logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Verjaardagsfeest 75+

Op woensdagochtend 13 februari konden we een groep van 53 mensen begroeten voor de koffieochtend. Dit was voor diegenen die de afgelopen maanden jarig geweest waren.

Ze werden welkom geheten en Ds. Wabe Jan van Dijk deed de opening, daarna zongen we psalm 139: ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’. Hij las uit de bijbel psalm 71 en ging voor in gebed. Toen was het tijd voor koffie met oranjekoek en werd er gezellig met elkaar gepraat. De voorzitter van de kerkenraad Jan Talma was ook aanwezig, er werd aan de mensen gevraagd wat ze vinden van de variatie in diensten en van het feit dat we geen 2e predikant meer kunnen beroepen. Jan Talma heeft dit aan de aanwezigen ook nader uitgelegd.

Om half twaalf sloot pastor Ytje Hinke Attema de ochtend af door het uitspreken van een dankgebed en we sloten deze mooie ochtend af met het zingen van lied 723: ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl