens het eerste optreden in de eigen kerk kon men zich verheugen  op een bezoekersaantal, dat net het middenvak – onder –  vulde. Tegenwoordig is het zo dat, wanneer bekend is dat Together4Him optreedt, er zeker tweederde van de kerk – onder-  gevuld is.
 
Gedurende het bestaan van Together4Him hebben enkele leden van de groep zich ontplooid tot ware voorgangers. Bekend zijn inmiddels de uurvullende programma’s waarbij Together4Him de gehele dienst verzorgt, compleet met overdenking. Ook heeft men kennis kunnen maken met de interactieve dienst waarbij van te voren stencils worden uitgedeeld met daarop te kiezen liederen. Thuis, in alle rust, kan dan een keuze worden gemaakt uit liederen die dan tijdens de dienst kunnen worden ‘geroepen’.

Met de tijd mee…….

Het groepje mensen van toen is ondertussen gegroeid tot een club van circa 30 personen. De muzikale ondersteuning van een pianist en een drummer is uitgebreid met een gitarist. Ook heeft Hans Postma de taak van dirigent sinds september 2008 op zich genomen, nadat Sjouke Riemersma gestopt is. Er wordt eens per drie weken gerepeteerd in het kerkgebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van de aldaar aanwezige vleugel.
Together4Him is een enthousiaste club mensen. Zij treedt niet alleen op tijdens diensten in haar eigen kerkgebouw, maar werkt ook mee aan diensten in andere kerken. De diensten kennen een enthousiast en blijmoedig karakter. Daarbij staan Opwekkingsliederen en liederen uit de bundel van Johannes de Heer op het repertoire. Maar ook bekende kinderliederen, waarbij de kinderen actief mee mogen doen. Benadrukt wordt dat het een begeleidingsband is, waarbij de aanwezigen worden uitgenodigd alle liederen uit volle borst mee te zingen.

Voor informatie kan men terecht bij:
e-mail: secretarist4h@gmail.com.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl