logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

In de Doarpstsjerke
de Bonhoeffer expositie 2019

Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Dat komt deels door de manier waarop hij zich samen met anderen in de 2e wereldoorlog verzette tegen het nationaal socialisme. Hij voelde zich aangetrokken door de geweldloosheid maar koos er op een gegeven moment toch voor om in verzet te komen. Dit kostte hem, vlak voor het einde van de oorlog, zijn leven. Ook is er in toenemende mate belangstelling voor de theologische gedachten van Bonhoeffer die mensen uit alle richtingen van de kerk tot op de dag van vandaag inspireren.

Bonhoeffer wordt geboren in een niet kerkelijk gezin maar kiest er voor om theologie te gaan studeren. Hij studeert onder meer in New York en is van 1933 tot 1935 predikant in Londen. Daarna keert hij terug naar Duitsland waar inmiddels de Bekennende Kirche, de Belijdende Kerk is ontstaan. Een beweging die, in tegenstelling tot de officiële staatskerk, zich tegen het naziregime verzet. In 1943 wordt Bonhoeffer gearresteerd omdat er is ontdekt dat hij heeft bemiddeld bij het ontsnappen van Joden naar Zwitserland. In 1944 wordt er een mislukte aanslag op Hitler gepleegd en daarbij komt de betrokkenheid van Bonhoeffer aan het licht. Hierop wordt hij ter dood veroordeeld, een vonnis dat wordt uitgevoerd op 9 april 1945, een paar weken voor de bevrijding.

Bonhoeffer heeft veel geschreven en tijdens zijn gevangenschap gaat hij daar mee door. Hij doet dat met theologische opstellen, brieven aan zijn familie en met gedichten en gebeden die later zijn gepubliceerd onder de titel Verzet en overgave. Bij die gedichten en gebeden heeft Jeltje Hoogenkamp een aantal schilderijen gemaakt. Aanleiding is het feit dat het op 9 april 2020 75 jaar geleden is dat Bonhoeffer werd omgebracht. En de stichting Roos van Culemborg stelt replica’s van deze schilderijen beschikbaar die gemeenten of parochies voor een maand kunnen huren. Ook is er een boekje gepubliceerd waarin de schilderijen zijn afgebeeld en waarin een aantal op Bonhoeffer geïnspireerde liederen en gedichten zijn opgenomen.

De commissie ‘Diensten Doarpstsjerke’ heeft het op haar genomen om een aantal activiteiten rond Dietrich Bonhoeffer te organiseren. Ondertussen is daarmee begonnen. De film op 19 november ‘agent of grace’ en de lezing door ds. Geert Bruinsma, de week daarop volgend, zijn goed bezocht. De film was indrukwekkend en de lezing sloot hierop mooi aan. Ds. Bruinsma heeft verschillende aspecten van het leven van Dietrich Bonhoeffer belicht. Er is die avond afgesloten met een kort avondgebed waarbij teksten van Bonhoeffer zijn gebruikt.

En dan de decembermaand: de expositie in de Doarpstsjerke wordt goed bezocht. De ene week op zaterdag en de andere week op zondag van 15.00-17.00 uur. Elke keer afgesloten met een concert of een vesper.

  • 7 december van 15.00-17.00 waarbij het laatste halfuur een orgelconcert te beluisteren zal zijn
  • 15 december van 15.00-17.00 waarbij afgesloten wordt met het samen zingen van adventsliederen,
  • 21 december van 15.00-17.00 waarbij het laatste halfuur een adventsconcert te beluisteren zal zijn
  • 29 december waarin om 16.30 uur de expositie over Bonhoeffer afgesloten wordt met een vesper waarbij ongetwijfeld het lied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ NLB 511 gelezen of gezongen wordt.

Als u de expositie nog niet hebt bezocht: u bent van harte welkom! Boekjes met teksten en schilderijen van Bonhoeffer zijn te koop voor € 2,00 per stuk tijdens de expositie of verkrijgbaar bij Hanneke Dijkstra, Gedempte Vaart 9.

Op 26 december, 2e kerstdag 10.00 uur is er in de Doarpstsjerke een uurtje ‘kerstzingen’ waarbij ook de teksten van Bonhoeffer centraal zullen staan. Na de dienst staat de koffie/thee klaar in de Bining.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl