logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
route beschrijving
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Route beschrijving
Kerkauto

Kerkdiensten in coronatijd

Maximaal 120 bezoekers bij een kerkdienst

Volgens de laatste richtlijnen van de PKN kunnen kerkdiensten weer worden bijgewoond door maximaal 120 bezoekers.

De aanmelding blijft via het reserveringssysteem. Er is geen (gemeente)zang. Het slotlied van een kerkdienst mag, zachtjes, op praatniveau, worden gezongen. Bij het naar binnen- en buitengaan in het gebouw wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd. De dienst mag niet worden bezocht als er (verkoudheids)klachten zijn. Kerkdiensten worden ook uitgezonden via kerkdienstgemist en zijn te beluisteren via de kerkradio.

    Reserveren Kerkdienst Meer informatie    

Diensten

Zondag 27 juni 2021

De Flambou 9.30 uur Overstapdienst
Anne-Willem Hoekstra
Collecte: 50% ZWO en 50% kerk
Koster: Oebele Visser
Reserveren via Mattie Bruining: 0512-362973

Zondag 4 juli 2021

De Lantearne 9.30 uur Tienerdienst
De Flambou 9.30 uur
ds. A. Elverdink, Eastermar
Collecte: 50% diaconie en 50% kerk
Kinderen zijn de gehele dienst bij de kinderdienst in De Bining.
(Je kunt de kinderen ook brengen als je zelf niet hebt gereserveerd voor de kerkdienst.)
Koster: Gerard Atsma

Zondag 11 juli 2021

De Flambou 9.30 uur
ds. G. Timmer, Twijzelerheide/Birdaard
Collecte: 50% diaconie en 50% kerk
Koster: Peter Overwijk

Zondag 18 juli 2021

De Flambou 9.30 uur
ds. H. Maat, Aduard
Collecte: 50% ZWO en 50% kerk
Kinderen zijn de gehele dienst bij de kinderdienst in De Bining.
(Je kunt de kinderen ook brengen als je zelf niet hebt gereserveerd voor de kerkdienst.)
Koster: Wietze de Boer

Zondag 25 juli 2021

De Flambou 9.30 uur
ds. J. de Jong, Drachten
Collecte: 50% diaconie en 50% kerk
Koster: Oene Storm

Zondag 1 augustus 2021

De Flambou 9.30 uur
ds. H.F. de Vries, Dokkum
Collecte: 50% ZWO en 50% kerk
Kinderen zijn de gehele dienst bij de kinderdienst in De Bining.
(Je kunt de kinderen ook brengen als je zelf niet hebt gereserveerd voor de kerkdienst.)
Koster: Oebele Visser

Zondag 8 augustus 2021

De Flambou 9.30 uur
ds. K. Meijer, Stadskanaal
Collecte: 50% diaconie en 50% kerk
Koster: André Postma

Zondag 15 augustus 2021

De Flambou 9.30 uur
ds. J. Overeem, Stiens
Collecte: 50% ZWO en 50% kerk
Kinderen zijn de gehele dienst bij de kinderdienst in De Bining.
(Je kunt de kinderen ook brengen als je zelf niet hebt gereserveerd voor de kerkdienst.)
Koster: Wietze de Boer

Zondag 22 augustus 2021

De Flambou 11.00 uur
ds. G. J. Otter, Damwoude
Collecte: 50% diaconie en 50% kerk
Koster: Gerard Atsma

Zondag 29 augustus 2021

De Flambou 9.30 uur
ds. J. Kooistra, Dwingeloo
Collecte: 50% diaconie en 50% kerk
Kinderen zijn de gehele dienst bij de kinderdienst in De Bining.
(Je kunt de kinderen ook brengen als je zelf niet hebt gereserveerd voor de kerkdienst.)
Koster: Oene Storm


Erediensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in de Flambou aan de Groningerstraat of in de Doarpstsjerke aan de Gedempte Vaart. De ochtenddiensten zijn in de Flambou en de middagdiensten in de Doarpstsjerke. De aanvangstijden en plaatsen worden in de kerkbode [Kruispunt] genoemd. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er met uitzondering van de avondmaalsdiensten in juni en september in de regel geen middagdiensten. Twee maal per jaar wordt er een Friese dienst gehouden. In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad, geen gereserveerde plaatsen. De dienst wordt op verzoek opgenomen. [Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende koster.]

Diensten in het Suyderhuys

In het zorgcentrum ’t Suyderhuys wordt één keer in de twee weken, op vrijdagmiddag, een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in ons dorp (en omstreken) doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: in februari, juni, september, november en op Witte Donderdag. Op een avondmaalszondag zijn er twee diensten, respectievelijk om 09:30 en 14:00 uur, waarbij de ene dienst een wat meer traditioneel karakter heeft en de andere dienst de mogelijkheid biedt voor andere liturgische vormen [andere tafelgebeden, cantorij]. Bij deelname aan het avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. In de Flambou wordt een ‘zittende’ viering gehouden, met uitzondering van het avondmaal op Witte Donderdag, in de Doarpstsjerke is de viering ‘lopend’. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk of in 't Suyderhuys deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris van de diaconie

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Vanaf 1 maart 2020 is onze gemeente vacant. Er is dan geen vaste predikant meer aanwezig voor de doop. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met Hanneke Dijkstra. (0512-363 548) Samen wordt dan in het rooster eredienst naar een passende zondag/gastpredikant gezocht.

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kinderdienst en kinderkerk

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kinderdienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kinderdienst. Daarnaast is er regelmatig kinderkerk.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maand augustus. Deze diensten vinden plaats in de Lantearne gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl