logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Laatste zondag Kerkelijk jaar

Zondag 25 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de morgendienst, welke werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk, zijn de namen voorgelezen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De 39 namen werden genoemd door pastor Ytje Hinke Attema. De nabestaanden konden na het noemen van de naam een kaars aansteken. Als laatste is er een kaars aangestoken voor hen die vanmorgen niet met name zijn genoemd. Ytje Hinke Attema las als afsluiting het gedicht ‘It libben’ van Wieke de Boer-Hiemstra voor (zie onder).

Uitleg bloemstuk

In dagen van rouw lijkt het licht verduisterd. De donkere en paarse bloemen met de tranen verwijzen hiernaar. De twee vingerbladen symboliseren de handen van God die ons in verdriet dragen. Het bloemstuk wordt naar boven toe weer licht, de witte bloemen. De mens die sterft in het licht van de levende is in liefde geborgen. De klimop in deze bloemschikking symboliseert Gods trouw.

It libben

Al is ’t net altyd maklik
al falt it wolris swier
eaget alles somber
liket it lok dan fier.

Dochs ha ‘k in doel foar eagen
dochs hat myn libben sin
en gean ik moedich fierder
de lange wei oant ik der bin.

Want God is oan myn side
Hy bliuwt my wierlik nei
en net sa no en dan ris
mar hjoed, moarn en eltse dei.

Genietsje fan ‘e dingen
lyts en moai fan eltse dei
mei tank yn ’t hert betinke:
God, Hy bliuwt my nei.

Al is ’t betiden tsjuster
dochs is der ljocht oan d’ein.
En ’t Ljocht, dat sil oerwinne
Kristus sels hat it ús sein.

Wieke de Boer-Hiemstra

(foto’s Harm Feitsma)

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl