logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Kerkenraad

Samenstelling kerkenraad 2018-2019

Naam Adres Moderamen
Ds. Wabe Jan van Dijk De Leijen 48 x
Anne Willem Hoekstra Dûbelspul 9 x
Ouderlingen    
Jan Talma, voorzitter De Omloop 27  x
Jan de Vries, Scriba Langelaan 8  x
Folkert Faber Dalgrond 3  
Albert Bosma De Sperwer 10  
Wilma Weening-Jager
Torenplein 89  
Teije Jacobi Kolonieweg 26, Opende  
Bauke de Haan Fjouwer roeden 14  
Jeugdouderlingen    
Janco en Gertina de Vries Torenvalk 66  
Elizabeth en Klaas van Houten
Verlaatsdam 24  
Ouderling-Kerkrentmeesters    
Klaas van der Ploeg De Dellen 29  
Japke From Munnikestraat 10  
Piet Nieuwhof Boomvalk 20  
Diakenen    
Tea Atsma Groningerstraat 39  
Ella Bijlsma Blauwhuisterweg 21  
Gelt de Graaf Ritsmasterswyk 7, Boelenslaan  
Wybe Kooistra
Feanbei 33  
Wijtze Postma Dr. Van Kammenstraat 19  
Wilfred Bolhuis De Nachtegaal 6  

Secretaris van de kerkenraad, uitvoerende scriba taken:
Hanneke Dijkstra

Pastor:
Mw. Y.H. Attema, Aldtsjerk, geen lid van de kerkenraad

Lid van het college van kerkrentmeesters maar geen lid van de kerkenraad:
Leffrie Mulder, Gaele Dijkstra en Dina Frankena

Lid van het college van diakenen maar geen lid van de kerkenraad:
Griet Bouw, Emi Nieuwenhuis, Janine Visser, Jolt Sijtsma, Tinie Pietens, Jolanda Helmus, Sjoukje de Haan, Tineke Rinsma, Jan Bareld Schriemer, Sjoerd van der Wijk, Grietzen Fokkens en Janny Hamersma.

Mailadressen leden kerkenraad c.s. via kb@pknsb.nl

Statistiek van de gemeente

Kerkelijke stand Overzicht per september 2016

  1 september 2016 1 januari 2018
Belijdende Leden 1145 1118
Doopleden 851 823
Overige leden (niet gedoopt of blijkgever van verbondenheid) 451 432
Totaal 2447 2376
Pastorale eenheden 1277 1245

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl