logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

De morgendienst van 5 mei stond in het teken van de wisseling van de wacht. Nieuwe ambtsdragers werden bevestigd of in de bediening gesteld, van een aantal werd afscheid genomen. De dienst werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk. Geert van der Heide begeleidde de samenzang.

De schriftlezing, verzorgd door Reinie Postma, bestond uit twee gedeelten. Uit het Oude Testament Exodus 20: 1-21 (de tien geboden) en uit het Nieuwe Testament Matteüs 28: 16-20 (de uitzending van de leerlingen).

‘Jezus leeft! Jij ook?’ In zijn preek begon Wabe Jan met deze woorden, woorden die de gemeenteleden van onze kerk Eerste Paasdag op een briefje meekregen van de Kindernevendienst. De dag daarna werd zo’n briefje gevonden op een fietspad midden in de natuur. Door iemand verloren? Of bewust neergelegd om een ieder die daar langs kwam erop te wijzen en over na te denken dat - wat er ook gebeurt in de wereld en met de kerk - Jezus leeft. “Wie weet hoe de Here God dat ene kleine briefje inmiddels als heeft gebruikt” vraagt hij zich af.

“Werkt het op die manier, gaat het zo juist niet heel vaak. Gaat het eigenlijk al niet zo vanaf het begin van de kerk?”, denkt Wabe Jan van Dijk. Hij gaat terug naar de uitzending van de leerlingen. “Dat kleine clubje van elf is uitgegroeid tot de wereldomvattende kerk van nu. Die wereldkerk – met nóg steeds de grote opdracht – om alle mensen te maken tot discipelen van Jezus. Alle volken, alle mensen. Ja dat is de missie van de kerk. Ver weg, maar ook dichtbij. Dat is de missie, niet alleen van ambtsdragers en van mensen die in de bediening worden gesteld, maar van alle christenen. Ook hier in Surhuisterveen en Boelenslaan, van alle gemeenteleden.”

“We spreken graag over een missionaire gemeente, in ons menselijk denken en handelen wil het nog wel eens functioneren in een soort omgekeerde volgorde. Want als Jezus zegt ‘Wees Mijn discipelen, leef zoals ik jullie heb geleerd, getuig van Mij en gaandeweg zullen jullie dan nieuwe discipelen maken…’. Dan is het toch zo dat die ‘missie’, dat die maakt dat er een kerk komt. Dus eerst de opdracht, dan de kerk. Je zou ook kunnen zeggen: De kerk is geen doel op zich, maar de kerk is een voertuig om de grote opdracht van Jezus, om die gestalte en vorm te geven. In de praktijk draaien we het dus vaak om en maken we de missie ondergeschikt aan de kerk. En beperken we het kerk-zijn ook vaak nog tot de kerkdienst op zondag. Waarvan we dan zeggen: Het is goed als ik hoor wat ik wil horen, het is goed als er gezongen wordt wat ik mooi vind, het is goed als mijn dingen aan de orde komen.”

Wabe Jan van Dijk komt terug op het Schriftgedeelte uit het Nieuwe Testament. De leerlingen bewezen Jezus eer en knielden voor hem neer. Een deel aanbidt Hem, een ander deel twijfelt. Jezus gaat aan die twijfel voorbij. Hij zegt: Mij is gegeven alle gezag, alle macht in hemel en op aarde. Zie dus niet op jezelf, maar zie op Mij. Ik stuur jullie de wereld in – om gaandeweg – van alle mensen discipelen te maken. En wat er ook gebeurt: Ik ben bij jullie.

Afscheid werd genomen van Jan Talma, Jan de Vries, Emi Nieuwenhuis (gezamenlijk meer dan 80 (!) dienstjaren, waarvan Jan de Vries ongeveer de helft voor zijn rekening nam), Griet Bouw en Janine Visser. Leffrie Mulder was niet aanwezig. Ook Tea Atsma was aftredend, maar zij verruilde het ambt van diaken voor de functie van scriba. Ze werden bedankt voor hun inzet. Wabe Jan van Dijk: “Uit volle overtuiging hebben jullie je werk gedaan. Wij moeten jullie nu laten gaan. Wij wensen jullie Gods zegen toe.” Ze ontvingen een aandenken uit handen van Albert Bosma, de ouderling van dienst.

Tot ouderling kerkrentmeester werd Henk Stienstra bevestigd. In de bediening werden gesteld rentmeester diaken Fransje van Kammen, rentmeester diaken Hennie de Vries en kerkrentmeester Joop Atsma. “Jullie mogen vol vertrouwen aan de slag gaan. Weet dat God jullie zal bijstaan”, gaf Wabe Jan van Dijk hen mee. Staande werd hun het tweede couplet van het Wilhelmus toegezonden ‘Mijn schild en de betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer!

Toepasselijk was ook het kinderlied (You Tube):
Bouw je leven op de Rots,
dat is een goed idee.
Bouw je leven op de Rots,
daar kom je het verste mee.
Leg je toekomst in de handen
van degeen, die jij vertrouwt.
Jezus is de Rots
waarop je bouwt.

Het slotlied was gezang 304:
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Foto’s: Harm Feitsma

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl