logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

In deze crisissituatie van het coronavirus is alles anders. Vandaar een suggestie vanuit de Protestantse Kerk Nederland om thuis achter de computer toch op eigen wijze, in de stille week op weg te gaan naar Pasen.

Van 5 – 12 april 2020 kun je elke dag meedoen aan de overdenkingen om juist in deze bizarre tijd voor te bereiden op wat Pasen voor je betekent. Er is een morgen- en een avondgebed. Wat je nodig hebt is een kaars, papier en pen en eventueel het nieuwe liedboek. Neem en heb de tijd. Met een hartelijke groet van Pastor Ytje Hinke Attema


Pasen zondag 12 april         avondgebed

kleur : wit

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

Lied 645 : 5

Pasen is de dag,
dat de dove lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.


Lees de tekst: Johannes 20 : 13– 15a
De engelen die bij het graf stonden, vroegen Maria uit Magdela: ‘waarom huil je?’
Ze zei: ‘ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben’. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’


Lees de tekst een paar keer aandachtig.
Zijn de gedachten dezelfde als vanochtend of toch anders?


Lied 645: 4
Maatslag der natuur,
kringloop der getijden,
luister naar het uur
dat zijn liefde slaat,
Hij kwam ons te baat,
Hij zal ons bevrijden!


Doven van de kaars


Pasen zondag 12 april         morgengebed

kleur: wit

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer.

Lied : 645 : 1

Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan levenden en doden!


Lees de tekst: Johannes 20 : 13– 15a
De engelen die bij het graf stonden, vroegen Maria uit Magdela: ‘waarom huil je?’
Ze zei: ‘ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben’. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’


Lees de tekst een paar keer aandachtig
Noteer welk woord u opvalt.
Noteer welke gedachten bij u opkomen.

Lied 645 : 2

Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood te niet
in de nieuwe morgen


Doven van de kaars


Stille zaterdag 11 april          avondgebed

kleur: wit

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer.

Lied 13 : 3

Zolang, o God, houd ik nog hoop.
Ik ben U toevertrouwd.
Verlos mij van mijn zware last.
Tot zo lang houd ik hieraan vast
dat U nog van mij houdt.


Lezen : Mattheüs 24 : 11 – 13
“Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen  misleiden.
En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.
Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered”.


Lees de tekst een paar keer aandachtig.
Zijn deze gedachten dezelfde als vanochtend of toch anders?


Vannacht weten we niets dan de stilte van de dood.
Wat wil ik,
terwijl ik roep in de stilte van de vroege nacht?
Een antwoord?
Dat is de vraag niet.
Kan ik het antwoord aan?
Ook als het klinkt als: “Volg mij”
De vraag is:
als er iets moet opstaan vannacht
is het onze moed om te doen als Hij …………


Doven van de kaars


Stille zaterdag 11 april     morgengebed

kleur : wit

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer.

Lied 13 : 2

Hoe lang, o God, houdt U zich stil
Terwijl ik op U wacht.
En redt U mij uit deze nood?
Mijn hart voelt zo verdord en dood
Het kwaad heerst dag en nacht.


Lezen : Mattheüs 24 : 11 – 13
“Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen  misleiden.
En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.
Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered”.


Lees de tekst en paar keer aandachtig.
Noteer welk woord u opvalt.
Noteer welke gedachten bij u op komen.


Lied 13 : 1
Hoe lang vergeet U mij, o God
Verbergt U zich voor mij?
Een teken krijg ik van U niet.
Alsof U mijn verdriet niet ziet.
Mijn wanhoop blijft nabij.


Doven van de kaars


Goede Vrijdag 10 april     avondgebed

kleur: wit

Aansteken van een kaars en een moment van stilte


Lied 757 : 3
Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan het kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.


Lees de tekst:  Hebreeën 9 : 11 – 13
Christus is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht;
hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.


Lees de tekst aandachtig een paar keer
Zijn de gedachten dezelfde als vanochtend of toch andere gedachten?


Lied 757 : 5
Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizendmaal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.


Doven van de kaars


Goede Vrijdag  10  april     morgengebed

kleur: rood of paars

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Lied 574 : 1
Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,
U ging onze kruisweg, U stief onze dood,
In de nacht der nachten streed U onze strijd,
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
Kyrie eleison, Christus eleison, Kyrie eleison.


Lees de tekst:  Hebreeën 9 : 11 – 13
Christus is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht;
hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.


Lees de tekst aandachtig een paar keer
Noteer welk woord u opvalt of welke gedachten bij u opkomen.


Lied 574 : 3
Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht.
Geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
Één van ziel en levend bij uw heilig woord.
Kyrie eleison, Christus eleison, Kyrie eleison.


Doven van de kaars


Witte donderdag 9 april      avondgebed

kleur: wit

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Lied 566 : 5
Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven
midden in de dood.


Uit Trouw van 27 maart
“Het avondmaal overslaan uit lijfsbehoud, dat is pas solidariteit. Het is pijnlijk dat we elkaar nu niet fysiek kunnen ontmoeten en dat brood en wijn niet in de kring kunnen rondgaan. Maar de kunst zal zijn om niet te proberen die pijn op te lossen. Juist de afwezigheid en onmogelijkheid van het sacrament bepaalt ons bij de crisis”.

Lees de tekst aandachtig een paar keer
Zijn de gedachten dezelfde als vanochtend of toch andere gedachten?


Lied 566 : 3
Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.


Gebed
Zegen ons, Christus Jezus.
U werd met leed overladen,
Maar U dreigde niemand
Door uw erbarmen brengt U genezing.
Amen


Doven van de kaars


Witte donderdag 9 april     morgengebed

kleur: wit

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Lied 566 : 1
Midden in de dood
zijn wij in het leven,
want Eén breekt het brood
om met ons te leven
midden in de dood.


Lees de tekst:  Mattheüs 26 : 31
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen,
want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden”.


Lees de tekst aandachtig een paar keer
Noteer welk woord u opvalt of welke gedachten bij u opkomen.


Lied 566: 3
Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.


Gebed
Christus, U schenkt alles.
U geeft uw leven en ook uw vergeving.
Die zal nooit ons verlaten.
En wij stamelen ons antwoord:
U weet het, Christus,
U weet dat ik U liefheb,
Misschien niet zoals ik het zou willen,
Maar ik heb U lief.


Doven van de kaars


Woensdag 8 april     avondgebed

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

Lied 240 : 1
Blijf bij ons, Jezus, onze Heer
de avond daalt op aarde neer
het helder licht, uw goddelijk woord,
moog bij ons schijnen ongestoord.


Lezen:

Mattheüs 26 : 7 – 8
“Een vrouw had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die over Jezus zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: “Wat een verspilling!”

Lees de tekst een paar keer aandachtig.
Zijn de gedachten dezelfde als vanochtend of anders?


Lied 240 : 2
Geef ons in deze zware tijd
Volharding en standvastigheid,
Opdat wij woord en sacrament
Bewaren tot aan des werelds end.


Doven van de kaars


Woensdag 8 april     morgengebed

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Lied 207 : 1
De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.


Lezen: Mattheüs 26 : 7 – 8
“Een vrouw had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die over Jezus zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: “Wat een verspilling!”


Lees de tekst aandachtig een paar keer
Noteer welk woord u opvalt of welke gedachten bij u opkomen.


Gebed van Otto Grevink
Lieve God,
Wat moeten we ervan denken nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er zo veel mensen in ons land besmet zijn?
We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, verstandig zijn met hygiëne.
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.
We voelen de ongrijpbaarheid en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.
Sommigen noemen het een hype en het lijkt ineens over niks anders te gaan.
God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.

Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen, onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het aller kwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.
Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.
Amen.

Doven van de kaars


Dinsdag 7 april     avondgebed

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

Lied 239 : 2
Behoed ons Heer in deze nacht,
houd over ons getrouw de wacht,
bewaar ons voor verdriet en pijn,
wil altijd onze Vader zijn.


Lezen van de tekst:

2 Korintiërs 5 : 19
“Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend:
Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd”.


Lees de tekst een paar keer aandachtig.
Zijn de gedachten dezelfde als vanochtend of anders?


Lied 239 : 3
Wanneer de slaap ons weerloos maakt,
Houd Gij ons lichaam wel bewaakt,
Dek met uw vleugels al wat leeft,
O Geest, die boven de afgrond zweeft.


Doven van de kaars


Dinsdag 7 april     morgengebed

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Lied 206 : 1 en 2
De zon gaat op in gouden schijn,
laat ons de hemel dankbaar zijn
want God is met ons, God is goed.
Hij heeft ons deze nacht behoed.

De dag staat weer aan het begin,
laat ons God zingen van één van zin
en bidden dat Hij met ons gaat,
en ons bewaart voor alle kwaad.


2 Korintiërs 5 : 19
“Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend:
Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd”.


Lees de tekst aandachtig een paar keer
Noteer welk woord u opvalt of welke gedachten bij u opkomen.


Gebed van Guus Fröberg
Goede God,  
U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen,
om te steunen en te dragen, om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten,
dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.
Tegelijkertijd bidden wij: help ons om elkaar vast te houden
om elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar.
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,
dat we niet ons eigenbelang,
de hebzucht de boventoon gaat voeren.
Dat wij niet vergeten dat we met elkaar deze wereldwijde crisis aankunnen.
Dat wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt,
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.
Amen.


Doven van de kaars


Maandag 6 april     avondgebed

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

Lied 237: 2
U loven wij in de dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
Geef dat ons lied uw lof verspreid
Van eeuwigheid tot eeuwigheid.


Lees de tekst van vanochtend:

Lezen Mattheüs 10 : 38 – 39
“Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden”.


Lees de tekst een paar keer aandachtig.
Zijn deze gedachten dezelfde als vanochtend of toch anders?


Lied 237 : 3
Aan God de Vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd.


Doven van de kaars.


Maandag 6 april     morgengebed

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Lied 206 : 1 en 2
De zon gaat op in gouden schijn,
laat ons de hemel dankbaar zijn
want God is met ons, God is goed.
Hij heeft ons deze nacht behoed.

De dag staat weer aan het begin,
laat ons God zingen van één van zin
en bidden dat Hij met ons gaat,
en ons bewaart voor alle kwaad.


Lezen: Mattheüs 10 : 38 – 39
“Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden”.


Lees de tekst aandachtig een paar keer
Noteer welk woord u opvalt of welke gedachten bij u opkomen.


Gebed
Uw liefde is sterker dan de dood, goede God.
Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is opent U voor ons nieuwe wegen.
Wij ontsteken een licht en bidden voor mensen die bang zijn
om de bedreiging van hun leven
voor mensen die vrezen ziek te worden
voor mensen die ziek zijn
voor wie op sterven liggen.
Wij bidden U, goede God, wees nabij.
Neem ons allen bij de hand en leid ons door deze moeilijke tijden heen.
In Christus naam, amen


Doven van de kaars


Zondag  5 april 2020     Palmpasen     avondgebed

kleur: rood of paars

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

Lied 549 : 3
De vredeskoning! Kijk die vredeskoning.
Geen zwaard, geen speer, met blote hand,
Gewoon met woorden brengt hij vrede.
Hosanna krijgt de overhand.
Nu glanst de hemel, bloeit het land.


Mattheüs 21 : 5
“Zeg tegen Sion:  “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier”. 

Lees de tekst een paar keer aandachtig.
Zijn deze gedachten dezelfde als vanochtend of anders?


Lied 549 : 4
De ezelruiter! Kijk die ezelruiter.
De meute aan zijn voeten lacht,
en rolt een loper uit van jassen.
Hosanna! Zing en dans en lach!
Hosanna! Hoop is aan de macht!


Doven van de kaars


Zondag 5 april 2020     Palmzondag     morgengebed

kleur: rood of paars

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

Lied 549 : 1
De ezelruiter! Kijk de ezelruiter.
Is dit de intocht van een vorst?
Dan mag je meer verwachten!
Dan komt wie veel had straks te kort,
en krijgt wie niets had nooit meer dorst.


Mattheüs 21 : 5
“Zeg tegen Sion:  “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier”. 

Lees de tekst een paar keer aandachtig.
Noteer welk woord u opvalt.
Noteer welke gedachten bij u op komen.


Gebed
Heer, ontferm u, over de mensen die ernstig ziek zijn en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.
Ontferm u over de mensen, die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.
Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.
Heer, ontferm u over onze angst om onze dierbaren, om onszelf.
Ontferm u over onze zorgen over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan, over financiële gevolgen voor ons huishouden.
Geef ons moed en rust, dat ons leven in uw hand is,
dat we geborgen zijn in U, omdat we dat altijd al waren.
Amen.


Doven van de kaars


PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl