logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Opdragen Damaris Sifra Hoekstra

De morgendienst van 16 mei stond in het teken van het opdragen van Damaris Sifra Hoekstra, dochtertje van Anne-Willem en Gerrianne Hoekstra, zusje van Deborah, Daniël en David. Voorganger was ds. Hans de Jong uit Drachten. Muzikale medewerking werd verleend door Raico Gorter (piano en zang) en Johanna Fennema (zang).

Het thema van de dienst was ‘Een voorbeeld zijn voor iedereen’. De Bijbellezingen werden verzorgd door dochter Deborah en ‘tante’ Marieke. De aanvangstijd was 11.00 uur. “Mijn tweede dienst al vanmorgen”, meldde Hans de Jong, die om 9.30 uur ook een dienst had geleid in zijn Oase-kerk in Drachten. “En daar verzorgden Raico en Johanna de muziek ook”, zo liet hij weten. “Surhuisterveen is toch jullie eerst uit-optreden als ik goed ben ingelicht”, zo vroeg hij het jonge muzikale duo, afkomstig uit Drachten en Kollumerpomp. Zij brachten veel bekende nummers. Hun openingsnummer was Opwekking 832: Jezus Overwinnaar. “Jammer, dat wij die mooie liederen nog niet mee mogen zingen”, merkte een bezoeker op.

Het opdragen vond Hans de Jong best wel een beetje spannend. “Ik ben al 27 jaar dominee, dit is de eerste keer dat ik dit doe, maar vind het prachtig om mee te maken.” ‘Een voorbeeld voor iedereen’, dat was het thema door Anne-Willem en Gerrianne aangegeven. Hans de Jong breidde het thema enigszins uit: ‘Hoe weet je nu wat het goede voorbeeld is en hoe houd je dat vol om het goede voorbeeld te zijn’.

Gerrianne legde uit wat zij bedoelden met het goede voorbeeld. “Een voorbeeld voor iedereen, dat is toch Jezus. Jezus is eerlijk, Hij is liefdevol, behulpzaam, Hij kan goed luisteren en Hij is vergevingsgezind. Hij is ons voorbeeld, wij mogen naar Hem kijken en van Hem leren door net zo te doen als Hij. Hij kan goed luisteren, maar dat kunnen wij van Hem leren zodat wij goed naar anderen gaan luisteren. We kunnen van Hem leren om behulpzaam te zijn, maar dat kunnen we ook doen met Zijn andere eigenschappen en talenten. Als wij dat van Hem leren zijn wij een voorbeeld voor iedereen. Het is eigenlijk heel simpel, als je het van Hem leert, dan ga je dat ook leren volhouden. Maar dan moet je wel steeds bij Hem zijn.

Anne-Willem en Gerrianne hadden aangegeven dat ze hun dochtertje graag willen opdragen. Hans de Jong: “Bijbels gesproken betekent opdragen het biddend aanbevelen bij God. Je kind laten opdragen betekent dat je om een zegen vraagt aan God tijdens een kerkdienst voor het leven van je kind. Deze zegen is ook voor de ouders bedoeld als steun in de rug bij de geloofsopvoeding.

Anne-Willem en Gerrianne spraken het verlangen uit dat Damaris op jonge leeftijd de Here Jezus mag leren kennen, dat zij Zijn rijke liefde en genade mag ervaren en dat zij bewust voor Hem zal kiezen en zich zal laten dopen. Dat ze vervuld mag worden door de kracht van Gods Heilige Geest en zo Zijn rijke zegen mag ervaren en doorgeven en Hem mag gaan dienen in haar leven. Zij beloofden dat ze hun geloof zullen voorleven, samen zullen Bijbellezen, samen zullen zingen, samen zullen bidden en voor hen bidden in makkelijke en moeilijke dagen en dat jullie mogen ervaren dat God jullie helpt en draagt.

Daarna sprak Hans de Jong de zegen uit: “Damaris Sifra, gezegend is je mond. Dat die mag lachen en woorden van liefde zal spreken. Gezegend je ogen, dat ze mogen zien tekenen van hoop. Gezegend je oren, dat ze mogen horen de stem van God en de stem van je eigen hart. Gezegend je handen, dat ze mogen geven en ontvangen. En gezegend je voeten, dat ze mogen gaan op de weg van de vrede van God. Amen."

Door Anne-Willem en Gerrianne werd daarna het zegenlied gezongen:

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

Door de Kinderkerk werd nog een kadootje overhandigd aan het gezin.

Foto’s:Harm Feitsma

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl