logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Nieuws 2018-2019

Joy4kids van de groepen 1 t/m 4
1 september 2019

De eerste keer na de zomervakantie hebben we een speciale kinderkerk. Het thema is: ‘We vieren feest’, n.a.v. Lucas 15 ‘de verloren munt’. De kinderen kregen een schatkistje met 9 papieren munten en 1 speciale zilveren munt. Ze mochten dit versieren.

Lees verder en bekijk de foto's


Koffieochtend 75+

Op donderdagochtend 29 augustus werd er in de Lantearne weer een koffieochtend gehouden. De mensen die in de afgelopen maanden jarig waren en 75 jaar of ouder waren geworden hadden een uitnodiging gekregen om dit samen met dominee Wabe Jan van Dijk en pastor Ytje Hinke Attema te vieren. Het was een gezellige ochtend met in totaal 45 personen.

Lees verder en bekijk de foto's


Bevestiging Hotske Paulusma-Rinsema

In de morgendienst van zondag 25 augustus jl. is Hotske Paulusma-Rinsema bevestigd tot ouderling. Zij gaat werken in het ouderenpastoraat. De dienst werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk, terwijl Caroline van der Laan de samenzang begeleidde. Ouderling van dienst was Wilma Weening.

Lees verder en bekijk de foto's


Open Huis De Bining druk bezocht

Zaterdag 29 juni was het eindelijk zover. De Bining opende haar deuren voor het publiek met een Open Huis. Deze gelegenheid trok vele belangstellenden. Zij waren duidelijk verrast door de gedaanteverwisseling, die het hele gebouw had ondergaan. De reacties waren uitermate positief.

Lees verder en bekijk de foto's


Joy4kids, groep 1 t/m 4
30 juni 2019

Het thema van deze kinderkerk is “luisteren en doen”, n.a.v. Lucas 10:38-42 Jezus bij Marta en Maria. We mogen een groep van bijna 20 kinderen begroeten waaronder ook een paar kinderen die er voor de eerste keer zijn. Ilse leest het opzegversje voor dat hoort bij de kaars, dat we op God zijn gericht. Het welkomstlied wordt gezongen en daarna gaan we in gebed.

Lees verder ...


Jeugdkamp Schiermonnikoog

Van 14 tot en met 16 juni mochten we met 42 tieners en 14 leiders een prachtig kamp beleven op Schiermonnikoog. Het thema van het weekend was: ‘Hunted-connected.’ Het afgelopen jaar zijn we binnen alle tienergroepen bezig geweest met het thema verbinding (connected). De verbinding met God en met elkaar. We worden soms wel opgejaagd (hunted). Er zijn van zoveel kanten verwachtingen aan ons adres. Van thuis, onze vrienden, van school en van onze sportvereniging. Soms maken we daarin keuzes, waar we niet altijd blij mee zijn. Wat zou het dan fijn zijn om te weten wat Gods weg is.

Lees verder en bekijk de foto's


Aan het einde van het seizoen wordt in een dienst aandacht besteed aan die kinderen, die de basisschool verlaten en doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat zij tevens de overstap maken van het kinderwerk naar het tienerwerk. Voor hen was het in de morgendienst van zondag 23 juni zover. Het thema was ‘Online met God’. Anne-Willem Hoekstra leidde de dienst, waarin ook de ‘afzwaaiers’ een groot aandeel hadden. De muzikale begeleiding was in handen van de eigen tienerband ‘Passion’. Zij deden hun naam eer aan, want er werd met veel passie gezongen en gespeeld, hetgeen de aanwezigen inspireerde om de prachtige liederen uit volle borst mee te zingen.

Lees verder en bekijk de foto's


Koffieochtend 75+

Dinsdag 21 mei was er weer een koffieochtend voor de jarigen van de maanden februari, maart en april. Zo’n 35 personen werden welkom geheten door Ds. Wabe Jan van Dijk en pastor Ytje Hinke Attema.

Lees verder en bekijk de foto's


Bevestiging en afscheid ambtsdragers

De morgendienst van 5 mei stond in het teken van de wisseling van de wacht. Nieuwe ambtsdragers werden bevestigd of in de bediening gesteld, van een aantal werd afscheid genomen. De dienst werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk. Geert van der Heide begeleidde de samenzang.

Lees verder en bekijk de foto's


28 april 2019, Joy4kids
Thema: voor iedereen genoeg.

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mochten bij de inloop al vast met het werkje bezig of een spelletje doen. Vandaag is de opbrengst van de collecte voor World Servants bijna 30 euro. Iedereen werd welkom geheten en in het bijzonder een aantal kinderen die voor het eerst bij Joy4kids waren. Na het lezen van het gedicht door Jildou, welkomstlied en gebed kwamen Pinky en Binky langs. Ze waren heerlijke koekjes aan het eten maar hadden ze nog wel genoeg koekjes over voor de familie? Nee, er was te weinig maar d.m.v. delen van de koekjes was er genoeg voor iedereen.

Lees verder en bekijk de foto's


Inspirerende dienst door De Hoop GGZ

‘Je bent kostbaar in Gods ogen… en in die van mij’

De Hoop GGZ stond zondagochtend 7 april centraal in de dienst die werd georganiseerd door de diaconie. Ieder jaar regelt de diaconie een dienst met een centraal thema. Deze keer was dat De Hoop GGZ. Voorganger was Maarten Ouweneel. Hij is werkzaam bij De Hoop. In de dienst werd door Tony een aangrijpend verhaal verteld.

Lees verder en bekijk de foto's


Jezus liefde voor jou
kinderkerk 31 maart

Afgelopen 31 maart mochten we weer genieten van een kinderkerk. Een dienst waarin Jezus zijn liefde voor jou steeds terugkwam. Vooraf mochten de kinderen zelf een plekje zoeken en konden een mooie kleurplaat in gaan kleuren.

Lees verder en bekijk de foto's


verslag Israel reis

Van 1 tot en met 10 maart waren een groot aantal leden van onze kerk op reis naar Israël. Ze reisden met Light4Nations uit Drachten. De groep bestond uit 45 deelnemers en 5 begeleiders. Het was een indrukwekkende reis met een vol programma. Echt een verdiepingsreis met onderling in de groep een grote verbondenheid.

Lees het verslag van de reis per dag en de bekijk de foto's


Opdragen

In de morgendienst van 10 maart is David Jozua opgedragen. Hij is het zoontje van Anne-Willem en Gerrianne Hoekstra en broertje van Deborah en Daniël. Ds. Jeannet van der Veen heeft David Jozua gezegend.

Lees verder en bekijk de foto's


Verjaardagsfeest 75+

Op woensdagochtend 13 februari konden we een groep van 53 mensen begroeten voor de koffieochtend. Dit was voor diegenen die de afgelopen maanden jarig geweest waren.

Lees verder en bekijk de foto's


Doopdienst 27 januari

In de morgendienst van zondag 27 januari 2019 werden twee kinderen gedoopt. De feestelijke dienst werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk, terwijl Brassband Blaast de Bazuin haar muzikale medewerking verleende en tevens de samenzang begeleidde. Gedoopt werden Fjerre Folkert Johannes van der Veer, zoon van Robert van der Veer en Meta van der Veer-van Dellen - broertje van Jinthe, Myrthe en Djisse - en Pieter Jelte Helmus, zoontje van Machiel Helmus en Line Helmus-Atsma.

Lees verder en bekijk de foto's


God luistert altijd!

De eerste kinderkerk van 2019 is een feit. We mochten weer samen van een kinderkerk genieten. Na de kaars, lezen van een gedicht, het zingen van het welkomstlied en het gebed kijken we naar een sketch van Pinky en (een andere) Binky. Pinky was boos op Binky en wilde nooit, nooit, nooit meer met Binky spelen. Gelukkig duurde dit niet lang en uiteindelijk hebben ze toch besloten samen te gaan spelen.

Lees verder en bekijk de foto's en video


Johannes de Heer zanguurtje in 't Suyderhuys

Zondagochtend 13 januari is voor de 2e keer een Johannes de Heer zanguurtje geweest in 't Suyderhuys. Dit was het vervolg op de startzondag met als thema "Verbinding".

Lees verder en bekijk de foto's


Open 30+ do-event

Zaterdagavond 5 januari hadden de 30+ groepen weer een open-do-event. Waarbij je ook als je niet bij een 30+ groep zit kon aanschuiven. Na een heerlijke koud- en warm buffet maaltijd (gemaakt door Ed) en vele gesprekken was het tijd voor de film: 'Trinity goodheart'.

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkerstfeest 24 december 2018

Op maandag 24 december werd het kinderkerstfeest gevierd. Een ieder werd buiten welkom geheten door de heraut. Op het pleintje kon je de levende stal bewonderen; twee ezels, geiten, Maria en Jozef. Een aantal muzikanten speelden verschillende kerstliederen. Een warm welkom voor jong en oud.

Lees verder en bekijk de foto's


Veel belangstelling voor kerstmiddag Diaconie

De traditionele kerstmiddag kende ook dit jaar weer een grote belangstelling. Dit samenzijn op 17 december werd ook deze keer georganiseerd door de diaconie voor gemeenteleden van 72 jaar en ouder. Velen gaven aan de uitnodiging gehoor. De sfeervol ingerichte grote zaal van De Lantaerne was dan ook geheel bezet.

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkerk 16 december 2018

De kinderkerk van 16 december is weer voorbij. We mochten het hebben over Jesaja 52:7–10. De Koning komt! Jezus geeft vreugde en dat wil Hij ook aan ons geven, Joy4kids! We mochten kartonnen bouwstenen met blijde gezichtjes versieren. De vreugdebode kwam om goed nieuws te vertellen. Hij bracht goed nieuws!

Lees verder en bekijk de foto's


Wet op de privacy, AVG

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt onze gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Onze privacystatement vind u bij de Beleidsplannen.


Koffieochtend

Op donderdagochtend 29 november werd er in de Lantearne weer een koffieochtend gehouden. De mensen die in de afgelopen maanden jarig waren en 75 jaar of ouder waren geworden hadden een uitnodiging gekregen om dit samen met dominee Van Dijk en pastor Attema te vieren. Het was een gezellige ochtend met in totaal 38 personen.

Lees verder en bekijk de foto's


Laatste zondag Kerkelijk jaar

Zondag 25 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de morgendienst, welke werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk, zijn de namen voorgelezen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De 39 namen werden genoemd door pastor Ytje Hinke Attema.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerk-, School- en Gezinsdienst

Zondagmorgen 4 november jl. was de jaarlijkse Kerk-, School- en Gezinsdienst in De Flambou. Dit keer met de leerlingen en leerkrachten van CBS De Bernebrêge. Het thema van de dienst was: ‘Parels’. In de weken voorafgaande aan de dienst hebben de leerlingen en leerkrachten gewerkt over dit thema.

Lees verder en bekijk de foto's.


Kinderkerk Bovenbouw

Op weg gaan met God

Dat was het thema bij de bovenbouw van de kinderkerk op 14 oktober. De bekering van Saulus stond in het bijbelverhaal centraal. Er werd als verwerking een spel gedaan, waarbij degene die het antwoord op de vraag wist zo snel mogelijk op de stoel moest gaan zitten en ze hebben een harmonica-kaart gemaakt.

Lees verder en bekijk de foto's


Joy 4 kids

Op weg gaan met God

Dit is het thema van de eerste kinderkerk dit seizoen. Op weg met God in een nieuw seizoen, een nieuwe week, een nieuwe dag. Op weg met God bij alle dingen die je doet. Ik—volg—de–Heer stond ook te lezen op de voetstappen voor in de zaal. We mogen altijd op God vertrouwen en Hem volgen. We mogen bidden en er op vertrouwen dat God ons gebed zal horen en verhoren.

Lees verder en bekijk de foto's


Gemeentezondag prima start nieuwe seizoen

De gemeentezondag op 23 september kan als uitermate geslaagd worden aangemerkt. Het werd terecht ‘Een dag vol verbinding’. Een volle kerk, een fijne dienst en allerlei activiteiten, die prima werden bezocht. De organiserende commissie, bestaande uit Elizabeth van Houten, Gertina de Vries en Nynke Kooy zag met veel tevredenheid en dankbaarheid terug op deze dag. “We kregen veel positieve reacties”, liet het drietal weten. Zij benadrukten de hulp en inzet van de vele vrijwilligers. “Die was geweldig en wij willen hen bij dezen nogmaals bedanken.”

Lees verder en bekijk de foto's


 

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl