logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
route beschrijving
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Route beschrijving
Kerkauto

Diensten

De komende tijd zal er zo af en toe een gastpredikant aanwezig zijn. Dat betekent dat de aanvangstijd 11.00 uur kan zijn in plaats van 09.30 uur. Voor de luisteraars van de kerkradio betekent het ook dat wanneer er een gastpredikant is, zij in de regel geen uitgewerkte liturgie zullen ontvangen maar een verkorte liturgie waarin aangegeven wordt wat de te zingen liederen zijn en welke Bijbelgedeelten worden gelezen. De liederen zullen grotendeels uit het Nieuwe Liedboek komen.

Vrijdag 6 december 2019

't Suyderhuys 15.30 uur
pastor mevr. Y.H. Attema
Organist: Klaas van der Ploeg

Zaterdag 7 december 2019

Doarpstsjerke 16.30 uur Expositie over Bonhoeffer, afgesloten met een adventsconcert
Commissie Diensten Doarpstsjerke
Koster: Johannes Wiersma

Zondag 8 december 2019

De Lantearne 9.30 uur Kinderkerk
De Flambou 10.00 uur Welkom Dienst en 2e zondag van advent, begeleiding Sera (Liturgie (update))
Jurrien ten Brinke
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Onkosten Welkom Dienst
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Wianna Vrieswijk en Ebie Weening
Kindernevendienst groep 1 t/m 8: KINDEREN GAAN NAAR DE KINDERKERK
Koster: Wietze de Boer
Kerkauto: auto indeling

auto naam telefoon
1 M. Helmus 361951
2 H. Hofstede 364525

Zondag 15 december 2019

De Flambou 9.30 uur 3e zondag van advent
ds. I. Postma, Genemuiden
1e collecte: ZWO
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Hennie Renkema en Esther Borger
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Anneke en Tina José
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Joke Quarré
Koster: Gerard Atsma
Kerkauto: auto indeling

auto naam telefoon
1 K. Lettinga 363741
2 A. van der Meer 362965

Doarpstsjerke 16.30 uur Adventszingen in het kader van de Bonhoeffer expositie
Diensten Doarpstsjerke
deurcollecte: ZWO
Koster: Johannes Wiersma

Vrijdag 20 december 2019

't Suyderhuys 15.30 uur
br. R. van der Es
Organist: Jelle Dotinga

Zaterdag 21 december 2019

Doarpstsjerke 16.30 uur Expositie over D. Bonhoeffer, afgesloten met een vesper
Commissie Diensten Doarpstsjerke
Koster: Johannes Wiersma

Zondag 22 december 2019

De Flambou 9.30 uur 4e zondag van advent
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Elisa Veenhuizen en Imara Lukje
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Saskia en Aafke
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Esther
Koster: Oebele Visser
Kerkauto: auto indeling

auto naam telefoon
1 A. Nieuwenhuis 363408
2 E. Nieuwenhuis 362422

Erediensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in de Flambou aan de Groningerstraat of in de Doarpstsjerke aan de Gedempte Vaart. De ochtenddiensten zijn in de Flambou en de middagdiensten in de Doarpstsjerke. De aanvangstijden en plaatsen worden in de kerkbode [Kruispunt] genoemd. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er met uitzondering van de avondmaalsdiensten in juni en september in de regel geen middagdiensten. Twee maal per jaar wordt er een Friese dienst gehouden. In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad, geen gereserveerde plaatsen. De dienst wordt op verzoek opgenomen. [Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende koster.]

Diensten in het Suyderhuys

In het zorgcentrum ’t Suyderhuys wordt één keer in de twee weken, op vrijdagmiddag, een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in ons dorp (en omstreken) doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: in februari, juni, september, november en op Witte Donderdag. Op een avondmaalszondag zijn er twee diensten, respectievelijk om 09:30 en 14:00 uur, waarbij de ene dienst een wat meer traditioneel karakter heeft en de andere dienst de mogelijkheid biedt voor andere liturgische vormen [andere tafelgebeden, cantorij]. Bij deelname aan het avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. In de Flambou wordt een ‘zittende’ viering gehouden, met uitzondering van het avondmaal op Witte Donderdag, in de Doarpstsjerke is de viering ‘lopend’. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk of in 't Suyderhuys deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris van de diaconie

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kindernevendienst en kinderkerk

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kindernevendienst. Daarnaast is er regelmatig kinderkerk.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maand augustus. Deze diensten vinden plaats in de Lantearne gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl