logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Kerkenraad en Colleges

Samenstelling kerkenraad

Naam   Aftredend
Predikant M  Vacant
Anne Willem Hoekstra M  
Ouderlingen    
Voorzitter kerkenraad
  Vacant
Tea Atsma, Scriba M 2020
Folkert Faber   2020
Albert Bosma   2020
Wilma Weening-Jager, tekenbevoegdheid voorzitter
  2021
Teije Jacobi   2022
Bauke de Haan   2022
Gré Lettinga   2021
Hotske Paulusma   2023
Jeugdouderlingen    
Janco en Gertina de Vries   2021
Elizabeth en Klaas van Houten
  2022
College van kerkrentmeesters    
Japke From   2020
Piet Nieuwhof M 2020
Klaas van der Ploeg   2021
Henk Stienstra   2023
*Kerkrentmeesters    
Gaele Dijkstra   2020
Dina Frankena   2020
Joop Atsma   2023
College van diakenen    
Ella Bijlsma
  2020
Gelt de Graaf   2020
Wybe Kooistra M 2020
Wijtze Postma   2021
Wilfred Bolhuis   2021
*Rentmeester diakenen
   
Jolt Sijtsma   2020
Tinie Pietens   2020
Jolanda Helmus   2020
Sjoukje de Haan   2020
Tineke Rinsma   2021
Jan Bareld Schriemer   2021
Sjoerd van der Wijk   2022
Grietzen Fokkens   2022
Janny Hamersma   2022
Fransje van Kammen   2023
Hennie de Vries   2023


M=moderamen
Allen zijn per mail bereikbaar via kb@pknsb.nl, de mail wordt dan doorgestuurd.

Gespreksleider voor de vergaderingen van de kerkenraad:
Rikus van der Es, geen lid van de kerkenraad.

Secretaris van de kerkenraad, uitvoerende scriba taken:
Hanneke Dijkstra, geen lid van de kerkenraad wel bij alle vergaderingen aanwezig.

Pastor:
Mw. Y.H. Attema, Aldtsjerk, geen lid van de kerkenraad

* Kerkrentmeesters en rentmeester diakenen zijn wel lid van hun eigen college, maar geen lid van de kerkenraad. Hun namen worden wel voorgesteld aan de gemeente.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl