logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
route beschrijving
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Route beschrijving
Kerkauto

Diensten

De komende tijd zal er zo af en toe een gastpredikant aanwezig zijn. Dat betekent dat de aanvangstijd 11.00 uur kan zijn in plaats van 09.30 uur. Voor de luisteraars van de kerkradio betekent het ook dat wanneer er een gastpredikant is, zij in de regel geen uitgewerkte liturgie zullen ontvangen maar een verkorte liturgie waarin aangegeven wordt wat de te zingen liederen zijn en welke Bijbelgedeelten worden gelezen. De liederen zullen grotendeels uit het Nieuwe Liedboek komen.

Zondag 26 januari 2020

De Flambou 9.30 uur Viering heilig avondmaal (Liturgie)
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie, Noodfonds, Kerk in Actie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Thelena Hiemstra en Femke de Wal
Kinderdienst groep 1 t/m 5: Ineke en Aafke
Kinderdienst groep 6 t/m 8: Sieny
Koster: Oebele Visser
Kerkauto: auto indeling

auto naam telefoon
1 M. Helmus 361951
2 H. Hofstede 364525

De Flambou 19.30 uur Praisedienst
Anne Willem Hoekstra
1e collecte: Diaconie, Noodfonds, Kerk in Actie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Gerard Atsma

Vrijdag 31 januari 2020

't Suyderhuys 15.30 uur Heilig Avondmaal
ds. M. Oomens
Organist: Jelle Dotinga

Zondag 2 februari 2020

De Lantearne 9.30 uur Tienerdienst
De Flambou 9.30 uur Werelddiaconaat, m.m.v. Blaast de Bazuin
ds. Ron Lafeber, Gorredijk
1e collecte: ZWO, Werelddiaconaat
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Geertje Kooistra en Jildou Hiemstra
Kinderdienst groep 1 t/m 5: Anneke en Tina José
Kinderdienst groep 6 t/m 8: Masja en Elisa
Koster: Oene Storm
Kerkauto: auto indeling

autonaamtelefoon
1K. Lettinga363741
2A. van der Meer362965

Zondag 9 februari 2020

De Flambou 9.30 uur Gezinsdienst
Anne-Willem Hoekstra
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Erwin Postma, Tina Jose Vrieswijk en Amarens Gerritsen
Kinderdienst groep 1 t/m 8: Geen kinderdienst
Koster: Peter Overwijk
Kerkauto: auto indeling

autonaamtelefoon
1K. Lettinga363741
2A. Nieuwenhuis363408

Vrijdag 14 februari 2020

't Suyderhuys 15.30 uur
pastor mevr. I. de Boer
Organist: Henk Dijkstra

Zondag 16 februari 2020

De Flambou 10.00 uur Welkom Dienst m.m.v. Rob Favier en band
Rob Favier
1e collecte: ZWO
2e collecte: Onkosten Welkom Dienst
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Ebie Weening en Geertje Hoeksma
Kinderdienst groep 1 t/m 5: Geertje, Hennie, Miranda en Wianna
Kinderdienst groep 6 t/m 8: Joke
Koster: Wietze de Boer
Kerkauto: auto indeling

autonaamtelefoon
1E. Nieuwenhuis362422
2M. Oegema360363

Zondag 23 februari 2020

De Flambou 9.30 uur
ds. E. J. Peersmann, Kollum
1e collecte: Diaconie, Diaconaat, Kerk in Actie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Hennie Renkema en Esther Borger
Kinderdienst groep 1 t/m 5: Gerrianne, Eline en Maaike
Kinderdienst groep 6 t/m 8: Sieny
Koster: Oebele Visser
Kerkauto: auto indeling

autonaamtelefoon
1P. Overwijk366177
2I. Pool364027

Vrijdag 28 februari 2020

't Suyderhuys 15.30 uur
da. W.G. Tiemersma - Veenstra
Organist: Henk Dijkstra

Zondag 1 maart 2020

De Lantearne 9.30 uur Tienerdienst
De Flambou 9.30 uur 1e zondag 40 dagen tijd
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie, Voorjaarszending Kerk in Actie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Elisa Veenhuizen en Imara Lukje
Kinderdienst groep 1 t/m 5: Ineke en Aafke
Kinderdienst groep 6 t/m 8: Froukina en Wytske
Koster: Peter Overwijk
Kerkauto: auto indeling

autonaamtelefoon
1R. Postma364258
2H. Roelsma364064

Zondag 8 maart 2020

De Lantearne 9.30 uur Kinderkerk
De Flambou 9.30 uur 2e zondag 40 dagen tijd
ds. G. H. Borger-Koetsier, Surhuizum
1e collecte: ZWO
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Erica Dijkstra en Eline Santema
Kinderdienst groep 1 t/m 8: Kinderen gaan naar de kinderkerk
Koster: Gerard Atsma
Kerkauto: auto indeling

autonaamtelefoon
1A. van der Sluis362985
2J. Wiersma-Doornbos362300

Erediensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in de Flambou aan de Groningerstraat of in de Doarpstsjerke aan de Gedempte Vaart. De ochtenddiensten zijn in de Flambou en de middagdiensten in de Doarpstsjerke. De aanvangstijden en plaatsen worden in de kerkbode [Kruispunt] genoemd. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er met uitzondering van de avondmaalsdiensten in juni en september in de regel geen middagdiensten. Twee maal per jaar wordt er een Friese dienst gehouden. In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad, geen gereserveerde plaatsen. De dienst wordt op verzoek opgenomen. [Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende koster.]

Diensten in het Suyderhuys

In het zorgcentrum ’t Suyderhuys wordt één keer in de twee weken, op vrijdagmiddag, een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in ons dorp (en omstreken) doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: in februari, juni, september, november en op Witte Donderdag. Op een avondmaalszondag zijn er twee diensten, respectievelijk om 09:30 en 14:00 uur, waarbij de ene dienst een wat meer traditioneel karakter heeft en de andere dienst de mogelijkheid biedt voor andere liturgische vormen [andere tafelgebeden, cantorij]. Bij deelname aan het avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. In de Flambou wordt een ‘zittende’ viering gehouden, met uitzondering van het avondmaal op Witte Donderdag, in de Doarpstsjerke is de viering ‘lopend’. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk of in 't Suyderhuys deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris van de diaconie

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kindernevendienst en kinderkerk

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kindernevendienst. Daarnaast is er regelmatig kinderkerk.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maand augustus. Deze diensten vinden plaats in de Lantearne gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl