logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Doop- en belijdenisdienst 28 maart

De morgendienst van 28 maart – Palmzondag - stond in het teken van de doop, terwijl een van de doopouders tevens belijdenis deed van zijn geloof. De dienst werd geleid door ds. Johan van der Sleen, onze oud-predikant. Lector was Jantine Wiersma en het orgel werd bespeeld door Carolien van der Laan. Het thema van de dienst was ‘Een warm welkom’. Een toepasselijk thema voor een doopdienst. “Wij zijn altijd welkom bij God, dat geldt ook voor Rosa en Lisanne”, zo liet Johan van der Sleen weten. Gedoopt werden Rosa, dochtertje van Diemer Bosma en Dieneke Bosma-de Groot en zusje van Nora, zij wonen aan de Sperwer 3 en Lisanne Catharina Stienstra, dochtertje van Arjen Stienstra en Rica Stienstra-Roelsma. Dit gezin woont aan de Warreboslaan 29A.
Rosa kreeg na de bediening van de doop de volgende tekst mee. Dit zegt de Heer: mijn plan met je staat vast. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Lisanne kreeg de tekst mee. Jezus zegt: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.

Vanwege de coronamaatregelen mocht er niet door de gemeente worden toegezongen, daarom sprak Johan van der Sleen de volgende woorden toe. Gods zegen bidden wij jullie toe. Hij zelf gaat steeds vooraan, hoe ook jullie weg zal gaan. Geen mens weet waar en wat en hoe, toch mag je altijd hopen: God doet de toekomst open. Voorafgaande aan de doop werd het prachtige lied ‘Meer dan een wonder’ van Kinga Bán gedraaid:

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.
Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.
Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht.
En nu jij er bent...
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht.
Zo overweldigend,…

Arjen Stienstra deed in deze dienst belijdenis van zijn geloof. Hij kreeg de tekst mee uit Col. 2:6,7: Volg de weg van Christus Jezus nu je Hem als Heer hebt aanvaard. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Foto’s: Harm Feitsma

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl