logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
route beschrijving
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Route beschrijving
Kerkauto

Kerkdiensten in coronatijd

De volgende maatregelen gelden tijdens de Lockdown

De kerkdiensten worden bij voorkeur alleen online gevolgd  via de kerkradio en via kerkdienstgemist. Mocht dat voor sommige gemeenteleden toch lastig zijn, dan blijft de mogelijkheid om met maximaal 30 personen, inclusief kinderen, een dienst bij te wonen. Aanmelden kan via het online reserveringssysteem.

 

       Reserveren Biddag woensdag 10 maart       Meer informatie       

Diensten

Zondag 7 maart 2021

De Bining 9.30 uur Kinderkerk
De Flambou 9.30 uur (Liturgie)
ds. K. Meijer, Stadskanaal
Collecte: 50% diaconie en 50% kerk
Koster: Oebele Visser
Reserveren via Aafke Herder: 0512-360424

Woensdag 10 maart 2021

Online Gebedsmoment 12.00 uur
Anne-Willem Hoekstra
U kunt meeluisteren en -bidden via kerkdienstgemist en de kerkradio.
Inbrengen gebedspunt:
jeugdwerker@pknsb.nl

De Flambou 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid
ds. J. C. Arensman, Drachten
Collecte: 50% ZWO en 50% kerk
Koster: André Postma
Reserveren via Aafke Herder: 0512-360424

Zondag 14 maart 2021

De Flambou 9.30 uur Gezinsdienst
Anne-Willem Hoekstra
Collecte: 50% diaconie en 50% kerk
Koster: Wietze de Boer

Woensdag 17 maart 2021

Online Gebedsmoment 12.00 uur
Anne-Willem Hoekstra
U kunt meeluisteren en -bidden via kerkdienstgemist en de kerkradio.
Inbrengen gebedspunt:
jeugdwerker@pknsb.nl

Zondag 21 maart 2021

De Flambou 10.00 uur Welkom Dienst
Spreker: Corné de Breejen en muziek: Delise
Collecte: 50% diaconie en 50% Onkosten Welkom Dienst
Koster: Oene Storm

Woensdag 24 maart 2021

Online Gebedsmoment 12.00 uur
Anne-Willem Hoekstra
U kunt meeluisteren en -bidden via kerkdienstgemist en de kerkradio.
Inbrengen gebedspunt:
jeugdwerker@pknsb.nl

Zondag 28 maart 2021

De Flambou 9.30 uur Palmzondag en doopdienst m.m.v. New Generation
ds. J.J. van der Sleen, Surhuisterveen
Collecte: 50% ZWO en 50% kerk
Koster: Peter Overwijk

Online 11.00 uur New Generation
Anne-Willem Hoekstra


Erediensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in de Flambou aan de Groningerstraat of in de Doarpstsjerke aan de Gedempte Vaart. De ochtenddiensten zijn in de Flambou en de middagdiensten in de Doarpstsjerke. De aanvangstijden en plaatsen worden in de kerkbode [Kruispunt] genoemd. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er met uitzondering van de avondmaalsdiensten in juni en september in de regel geen middagdiensten. Twee maal per jaar wordt er een Friese dienst gehouden. In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad, geen gereserveerde plaatsen. De dienst wordt op verzoek opgenomen. [Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende koster.]

Diensten in het Suyderhuys

In het zorgcentrum ’t Suyderhuys wordt één keer in de twee weken, op vrijdagmiddag, een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in ons dorp (en omstreken) doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: in februari, juni, september, november en op Witte Donderdag. Op een avondmaalszondag zijn er twee diensten, respectievelijk om 09:30 en 14:00 uur, waarbij de ene dienst een wat meer traditioneel karakter heeft en de andere dienst de mogelijkheid biedt voor andere liturgische vormen [andere tafelgebeden, cantorij]. Bij deelname aan het avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. In de Flambou wordt een ‘zittende’ viering gehouden, met uitzondering van het avondmaal op Witte Donderdag, in de Doarpstsjerke is de viering ‘lopend’. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk of in 't Suyderhuys deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris van de diaconie

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Vanaf 1 maart 2020 is onze gemeente vacant. Er is dan geen vaste predikant meer aanwezig voor de doop. Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen contact opnemen met Hanneke Dijkstra. (0512-363 548) Samen wordt dan in het rooster eredienst naar een passende zondag/gastpredikant gezocht.

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kinderdienst en kinderkerk

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kinderdienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kinderdienst. Daarnaast is er regelmatig kinderkerk.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maand augustus. Deze diensten vinden plaats in de Lantearne gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl