logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Beamer

In de diensten in zowel de Gereformeerde kerk als de Hervormde kerk in Surhuisterveen, waarin ds. J.J. van der Sleen en ds. W.J. van Dijk voorgaan wordt gebruik gemaakt van de beamer.

E-mail beamercommissie: beamer@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl

 

Regels voor beamer presentaties

Algemene richtlijnen:

 • Deze richtlijnen zijn opgesteld om duidelijk aan te geven waaraan iedereen, die gebruik wil maken van de beamer in de PKN-kerken van Surhuisterveen, zich aan dient te houden. Afwijken van deze richtlijnen is alleen mogelijk na overleg met de beamer werkgroep. Contactpersoon Dick Kooi tel: 0512 361601, e-mail: beamer@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl
 • Elke persoon of instantie die gebruik wil maken van de presentatiemogelijkheden is volledig verantwoordelijk voor de inhoud welke gepresenteerd word.
 • De werkgroep is alleen verantwoordelijk voor de uiteindelijke presentatie op het scherm. Alle andere werkzaamheden en contacten (voorganger, organist, kosters e.d.) worden door de opdrachtgever zelf verzorgd. Hiervoor is een handleiding opgemaakt die verkrijgbaar is bij de secretaris Hanneke Dijkstra.
 • Gebruik van de beamer zonder bediening door de werkgroep is niet toegestaan, mits in overleg.
 • De werkgroep zal naar vermogen zorg dragen voor een goede storingvrije presentatie.
 • De werkgroep is niet verantwoordelijk voor het niet zichtbaar zijn van de presentatie in de kerk veroorzaakt door obstakels (personen, inventaris, werkstukken, pilaren en dergelijke.)

Aanlevering liturgie/presentatie:

 • Opdrachtgever dient materiaal digitaal (per e-mail, schijf, geheugenstick o.i.d.) uiterlijk vijf werkdagen voor presentatiedatum aan te leveren.
 • Opdrachtgever dient ruim van te voren (minimaal een maand) hierover contact te hebben gehad met de contactpersoon van de werkgroep.
 • Tekst dient, opgemaakt in Microsoft Word of PowerPoint, aangeleverd te worden (lettertype Arial)
 • Afbeeldingen en videofragmenten dienen in de meest gebruikelijke formaten aangeleverd te worden. Bijbehorend geluid kan via de aanwezige geluidsinstallatie worden beluisterd. Weergave van minder bekende bestandsindelingen kan niet worden gegarandeerd.
 • Liturgieën/presentaties dienen zo uitgebreid mogelijk ingeleverd te worden. Bij projectie van gedichten wordt de tekst digitaal aangeleverd en bij schriftlezingen wordt de te gebruiken bijbelvertaling vermeld. Verder moet ook de volgorde van de dienst juist door gegeven worden inclusief alle tussentijdse gebeurtenissen (bijvoorbeeld kinderen naar nevendienst, gesprek met kinderen, tussentijdse mededelingen en dergelijke.) Kortom het gehele draaiboek van de dienst wordt van A tot Z aan de werkgroep doorgegeven.
 • Wijzigingen in liturgie, bijvoorbeeld door een bericht van overlijden, worden zo spoedig mogelijk aan de dienstdoende persoon van de werkgroep doorgegeven. Het kan in bepaalde gevallen voorkomen dat er geen mogelijkheid meer is om deze wijziging nog te verwerken.

Opgemaakt, 15 november 2006, herzien 22 januari 2009

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl