logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
route beschrijving
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Route beschrijving
Kerkauto

Diensten

De komende tijd zal er zo af en toe een gastpredikant aanwezig zijn. Dat betekent dat de aanvangstijd 11.00 uur kan zijn in plaats van 09.30 uur. Voor de luisteraars van de kerkradio betekent het ook dat wanneer er een gastpredikant is, zij in de regel geen uitgewerkte liturgie zullen ontvangen maar een verkorte liturgie waarin aangegeven wordt wat de te zingen liederen zijn en welke Bijbelgedeelten worden gelezen. De liederen zullen grotendeels uit het Nieuwe Liedboek komen.

Zondag 2 december 2018, De Flambou 10.00 uur 1e zondag van advent, Welkom Dienst met muziek van Gerald en Nelinda Troost. (Liturgie)

Zondag 2 december 2018, Doarpstsjerke 16.00 uur Adventswandeling (Liturgie)

Zondag 9 december 2018, De Flambou 9.30 uur 2e zondag van advent (Liturgie)

Zondag 16 december 2018, De Flambou 9.30 uur 3e zondag van advent (Liturgie)
 

Vrijdag 21 december 2018

't Suyderhuys 15.30 uur Kerstdienst
br. W. van der Zwaag
Organist: Geke de Vries

Zondag 23 december 2018

De Flambou 9.30 uur 4e zondag van advent
ds. J. Lindeboom, Minnertsga
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Anne Storteboom

De Lantearne 11.00 uur New Generation
Anne-Willem Hoekstra
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: André Postma

Maandag 24 december 2018

De Flambou 16.00 uur Kinderkerstfeest
1e collecte: Eigen doel
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: André Postma

De Flambou 22.00 uur Kerstnachtdienst m.m.v. Blaast de Bazuin
Br. P. Zuidema
1e collecte: Leger des Heils
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Wietze de Boer

Dinsdag 25 december 2018

De Flambou 10.00 uur 1ste Kerstdag
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: ZWO, Kinderen in de knel
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Gerard Atsma

Woensdag 26 december 2018

Doarpstsjerke 10.00 uur 2e kerstdag
Groep diensten Doarpstsjerke
1e collecte: ZWO, Kinderen in de knel
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Jenne Berghuis

Zondag 30 december 2018

De Flambou 9.30 uur
ds. H.C. Mulderij, Grootegast
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Oene Storm

Maandag 31 december 2018

De Flambou 19.30 uur Oudejaarsdienst
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Andre Postma

Dinsdag 1 januari 2019

Doarpstsjerke 10.00 uur Nieuwjaarsdag
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Gerrit Landheer

Vrijdag 4 januari 2019

't Suyderhuys 15.30 uur
mevr. F. Wesseling - Schilstra
Organist: Klaas van der Ploeg

Zondag 6 januari 2019

De Lantearne 9.30 uur Tienerdienst
De Flambou 09.30 uur
ds. J.C. Overeem, Stiens
1e collecte: ZWO
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Sjoukje Stoker en Wianna Vrieswijk
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Esther en Minke
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Elina
Koster: Anne Storteboom

Zondag 13 januari 2019

De Lantearne 9.30 uur Kinderkerk
De Flambou 9.30 uur
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Erwin Postma en Tina Jose Vrieswijk
Kindernevendienst groep 1 t/m 8: KINDEREN GAAN NAAR DE KINDERKERK
Koster: Peter Overwijk

De Flambou 19.30 uur Praisedienst
Anne-Willem Hoekstra
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Gerard Atsma

Vrijdag 18 januari 2019

't Suyderhuys 15.30 uur
pastor mevr. Y.H. Attema
Organist: Jelle Dotinga

Zondag 20 januari 2019

De Flambou 9.30 uur Gezinsdienst m.m.v. de kindernevendienst
Anne-Willem Hoekstra
1e collecte: Diaconie, Oecumene
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Elisa Veenhuizen, Imara Lukje en Amarens Gerritsen
Kindernevendienst groep 1 t/m 8: GEEN KINDERNEVENDIENST
Koster: Oene Storm

Zondag 27 januari 2019

De Flambou 9.30 uur 1e doopdienst m.m.v. Blaast de Bazuin
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Ebie Weening, Lisanne Kooistra en Elisa de Jong
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Gerrianne, Eline en Maaike
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Masja en Elisa
Koster: Anne Storteboom

Vrijdag 1 februari 2019

't Suyderhuys 15.30 uur
pastor B. Smedes
Organist: Maartje van der Meulen

Zondag 3 februari 2019

De Flambou 9.30 uur Werelddiaconaat
Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk
1e collecte: ZWO
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Annie Vrieswijk en Eline Santema
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Ineke, Simone en Wytze
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Sieny
Koster: Wietze de Boer

De Lantearne 11.00 uur New Generation
Tirza van der Velden
1e collecte: ZWO
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: André Postma

Zondag 10 februari 2019

De Lantearne 9.30 uur Tienerdienst
De Flambou 9.30 uur Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de Cantorij
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie, Noodfonds
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Hennie Renkema en Esther Borger
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Esther en Minke
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Froukina en Wytske
Koster: Peter Overwijk

Doarpstsjerke 14.00 uur Viering Heilig Avondmaal
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie, Noodfonds
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Johannes Wiersma

Vrijdag 15 februari 2019

't Suyderhuys 15.30 uur Heilig Avondmaal
ds. T. Oomens
Organist: Klaas van der Ploeg


Erediensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in de Flambou aan de Groningerstraat of in de Doarpstsjerke aan de Gedempte Vaart. De ochtenddiensten zijn in de Flambou en de middagdiensten in de Doarpstsjerke. De aanvangstijden en plaatsen worden in de kerkbode [Kruispunt] genoemd. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er met uitzondering van de avondmaalsdiensten in juni en september in de regel geen middagdiensten. Twee maal per jaar wordt er een Friese dienst gehouden. In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad, geen gereserveerde plaatsen. De dienst wordt op verzoek opgenomen. [Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende koster.]

Diensten in het Suyderhuys

In het zorgcentrum ’t Suyderhuys wordt één keer in de twee weken, op vrijdagmiddag, een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in ons dorp (en omstreken) doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: in februari, juni, september, november en op Witte Donderdag. Op een avondmaalszondag zijn er twee diensten, respectievelijk om 09:30 en 14:00 uur, waarbij de ene dienst een wat meer traditioneel karakter heeft en de andere dienst de mogelijkheid biedt voor andere liturgische vormen [andere tafelgebeden, cantorij]. Bij deelname aan het avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. In de Flambou wordt een ‘zittende’ viering gehouden, met uitzondering van het avondmaal op Witte Donderdag, in de Doarpstsjerke is de viering ‘lopend’. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk of in 't Suyderhuys deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris van de diaconie

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kindernevendienst en kinderkerk

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kindernevendienst. Daarnaast is er regelmatig kinderkerk.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maand augustus. Deze diensten vinden plaats in de Lantearne gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl