logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Reisverslag Light for Nations,
1 - 10 maart 2019

Vrijdag 1 maart

We vertrokken om 00.00 uur vanuit Surhuisterveen en haalden de rest op in Drachten, daar gingen we even naar binnen en begonnen met gebed. De leiding bestond uit Theo, Arrian, Hillebrand, Henk Jan en Karin van Light for Nations. (www.light4nations.nl/). Bij Schiphol bad Theo ook met ons. Het vliegtuig vertrok om 6.45uur. De route ging over Oostenrijk en langs de kust van Griekenland.

De landing was om 10.45 uur, er was een lange rij bij de douane. We gingen met de bus naar Tel Aviv, de vaste chauffeur had een aanrijding gehad en de bussen moesten halverwege de middag omgeruild worden. Dat betekende dat er maar één groep Anat en Ishai Brenner en hun Red Carpet Nail Centre kon bezoeken. Dit is een opvangcentrum voor prostituees en verslaafden.

De andere groep ging falafel eten en de eerste groep had pas later op de middag tijd om snel een pizza te eten. We reden toen verder naar Bethlehem en gingen naar onze kamer in het Nativity hotel (=geboorte hotel). Na het diner gingen we in groepjes nog even naar de lokale Jumbo voor wat boodschappen.

Zaterdag 2 maart

Na het ontbijt hadden we onze eerste samenkomst en dagopening in de conferentiezaal.

We gingen naar Jeruzalem en onze eerste stop was het uitzichtpunt op de Olijfberg. We hadden zicht op het tempelplein en de dichtgemetselde Gouden Poort. De poort is door de Moslims dichtgemetseld. In Ezechiël (43:4) lezen we dat God door deze poort naar binnen zal gaan en Zijn heerschappij zal vestigen. En dat is hetgeen waar de Moslims bang voor zijn, stel dat er een machtiger God is dan hun god, die een Zoon heeft, de beloofde Messias, Die daar als koning door heen trekt.


De dichtgemetselde Gouden Poort.

We reden met de bus de berg af en gingen naar de tuin van Getsemané, onderaan de Olijfberg. Daar liepen we door de hof van Getsemané en bekeken de ‘Church of all Nations’/‘kerk van alle natiën’. Daarna gingen we met de bus naar het oude centrum. We liepen door de controlepost het plein bij de klaagmuur op. Omdat het Sabbat was mochten we geen foto’s maken. We liepen daarna door het oude centum van de stad.


De Kerk van alle Natiën.

We kwamen langs een museum waar alle spullen al opgeslagen liggen om de nieuwe tempel mee te kunnen vullen. We liepen door de Joodse wijk waar alle winkeltjes gesloten waren i.v.m. sabbat. We kwamen uit op een plein waar de Gouden Menorah in een glazen kast te zien was, het staat daar totdat het in de nieuwe tempel geplaatst kan worden.

We liepen vervolgens door de Arabische sjoek, waar de winkeltjes wel open waren en gingen naar de Jaffapoort en de Davidtoren.


De Davidtoren

Om 17.00 uur bezochten we een Messiaanse samenkomst in de King of Kings Community. Helaas heb ik tijdens deze dienst geen aantekeningen gemaakt. Er werden veel lezingen gedaan en de laatste was volgens mij: Romeinen 1:18. Wat me wel is bijgebleven was: Probeer God niet in je dag in te passen, want dat past niet. Je hebt het te druk met andere dingen, maar begin je dag met God en bouw je dag om Hem heen. Laat hem je dag vullen. God is als een vader, hij houdt zijn armen open, jij moet actie ondernemen. Hij staat wel klaar. Je ziet de bewijzen van God overal om je heen. Jezus had de functie van: Tempel, Hogepriester en offer.

We waren laat terug in ons hotel en gingen om 20.00 uur aan het diner.

Zondag 3 maart

We vertrokken om 8.15 uur naar het museum Yad Vashem. Erg indrukwekkend en mooi weergegeven. Yad Vashem betekent ‘gedenkteken en naam’ en is ontleend aan Jesaja 56:5. (bijbel.eo.nl/bijbel/jesaja/56) In de tuin waren bomen gepland voor de mensen die een onderscheiding hadden gekregen. De boom van Corrie ten Boom was doodgegaan toen zij stierf! Er was een nieuwe geplant, maar die was nu dus nog klein. Carlos en Jane waren met ons mee. Ze wisten er niks van wat er met de Joden was gebeurd in WOII. Ze hadden als christenen de vervangingsleer geleerd: de christenen zijn i.p.v. de Joden het volk van God.

In het kindermemorial worden dag en nacht de namen van de omgekomen kinderen voorgelezen. ‘Dit unieke monument, uit een grot gehouwen is een laatste eerbewijs aan de ongeveer 1,5 miljoen kinderen, die tijdens de Holocaust zijn omgekomen. De bezoeker van dit monument hoort tijdens deze ondergrondse wandeling op de achtergrond de namen van de vermoorde kinderen, hun leeftijd en hun land van herkomst. Uit de duisternis lichten dan levensgrote gezichtjes op van de vermoorde kinderen.’

We gingen lunchen in restaurant ‘Dollar’. De eigenaar is Mike en we ontmoetten daar Carlos en Jane, de levende stenen die vertelden over hun leven: ‘Er zijn steeds minder christenen in Bethlehem, het is voor hun moeilijk, als Palestijn mogen ze niet zomaar over de grens en moeten ze een visum aanvragen om naar Israël te mogen. Jeruzalem is maar 10 minuten rijden, maar zij moeten speciaal vergunning aanvragen om er heen te gaan. Omdat ze christen zijn wordt het nu, door bemiddeling van de kerk, voor hun gemakkelijker om vrij te reizen. Ze mogen niet met eigen auto over de grens, moeten lopend over de grens en dan een taxi nemen. Ook hebben ze uitgebreide tassencontrole en dit neemt veel tijd. Ze hebben 20 jaar gewacht op een visum voor Amerika, ze mochten alleen als er een ouder voor hun instond en de moeder van Carlos woonde er. Helaas stierf ze net toen alles geregeld was, maar de handtekening nog niet gezet was. De emigratie ging dus niet door. Ze hebben er erg veel verdriet van gehad, maar zien nu dat hun evangelisatie veel vrucht draagt en dat ze invloed krijgen o.a. op scholen. Hun oudste zoon heeft leukemie, maar ze hebben een profetie ontvangen dat hij later in de bediening zal gaan. Dit geeft hun moed. Er is nog maar 1% christen in Bethlehem en er zijn maar een paar evangelische kerken, waarvan de grootste 50 leden heeft.’

We gingen weer in de bus, we waren dicht bij de geboortekerk, later werd ons uitgelegd dat we daar niet naar toe zijn gegaan omdat er veel occulte tekens zijn en té toeristisch. Er is weinig Christelijks te vinden. We reden door de herdersvelden van Bethlehem, de Judea woestijn die in deze tijd mooi groen is en zomers dor. We gingen naar de berg Herodion. Deze berg is nu in Israëlitische handen en militairen verdedigen dit stukje. Deze berg heeft Herodus laten ‘maken’. Hij deed dit om de nederzetting en zijn paleis te verdedigen. Er zijn veel slaven gestorven tijdens de bouw.


De berg Herodion

Jezus gebruikte in zijn verhalen veel dingen uit het gewone leven. In Mattheüs 17:20 staat: Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Ze wisten dat Herodes inderdaad een berg verplaatst had, of eigenlijk opgebouwd. Salomo maakte water-opvangpoelen en Herodes maakte daar gebruik van om het water naar zijn paleis te transporteren.


De ruïnes van het paleis van Herodes

Vanaf de top konden we de dode zee zien liggen, Jordanië en de bergen van Moab. Onderaan de berg lagen de ruïnes van een klein dorpje genaamd Herodia, genoemd naar de vrouw van Herodes, de resten van haar paleis en de slavenverblijven.


Tussen de bergen de Dode zee, daarachter Jordanië.

Op de terugweg naar Bethlehem maakten we een stop bij de muur en controlepost tussen Jeruzalem/Israël en Bethlehem/Palestina. Bij deze muur zijn vaak opstootjes die we in het nieuws zien.

We reden terug naar ons hotel voor het diner. Na afloop was er een samenkomst en deden we een ‘rondo’, dit was een kringgesprek waarin ieder die dat wilde z’n ervaringen kon delen.

Maandag 4 maart

We vertrokken om 8.30 uur vanaf ons hotel. We moesten steeds lang wachten bij de grenspost. We werden zelf niet echt gecontroleerd, maar de auto’s voor ons wel. We gingen naar de klaagmuur en zagen daar de Bar Mitswa. ‘Wanneer een Joodse jongen de leeftijd van dertien jaar bereikt, wordt hij bar mitswa (Hebreeuws: בַּר מִצְוָה - "zoon van het gebod"). Vanaf dat moment wordt hij verantwoordelijk tegenover God om zich aan alle geboden en verboden te houden die onder de joodse wet vallen; de goddelijke voorschriften die ontleend zijn aan de Thora, de Misjna en latere commentaren daarop’. Bij meisjes heet dit Bad Mitswa en zij mogen dit doen vanaf 12 jaar. We mochten nu wel foto’s en films maken. De Rotskoepel is gebouwd op de berg Moriah waar Abraham Izaäk zou offeren, het is een moslim moskee, de Al Aqsa moskee. Zij geloven dat Mohammed daar is opgestegen naar Allah. Vroeger mocht je hier als toerist op het tempelplein komen, nu niet meer. Wie meer wil lezen over deze plek op de berg Moriah: www.israelendebijbel.nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/De-berg-Moriah/242

Om 11.15 uur gingen we met de bus naar de graftuin. We kwamen langs een molen die door een Nederlander was gebouwd. We kregen in de tuin uitleg van een Belg. De graftuin is in Britse handen. Het is niet zeker of het echt deze graftuin was waar Jezus in werd gelegd, maar wel zoiets als deze. Het gaat ook niet om de plek, maar om het feit dat Jezus is opgestaan.

“Het graf werd in 1867 opgegraven. Helaas was de ingang beschadigd, wellicht door een aardbeving, en deze is later met stenen blokken gerepareerd. Over de precieze datering van het graf is niet iedereen het eens, maar het is opmerkelijk dat je alle details die genoemd worden in de Bijbelse beschrijving van het graf van Jezus, hier kunt zien:

  • Het is uitgehouwen in een massieve rots en was geen natuurlijke grot (Mattheüs 27:60)
  • Het werd afgesloten door een grote steen die ervoor gerold werd, wat blijkt uit de brede gleuf aan de voorkant van het graf (Mattheüs 27:60)
  • In het graf was er voor meerdere personen ruimte om in de grote rouwkamer te staan (Lukas 24: 1-3)

Deze details, evenals de constructie van een groot waterreservoir en een wijnpers, wijzen op de rijkdom van een welgesteld man, zoals Josef van Arimatea. Verder was de plaats waar de gestorvene werd gelegd aan de rechterkant van het graf (Markus 16:5) en zou vanaf de buitenkant zichtbaar geweest zijn (Johannes 20:5). “


We kregen in de tuin uitleg van een Belg

Charles Gordon drong er op aan de grond te kopen. In 1894 werd deze grond gekocht door Britse kerken. Hier gebeuren mooie dingen…. God is hier! Op deze plek ontving Jezus dus het kruis, het kruis dat voor Barabbas bedoeld was. De drie kruizen stonden niet op een heuvel zoals vele afbeeldingen ons laten geloven, maar langs de kant van de weg, net buiten de stadspoort. Zo kon ieder het zien en dit werkte als afschrikking. Ieder kon op een bordje lezen wat ze gedaan hadden, b.v. ‘moordenaar’. Bij Jezus stond er ‘koning der Joden’. Johannes 19:20. Hij hing niet heel hoog. bijbel.eo.nl/bijbel/johannes/19

We gingen de graftuin in. Het was de tuin van een rijke man en dat was deze ook. Er staat in de Bijbel: ‘Hij zal bij de rijken zijn’. Josef van Arimathea was lid van de Joodse raad en stiekem volgeling van Jezus. Hij was een rijk man en had een wijngaard met een familiegraf.


Het graf in de tuin.

Alles was na de verwoesting van Jeruzalem bedolven onder puin. Dat is weggegraven en toen kwam deze resten naar boven. Er werd een familiegraf gevonden, met drie plekken en een wijnpers uit de tijd van Jezus. Alles wijst op de beschrijvingen uit de bijbel. Er is een soort goot waar de steen in opzij kon worden gerold.


De goot voor de steen

Een kleine opening: Johannes moest zich bukken om naar binnen te gaan. Een raampje voor de ontluchting van de lijkgeur. Het graf werd door Jozef maar voor één jaar ‘uitgeleend’, na een jaar werden de botten verzameld en was het graf weer te gebruiken voor de familie. Er waren twee kamer, zoals ook beschreven in de bijbel: een ruimte om te treuren en drie ‘bedden’.

Maria kwam van Magdala, waar we later deze week langs zullen komen. Luc. 8:1 (bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/8) Er waren altijd vrouwen die met een groep leerlingen een Rabbi volgden. Dat was wel gebruikelijk. De vrouwen zorgden voor het eten en verstellen van de kleding. Johannes 20:1-18. ( bijbel.eo.nl/bijbel/johannes/20) Lucas 24: 13 gaat over de Emmausgangers, dat is hier 11 km naar het westen. (bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/24)

De schedelplaats, Golgotha, de rots in de vorm van een schedel. Het onderste deel werd in 1956 weggekapt voor de bouw van een busstation. Hier was ook de stenigingsplek van Stefanus, net buiten de stadsmuur. Sinds de 4e eeuw is hier de Stefanuskapel.

We vierden avondmaal in één van de ruimtes in de tuin. We gingen aan het eind van de middag een VR-ervaring opdoen. We kregen een bril op en konden Virtueel de Realiteit zien hoe de tempel er vroeger uit zag. Daarna gingen we nog door de tunnels onder de Westelijke muur. De muur was gebouwd op de rotsen van de berg Moriah. We zien bovengronds maar een klein stukje van de muur, de rest ligt ondergronds en konden we bekijken. Alles was volgestort met puin, maar is door archeologen weer uitgegraven. Voor wie de tour eens wil beleven: www.youtube.com/watch?v=8IOly3-M96M

Dinsdag 5 maart

Carlos bracht de lunchpakketten en we vertrokken met de bus om 8.45 uur. We gingen deze dag naar de Jordaan, de En Gedi en de Dode zee. We reden langs de oude handelsroute van Noord naar Zuid. Hier baseerde Jezus zijn gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan op. De commercie heeft hier een échte plek van gemaakt. Theo las uit de Bijbel: Marcus 16: 9 over Maria van Magdala. (bijbel.eo.nl/bijbel/marcus/16) I Korintiërs 13: …maar bovenal de liefde…. (bijbel.eo.nl/bijbel/1-korintiers/13) n.a.v. het dopen, dat enkelen van onze groep wilden doen: de liefde van God overstijgt de verschillen in opvatting over de volwassen doop. Zijn genade is mij genoeg. Jozua 3: 14 dit speelt zich af op deze plek bij de Jordaan bij Jericho, de doortocht door de Jordaan. (bijbel.eo.nl/bijbel/jozua/3) 2 Koningen 2: 16. Speelde zich ook hier bij de Jordaan af. Elia en Eliza waren daar. Elia is hier opgevaren ten hemel. (bijbel.eo.nl/bijbel/2-koningen/2) Het dopen kon niet doorgaan omdat de Jordaan was overstroomd. Er was maar een klein stukje waar de mensen in konden staan.


Overstroming


Aan de overkant is Jordanië

We reden verder langs de dode zee naar het berggebied van En Gedi. Hier zijn de rotsen waar David zich voor Saul verstopte. We gingen eerst lunchen. We mochten niet verder dan de 1e waterval. Er was veel regen gevallen en de kans bestond op een plotselinge overstroming. Dat was twee week geleden ook gebeurd en het gaat dan zo snel dat ze ons niet op tijd kunnen evacueren.

Theo las uit de bijbel: 1 Samuel 24. (bijbel.eo.nl/bijbel/1-samuel/24) David verstopte zich bij de En Gedi. David was soldaat van God en was rechtvaardig. Hij nam niet het leven van Saul, maar vergaf hem. David liet zich leiden door God. Satan sprak door Saul, maar God sprak door David. Satan wilde niet dat de lijn van David zich zou doorzetten, daar zou immers de Messias uit voort komen, daarom moest David dood. Vanuit de kracht van vergeving sprak David en Saul zag dit ook in. David vergaf Saul en zou voor zijn nageslacht zorgen. Dit is een plek van vergeving. Ook wij mochten door het gooien van stenen vergeving geven en afrekenen met dingen uit het verleden. We reden terug naar het noorden en kwamen aan bij de locatie waar we konden drijven in de dode zee. De dode zee is het laagste punt op de aarde. Bij het blauwe rondje de ‘drijflocatie’. De rode cirkel was de plek van ons hotel in Bethlehem. In Qumran zijn de zogenoemde ‘dode zee rollen’ gevonden. Geschriften uit het boek Jesaja.

Woensdag 6 maart

Om 9 uur kwamen we bijeen in de conferentiezaal. De drie jarigen werden gefeliciteerd en Carlos en Jane waren er om afscheid van ons te nemen. Jane vertelde dat de naam van ons hotel Nativity betekende ‘geboorte’. Ze vroeg ons deze plek Bethlehem mee te nemen in ons hart en dit adres van de geboorte van Jezus uit te dragen in onze eigen omgeving. “Wees zelf het geboorteadres van Jezus. De geboortekerk is dode steen, bid dat jij een levende steen mag zijn. Mensen hoeven hier niet te komen, als ze bij jou komen, kun jij de ‘geboorteplek’ zijn. Draag de geboortekerk in je hart.” Wij zijn het 5e evangelie. (na Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes). Carlos kwam ook even aan het woord. Volgens hem moeten we fet zijn.
Feithful=vertrouwen en geloof hebben
Available=beschikbaar zijn
Teachable=leerzaam blijven
Er is altijd iets te doen voor de Heer.

Theo hield een opening en las Spreuken 18: 20-21. Woorden hebben macht. (bijbel.eo.nl/bijbel/spreuken/18) Uit Jacobus 3: je moet lef en moed hebben om te durven getuigen. Het moet wel op een goed moment zijn. Je hebt wijsheid nodig om op een goed moment iets te zeggen en dan moet je het ook weer loslaten. Bidt om moed en om de heilige geest. Je hoeft het niet zelf te doen. Schaam je niet voor Jezus en spreek erover. (bijbel.eo.nl/bijbel/jakobus/3) We reden naar de berg Tabor en zagen Nazareth links van ons liggen. We gingen een broodje falafel of shoarma eten aan de voet van de berg.

 

Op de berg Tabor ging Jezus met Jacobus, Johannes en Petrus de berg op. Jezus veranderde van gedaante en sprak er met Elia en Mozes. Mattheus 17 (bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/17) en Marcus 9. (bijbel.eo.nl/bijbel/marcus/9) In het dal, de vallei van Jizreël, was de strijd die de Gideonsbende voerde tegen de overmacht van de Midjanieten. Sammer Boutros van Life Agapé kwam bij ons in de bus, hij vertelde: Wees thuis een licht, hou de vlam gaande. Hij vertelde het verhaal van Gideon. Richteren 6: (bijbel.eo.nl/bijbel/rechters/6) Vertrouw niet op je eigen plan en je eigen kracht. Vertrouw op God, luister naar Zijn stem en je wordt gered. Laat in je dorp zien wie je bent en God redt het hele dorp. Lucas 10: waar je gastvrij wordt ontvangen mag je mensen genezen en voor ze bidden. (bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/10) We kwamen aan in ons tweede hotel Astoria, in Tiberias

Donderdag 7 maart

We zaten om 9.00uur in de bus klaar voor vertrek naar Kapernaüm. We reden langs Magdala waar Maria vandaan kwam. Bij het meer hield Theo een meditatie. Mattheus 28: 1-10. Maria van Magdala. Vs. 7: Hij gaat u voor naar Galilea. (bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/28) Johannes 21. (bijbel.eo.nl/bijbel/johannes/21) Jezus verscheen aan het meer van Galilea, bij de discipelen die aan het vissen waren. Jezus vroeg drie keer aan Petrus ‘hou je van mij?’ Dit moest hij drie keer doen, omdat Petrus Hem drie keer had verloochend. Jezus had eten bij zich; Hij zorgt ervoor dat je elke dag voedsel krijgt: Zijn woord.

We liepen door de restanten van het dorpje. Hier kwamen Petrus, Andreas en Mattheus vandaan. Ik had even meegeluisterd met een Engelse groepsleider: ‘Er is een kerk gebouwd op de restanten van een huis. Men is er vrijwel zeker van dat dit het huis was van de schoonmoeder van Petrus en mogelijk is hier ook de zieke man door het dak naar beneden gelaten door de vrienden. Jezus woonde bij de schoonmoeder van Petrus, er kwamen veel mensen aan de deur om met Jezus te praten en te worden genezen.


De restanten van het huis waar Jezus woonde

Het was een groot huis, met twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping woonden ze, beneden was opslag en woonden de bedienden. Archeologen hebben het uitgegraven. Ze hebben christelijke muurschilderingen gevonden: de Alpha en omega, een vis en een boot. De deskundigen twijfelen er niet over dat dit het huis moet zijn geweest. Veel wonderen zijn hier gebeurd. De schoonmoeder van Petrus had koorts en Jezus genas haar.‘ Mattheus 4:13. (bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/4), Mattheus 9:1 (bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/9)


De restanten van de synagoge waar Jezus preekte

We reden verder met de bus naar de Golanhoogte. We aten in de bus onze lunch. Hier was in 1967 de 6-daagse oorlog. David, onze chauffeur heeft hier meegevochten. Met een kleine groep werd de vijand uitgeschakeld. God zegende het leger en het berggebied werd terugveroverd op de Syriërs. Het uitzichtpunt kijkt uit op de berg Hermon en op Syrië. Helaas zagen wij allen mist.


Dit zagen wij, en dit hadden we moeten zien


Uitkijkpost van de VN en de berg Hermon

Hieronder het stukje dat Theo schreef op zijn website en Facebook over ons bezoek aan de Golanhoogte.

'BEWOLKING'
‘Kom David, stap uit je bus en kom naast mij staan. Laten wij samen bidden tot Elohiem in de naam van Jeshua, laten wij God vragen om deze wolken te openen en om de zon te laten schijnen op deze berg ‘Mount Bental.’ Dag zeven begon bij het meer van Galilea, Kapernaum gaf ons het schouwspel van de Here Jezus bij het vuurtje. Daar had de Here Jezus Petrus' maag en hart toegerust met brood en vis en een vergevende boodschap: ‘Ga en weid mijn schapen.’ Rond 12:30 uur reden wij door de Golan Heights. Hoe hoger wij kwamen, hoe bewolkter het werd. Onze volgende bestemming was de top van de Bental berg. Toen wij boven op de berg aangekomen waren, zagen wij helemaal niets meer. De top van deze berg bevond zich op bijna 1200 meter hoogte. Het was dus niet zo gek dat wij hier ook een keer wolken zouden aantreffen. Maar toch niet nu? Wij kwamen hier met 45 deelnemers om te genieten van het prachtige uitzicht. Bij helder weer kon je de ‘Mount Hermon’ zien met sneeuw op haar top en je kon een groot stuk van Syrië zien. Het was een prachtige plek voor foto’s enz.

‘Pak mijn hand David’, zei ik tegen David. Daar stonden wij, de buschauffeur en de reisleider, hand in hand, samen voor Gods aangezicht. Ik bad in de naam van Jezus, Jeshua, om een wonder. ‘Heer van de Hemelse Legers, open voor ons de wolken en laat Uw zon schijnen op deze berg. Kom met Uw hand en laat ons zien dat U de levende God bent, de God van Abraham, Isaak en Jacob, de God van Israël.’ David keek mij aan en zei: ‘Amen.’ Hij keek mij aan en dacht er het zijne van. De wolken bleven, ze gingen niet weg. Ik baalde, dacht aan David. Heer, laat U toch zien aan mijn Joodse vriend. Dat Hij vol ontzag voor U op de knieën zal vallen om te kunnen zeggen: ‘De Heer is God, de Heer is God!’ Maar er gebeurde niets... Teleurgesteld liep ik naar het restaurant op de berg. David bleef nog even bij de bus. Binnen een paar minuten zaten 50 Nederlanders koffie te drinken bij ‘Coffee Anan’. Er was daar geen wifi, geen uitzicht, maar wel koffie en een toilet. Een ieder maakte het zich gemakkelijk en er kwamen veel gesprekken tot stand. Zo kreeg ik een bijzonder gesprek met een deelneemster, zij deelde veel pijn uit het verleden. De Heer nam haar pijn weg en gaf troost en bemoediging. Het hele reisgezelschap genoot van het samenzijn en van de mogelijkheid om weer even een kop koffie te kunnen drinken.

Na een uur ging een ieder weer naar de bus. Ik sprak nog even kort met de manager van ‘Coffee Anan’ en bemoedigde hem met een L4N kaartje. Op het kaartje stond: “Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths.’ Spreuken 3:5-6 Ik vertelde hem dat wij van hem hielden en dat hij een wonder was. Al zoveel eeuwen proberen mensen Joden te vernietigen en dat komt omdat zij Gods uitgekozen volk zijn, Gods oogappel! Dat hij leefde en in Israël woonde was een wonder. Het gezicht van de manager begon mij steeds meer verbazend aan te kijken. Hoe meer ik vertelde over de woorden in de Tenach over Jesaja 53, over Jeshua, over het 2e boek dat door Joden was geschreven, hoe meer zijn ogen begonnen te schitteren. Zijn mond veranderde in een grote glimlach, hij kuste mij op de wang en zei dat hij diep in zijn hart werd geraakt door deze woorden. Een medereiziger haalde snel een Hebreeuws nieuw testament tevoorschijn en gaf die aan mij. De manager ontving het 2e Joodse boek, dat de navolger was van de Heilige Tenach. Ik maakte hem nogmaals duidelijk dat dit boek door zijn volk was geschreven. Het was een Joods boek. Het was geschreven door Joden, die de Messias hadden gevonden en over Hem getuigden. Met grote dankbaarheid nam hij het boek aan. Zijn gezicht straalde als de zon! Hij gaf mij met grote dankbaarheid een speciaal pak koffie, dat alleen in zijn koffieshop te krijgen was. Hij vertelde dat onze reisgroep voor een bijzonder fijne atmosfeer had gezorgd. Het was hem opgevallen hoe gezellig alle Nederlanders met elkaar in gesprek waren gegaan en dat er een hele positieve uitstraling van ons uitging. Met een warme hug namen wij afscheid van elkaar.

Wij reden ‘Mount Bental’ weer af, wij verlieten de wolken. Ik zat voorin en dacht na. Hadden David en ik niet samen gebeden dat de wolken aan de kant zouden gaan en dat de zon mocht gaan doorbreken? De Heer liet mij zien dat het gebed was verhoord. Doordat er 50 Nederlanders binnenstapten bij ‘Coffee Anan’ veranderde de atmosfeer in het restaurant. Nadat de manager het 2e Joodse boek, het nieuwe testament had ontvangen kwam er een hemelse zonneschijn op zijn gelaat. De wolken waren verdwenen en de zon was doorgebroken in het hart van deze ene Joodse man. Hij had met grote vreugde het geschenk aangenomen en was oprecht blij. De schittering in zijn ogen zal ik niet meer vergeten, de glimlach die hij mij gaf was de glimlach van Gods genade. De hele Explore-groep had de geur van Christus verspreid in ‘Coffee Anan’. De bewolking was buiten zichtbaar geweest, maar daarbinnen had de zon volop geschenen. Be the Light!
Theo Tolsma


Op de achtergrond Theo in gesprek met de manager

Onderweg vertelde Theo nog dat iedere soldaat de Tenach krijgt, dat is het Oude Testament. In Jesaja 53 wordt het Nieuwe Testament voorspeld. Dat gaat over Jezus. Ze mogen dat niet lezen en weten het dus ook niet. (bijbel.eo.nl/bijbel/jesaja/53) Er waren nog restanten van de oorlog te zien:

We reden verder met de bus naar een berg aan de oostkant van het meer. Op de berg werd de man van demonen bevrijd, Lucas 8: 26-39. (bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/8) Wij mogen bevrijd worden van onze laatste lasten. Theo vertelde:
Jezus ging met een bootje over het meer. Hij heeft zich klein gemaakt voor ons. De bezetene was geboeid. De demonen trokken de boeien los. Laat ons niet gebonden zijn aan de wereld. De stem van Jezus is in jou, als er stormen in je zijn mag je de woorden zeggen: “Zwijg, wees stil. Ik vertrouw op Jezus.” De demonen zijn gevallen Engelen. Laat jij je vastzitten aan de boeien van je verleden of reken je af met je demonen? Romeinen 12:3. (bijbel.eo.nl/bijbel/romeinen/12) David begeerde Bathseba en vermoorde haar man. Dat was een vloek op hem, maar toch ging God met hem verder. God draait vloek om tot zegen. Jezus staat op het water en wacht op jouw steen.

Wie dat wilde kon nog een steen gooien, of meerdere……. We reden via de oost en zuidkant van het meer terug naar ons hotel in Tiberias. We kwamen langs het drielandenpunt Syrië, Libanon, Israël.


Het drielandenpunt en ons hotel

Vrijdag 8 maart

We pakten de koffers weer in en gingen naar de volgende slaaplocatie hotel in Netanya. We reden langs Magdala:


Hier haalden we de lunchpakketten

We reden naar de Karmelberg. Hij las daarna Colossenzen 1. (bijbel.eo.nl/bijbel/kolossenzen/1) Christus is in alles de 1e. Paulus schreef een brief aan de Christenen in Colossenzen. Het goede nieuws gaat over de wereld. De verzen 8-13 kun je als een gebed lezen voor jezelf of je kinderen of kleinkinderen. Waar u (of in sommige bijbels gij) staat kun je dan je eigen of naam of namen van geliefden invullen. Bid dat je alles blij kunt verdragen, dat kan alleen als je God beter leert kennen.

David vertelde nog over de 6-daagse oorlog: De Golanhoogten was veroverd door de Syriërs, er werd steeds geschoten op de Joodse boerderijen. De Joden moesten vaak in schuilkelders zitten. De Joden rond het meer Tiberias wilden niet dat de soldaten maar een klein stukje terugpakken, maar alles of niets. Anders zouden de bewoners massaal verhuizen. Na twee dagen topoverleg werd de aanval ingezet. Voorafgaand was er begin 1960 een Joodse familie uit Irak die er een winkel opende. De mannen van de regering vroegen de winkelier Eli Cohen om spion te worden. Hij klom op tot de top van de regering in Syrië en werd vriend van Assat. Hij stelde voor om bij de posten op de Golanhoogten bomen te planten om zo de soldaten schaduw te geven in de hitte. Dit was een manier om de Israëliërs te laten zien waar de vijandige posten waren. Helaas werd Eli ontmaskerd als spion en vermoord. De generaals van Israël besloten toen snel in actie te komen en heroverden de berg. De botten van Eli Cohen liggen nog in Syrië, de Israëliërs willen die terug. Meer info: nl.wikipedia.org/wiki/Eli_Cohen

We reden verder naar de berg Karmel. Hier speelde zich het verhaal af van de profeet Elia, die afrekende met de Baälpriesters. 1 Koningen 18: 20-46. (bijbel.eo.nl/bijbel/1-koningen/18) Dit was de plek waar God afrekende met de zonden van Israël. Elia woonde bij de weduwe van Sarefat. 1 Koningen 17. (bijbel.eo.nl/bijbel/1-koningen/17) Het eerste wonder dat Elia bij haar deed; de olie die niet opraakte, was voor de weduwe niet genoeg bewijs. De Baälpriesters konden dat ook wel. Maar haar zoon uit de dood opwekken deed haar tot geloof komen. Dat konden de Baälpriesters niet. God verbrak de vloek en het begon weer te regenen/zegenen. Mattheus 6:24. Niemand kan twee heren dienen, laat je vullen met het Hemelse vuur: de Heilige Geest. (bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/6) We krijgen ook van Theo zijn vrouw een opdracht mee: Jesaja 55:12: ‘Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen.’ We liepen naar de ‘echte’ plek waar Elia het offeraltaar bouwde (volgens een Russische Jood waar we mee spraken, hij vroeg mij of ik net als hij het vuur van God op die plek door me heen voelde stromen. Helaas had ik deze ervaring niet) en hadden een mooi uitzicht over de vallei. We reden nog even een stukje met de bus terug en gingen picknicken in een bloemenweide.

Na de lunch reden we om 13.30 uur naar Caesarea. Herodes bouwde hier vlak voor de geboorte van Jezus een tempel en een renbaan. Het was de hoofdstad van Judea. Dit was ook het beginpunt van de zendingsreizen en Paulus zat hier twee jaar gevangen. We waren te laat om de resten van de oude stad te zien, het gebied sloot om 15.00 uur. Daarom reden we naar het noorden om bij de ruïnes van het Aquaduct te kijken.

We reden verder naar ons laatste hotel. Het bestond uit twee gebouwen, waar we afwisselend ook aten. Residence hotel en Residence Beach.


De beide hotels en de eetzaal in het Beach hotel

Zaterdag 9 maart

We reden via een mooie route door het Karmelgebergte naar Haifa, naar de HaCarmelgemeente. We kregen uitleg van de voorganger en hij vertelde (en Nynke vertaalde):

Pastor Danny Sayag heeft dit 27 jaar geleden opgezet als verslaafdenopvang. 3000 jaar geleden was Elia hier op de berg. God heeft zich hier toen getoond en sindsdien was hier niets meer gebeurd. De vijand nam de berg in met valse altaren. In 1990 sprak God met het Amerikaanse echtpaar David en Karen Davis uit Ney York. Ze kregen van God de opdracht om naar de Karmelberg te gaan. Ze gingen Joden en Arabieren helpen. De mensen in de omgeving zagen welke goede dingen er gebeurden. Er werden ook Bijbelstudies opgezet. De ruimte werd steeds uitgebreid en ze kregen grond om een kerk te bouwen. Er is een team van Joden en Arabieren. In Jesaja staat: ‘mijn huis zal een huis van aanbidding zijn voor alle natiën’. We willen toe naar een gebed 24/7, dus dag en nacht. Hun visie is Jesaja 58. (bijbel.eo.nl/bijbel/jesaja/58) Ze geven ook praktische hulp o.a. aan vluchtelingen uit Soedan en Eritrea. In 1948 waren er nog maar 23 gelovige Joden!! Nu 30.000. Er zijn nu meer gelovigen dan in de tijd van Handelingen. Ze willen Jesaja 53 uitdelen, (bijbel.eo.nl/bijbel/jesaja/53), maar nu bereik je meer mensen via de (social)media. Veel Rabbi’s hebben leugens over Jezus verteld en de teksten uit het OT verkeerd uitgelegd. Er zijn nog veel kerkleden die stiekem naar de dienst gaan omdat ze anders door de familie worden verstoten. Theo vertelde dat hij met een voetbalteam reisde tijdens de Gazaoorlog. Jesaja 49 is het motto van L4N. (bijbel.eo.nl/bijbel/jesaja/49)


Welkom in het Arabisch, Russisch, Hebreeuws en Engels. Lied 481 uit ‘onze’ bundel, ‘Ik aanbid U’.

We mochten tijdens de dienst geen foto’s maken waar gezichten van bezoekers opstonden, mensen kunnen daardoor in moeilijkheden komen. www.carmelcongregation.org.il

De voorganger las uit Ezechiël 37. (bijbel.eo.nl/bijbel/ezechiel/37) God kon de botten weer tot leven wekken en de geest kwam weer in de lichamen. God wil dat wij dat doen met mensen uit onze omgeving die God nog niet kennen; de geest in hun brengen. We mochten dat direct doen door hun naam luidop te zeggen. (dat kwam wel even bij me binnen!) Jeremia 17:9. We kunnen ons hart en onze tong niet vertrouwen. Als we willen veranderen moeten we geen vloek zeggen maar een zegen. (bijbel.eo.nl/bijbel/jeremia/17 ) Jacobus 3: 13-18 (bijbel.eo.nl/bijbel/jakobus/3) De oplossing is Wijsheid. De wereldse wijsheid komt uit ons vlees en houdt ons ‘aards’, deze wijsheid is van de duivel. In Mattheus 23:27 (bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/23) Wijsheid is prima, maar het moet wel naar God leiden. Als je op een kruispunt in je leven staat, b.v. een andere baan: vraag God om raad. Weeg je woorden, als je niks te zeggen hebt, wees dan stil. God geeft ons een geweten. Denk bij alles wat je zegt of doet: zou ik het ook zeggen of doen als Jezus naast me zou staan? Als voorbeeld heeft de voorganger koffiefilters mee. Haal je woorden en daden eerst door de filters van vers 17. (bijbel.eo.nl/bijbel/jakobus/3) Salomo vroeg om wijsheid, dat was alles wat hij nodig had, de rest kreeg hij erbij.

Na de dienst konden we nog even koffiedrinken en toen reden we terug naar het zonnige Netanya. ’s Middags was er tijd om te relaxen op het strand. Sommigen gingen zelfs zwemmen. We konden ook nog even wandelen door de stad. Na het diner was er om 20.30 uur een afsluiting. Helaas was de zaal waar we in zouden niet vrij. We bleven een poos wachten in de lobby. Daar werden toen de Pelgrim Certificaten uitgedeeld door David. Er was geen tijd meer voor een ‘rondo’. Enkelen namen nog het woord om iets afsluitends te zeggen.

Zondag 10 maart

We zaten om 8.15 uur in de bus op weg naar het vliegveld. We konden wel denken ‘laat ons hier een tent bouwen en mooi blijven’, maar we moeten de berg weer af, terug naar onze basis!!

Mattie Bruining maart 2019

Fotoreportage

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl