logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
route beschrijving
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Route beschrijving
Kerkauto

Kerkdiensten in coronatijd

Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad zijn alle maatregelen getroffen voor de Flambou die voldoen aan de covid19 eisen die daarin zijn gesteld. Het in de kerk aanwezige gebruiksplan is toegesneden op de Flambou en alles is gereed gemaakt om op een veilige manier weer diensten te kunnen organiseren in onze kerken. In de Flambou komen we uit op maximaal 125 aanwezigen en daarbij is (beperkt) gemeentezang toegestaan. Het verzoek om de dienst niet elke week te bezoeken is vervallen. U bent (voorlopig) wekelijks welkom.
Reserveren vooraf kan tot vrijdagavond 18.00 uur.

Koffiedrinken na de dienst is, beperkt, toegestaan. De opstelling zal volgens de anderhalve meter regel zijn en van de aanwezigen wordt verwacht dat ze dit naleven: we zijn voor elkaar verantwoordelijk.
Wijzigingen voorbehouden………….

       Reserveren voor aankomende Kerkdienst        meer informatie       

Diensten

Zondag 27 september 2020

Torenplein 9.30 uur Tienerdienst
De Bining 9.30 uur Kinderkerk
De Flambou 9.30 uur (Liturgie)
ds. J. C. Arensman, Drachten
Koster: Wietze de Boer
Reserveren via Aafke Herder, 0512-360424

Zondag 4 oktober 2020

De Flambou 10.00 uur en 13.30 uur Welkom Diensten
Spreker: Jan Pool
Muziek: André van Zyl en band
Koster: Gerard Atsma

Zondag 11 oktober 2020

De Bining 9.30 uur Kinderdienst
De Flambou 9.30 uur Zondag van het Werelddiaconaat
VLOP D.A.C. Scholtens, Stiens
Koster: Oene Storm

De Flambou 19.30 uur New Generation
Fedor Christiaanse
Koster: André Postma

Zondag 18 oktober 2020

De Flambou 9.30 uur
ds. J. Lindeboom, Minnertsga
Koster: Oebele Visser

Picknickdienst 11.00 uur korfbalveld, Sportpark it Ketting
(Gaat alleen door bij mooi weer!)

Zondag 25 oktober 2020

De Lantearne 9.30 uur Tienerdienst
De Bining 9.30 uur Kinderkerk
De Flambou 9.30 uur Bijbelzondag
ds. J. de Jong, Drachten
Koster: Peter Overwijk


Erediensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in de Flambou aan de Groningerstraat of in de Doarpstsjerke aan de Gedempte Vaart. De ochtenddiensten zijn in de Flambou en de middagdiensten in de Doarpstsjerke. De aanvangstijden en plaatsen worden in de kerkbode [Kruispunt] genoemd. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er met uitzondering van de avondmaalsdiensten in juni en september in de regel geen middagdiensten. Twee maal per jaar wordt er een Friese dienst gehouden. In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad, geen gereserveerde plaatsen. De dienst wordt op verzoek opgenomen. [Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende koster.]

Diensten in het Suyderhuys

In het zorgcentrum ’t Suyderhuys wordt één keer in de twee weken, op vrijdagmiddag, een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in ons dorp (en omstreken) doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: in februari, juni, september, november en op Witte Donderdag. Op een avondmaalszondag zijn er twee diensten, respectievelijk om 09:30 en 14:00 uur, waarbij de ene dienst een wat meer traditioneel karakter heeft en de andere dienst de mogelijkheid biedt voor andere liturgische vormen [andere tafelgebeden, cantorij]. Bij deelname aan het avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. In de Flambou wordt een ‘zittende’ viering gehouden, met uitzondering van het avondmaal op Witte Donderdag, in de Doarpstsjerke is de viering ‘lopend’. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk of in 't Suyderhuys deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris van de diaconie

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Vanaf 1 maart 2020 is onze gemeente vacant. Er is dan geen vaste predikant meer aanwezig voor de doop. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met Hanneke Dijkstra. (0512-363 548) Samen wordt dan in het rooster eredienst naar een passende zondag/gastpredikant gezocht.

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kinderdienst en kinderkerk

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kinderdienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kinderdienst. Daarnaast is er regelmatig kinderkerk.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maand augustus. Deze diensten vinden plaats in de Lantearne gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

auto naam telefoon

 

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl