logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Kerkdiensten uitgelicht:

Kerstzangdienst op 2e kerstdag in de Doarpstsjerke

Op 2e kerstdag is er weer een korte zangdienst in de Doarpstsjerke. De liederen die er worden gezongen komen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. In het liedboek staat een groot aantal bekende en minder bekende liederen. De bekende liederen zijn in de weken voor kerst en uiteraard met kerst volop gezongen. In de zangdienst op 2e kerstdag worden, naast een aantal veel gezongen liederen, ook liederen gezongen die minder bekend zijn maar die een waardevolle aanvulling zijn op het bekende liedgoed. De liederen worden afgewisseld met lezingen uit de Bijbel. De zangdienst op 2e kerstdag begint om 10.00 uur. Wilt u uw liedboek meenemen?


Wet op de privacy, AVG

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt onze gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Onze privacystatement vind u bij de Beleidsplannen.


Koffieochtend

Op donderdagochtend 29 november werd er in de Lantearne weer een koffieochtend gehouden. De mensen die in de afgelopen maanden jarig waren en 75 jaar of ouder waren geworden hadden een uitnodiging gekregen om dit samen met dominee Van Dijk en pastor Attema te vieren. Het was een gezellige ochtend met in totaal 38 personen.

Lees verder en bekijk de foto's


Laatste zondag Kerkelijk jaar

Zondag 25 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de morgendienst, welke werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk, zijn de namen voorgelezen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De 39 namen werden genoemd door pastor Ytje Hinke Attema.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerk-, School- en Gezinsdienst

Zondagmorgen 4 november jl. was de jaarlijkse Kerk-, School- en Gezinsdienst in De Flambou. Dit keer met de leerlingen en leerkrachten van CBS De Bernebrêge. Het thema van de dienst was: ‘Parels’. In de weken voorafgaande aan de dienst hebben de leerlingen en leerkrachten gewerkt over dit thema.

Lees verder en bekijk de foto's.


VERWIJZINGEN:


Website Protestanse Kerk Nederland


PKN classis Buitenpost


Kruspunt.nl (Frysk)


Bijbel op internet


Vakanties met aandacht

Beamer en regels

Together4Him
 


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl