logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Archief 2015-2016
Archief 2014-2015
Archief 2013-2014
Archief 2012-2013
Archief 2011-2012
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Nieuws

Wet op de privacy, AVG

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt onze gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Onze privacystatement vind u bij de Beleidsplannen.


Koffieochtend

Op donderdagochtend 29 november werd er in de Lantearne weer een koffieochtend gehouden. De mensen die in de afgelopen maanden jarig waren en 75 jaar of ouder waren geworden hadden een uitnodiging gekregen om dit samen met dominee Van Dijk en pastor Attema te vieren. Het was een gezellige ochtend met in totaal 38 personen.

Lees verder en bekijk de foto's


Laatste zondag Kerkelijk jaar

Zondag 25 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de morgendienst, welke werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk, zijn de namen voorgelezen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De 39 namen werden genoemd door pastor Ytje Hinke Attema.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerk-, School- en Gezinsdienst

Zondagmorgen 4 november jl. was de jaarlijkse Kerk-, School- en Gezinsdienst in De Flambou. Dit keer met de leerlingen en leerkrachten van CBS De Bernebrêge. Het thema van de dienst was: ‘Parels’. In de weken voorafgaande aan de dienst hebben de leerlingen en leerkrachten gewerkt over dit thema.

Lees verder en bekijk de foto's.


Kinderkerk Bovenbouw

Op weg gaan met God

Dat was het thema bij de bovenbouw van de kinderkerk op 14 oktober. De bekering van Saulus stond in het bijbelverhaal centraal. Er werd als verwerking een spel gedaan, waarbij degene die het antwoord op de vraag wist zo snel mogelijk op de stoel moest gaan zitten en ze hebben een harmonica-kaart gemaakt.

Lees verder en bekijk de foto's


Joy 4 kids

Op weg gaan met God

Dit is het thema van de eerste kinderkerk dit seizoen. Op weg met God in een nieuw seizoen, een nieuwe week, een nieuwe dag. Op weg met God bij alle dingen die je doet. Ik—volg—de–Heer stond ook te lezen op de voetstappen voor in de zaal. We mogen altijd op God vertrouwen en Hem volgen. We mogen bidden en er op vertrouwen dat God ons gebed zal horen en verhoren.

Lees verder en bekijk de foto's


Gemeentezondag prima start nieuwe seizoen

De gemeentezondag op 23 september kan als uitermate geslaagd worden aangemerkt. Het werd terecht ‘Een dag vol verbinding’. Een volle kerk, een fijne dienst en allerlei activiteiten, die prima werden bezocht. De organiserende commissie, bestaande uit Elizabeth van Houten, Gertina de Vries en Nynke Kooy zag met veel tevredenheid en dankbaarheid terug op deze dag. “We kregen veel positieve reacties”, liet het drietal weten. Zij benadrukten de hulp en inzet van de vele vrijwilligers. “Die was geweldig en wij willen hen bij dezen nogmaals bedanken.”

Lees verder en bekijk de foto's


 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl