logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Kerk-, School- en Gezinsdienst
met als thema: ‘Parels’

Zondagmorgen 4 november jl. was de jaarlijkse Kerk-, School- en Gezinsdienst in De Flambou. Dit keer met de leerlingen en leerkrachten van CBS De Bernebrêge.

Het thema van de dienst was: ‘Parels’.
 
In de weken voorafgaande aan de dienst hebben de leerlingen en leerkrachten gewerkt over dit thema. De dienst werd voorbereid met het maken van tekeningen, een film, het aanleren van liederen en het oefenen van een toneelstukje. Dit naar aanleiding van twee Bijbelgedeelten: Genesis 1: 26 en 27 en Mattheus 13: 45 en 46. De beide Bijbelgedeelten werden gelezen door Diemer, Baukje en Naomi.

In Genesis 1 gaat het over ons mensen. Mensen die God gemaakt heeft en op Hem lijken.
In Mattheus 13 gaat het over Gods nieuwe wereld die lijkt op een koopman die op zoek is naar mooie parels. Op een dag ziet hij een uitzonderlijk mooie parel. Hij verkoopt alles om die ene parel te kunnen kopen.

In een bijna volle kerk worden we verwelkomd door Redmar en Annemarit. Voorganger was Anne-Willem Hoekstra De muzikale leiding was in handen van Taekele Oevering op piano.

Naar aanleiding van het Bijbelgedeelte hield Anne-Willem een praatje.
De koopman uit de gelijkenis van de parels doet niks anders dan het zoeken naar parels. Hij geeft niet op om die ene uitzonderlijk mooie parel te vinden. Hij verkoopt alles wat hij heeft om die ene parel te kunnen kopen. Wat drijft hem? Mooie parels zijn zeldzaam. Om echte parels te vinden moet je ook geluk hebben. Wat zou voor jou iets kunnen zijn waar je naar blijft zoeken?
    
Een parel is het leven met God voor nu en voor de eeuwigheid. Wij kunnen die parel vinden door God te vragen om in ons hart te komen wonen. Hij ziet ons allemaal als parels.
Waarom? Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld. Je mag zijn zoals je bent. Je bent bijzonder en uniek. God is er altijd. Hij luistert naar jou. God is er voor ons allemaal. Hij houdt van ons. Wij zijn parels!

ELB. 471 Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?

Ik weet dat de Vader me kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.


Aan het einde van de dienst was er een presentatie van de World Servants groep Surhuisterveen-Doezum met een terugblik op de reis van afgelopen zomer naar Ecuador en een vooruitblik op de reis naar Bolivia in de zomer van 2019.

De fijne dienst werd besloten met het zingen van NLB 416:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Foto’s: Harm Feitsma

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl