logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Nieuws

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de morgendienst van zondag 10 september werd afscheid genomen van twee ambtsdragers, terwijl er vier nieuwe ambtsdragers werden bevestigd. De dienst werd geleid door ds. Johan van der Sleen.

Het thema was ‘In vuur en vlam’. “Wat een voorrecht om vandaag weer nieuwe ambtsdragers te mogen bevestigen. Een zuster en drie broeders die jeugdouderling of diaken willen worden. Zich geroepen weten om te dienen in Gods Wijngaard hier in Surhuisterveen en Boelenslaan”, zo begon Johan van der Sleen zijn preek.

Lees verder en bekijk de foto's


Verjaardagsfeest voor ouderen

Lantearne, 29 augustus 2017. Met een kleine 40 personen werden de verjaardagen gevierd van degenen die in de afgelopen maanden 75 jaar of ouder werden. De mensen werden in de hal verwelkomt door Marga van Dijk en Foka van der Sleen en bij de zaal door ds. Wabe Jan van Dijk.

Lees verder en bekijk de foto's


Opdragen

In de dienst van 27 augustus is hebben Anne Willem en Gerrianne Hoekstra hun zoon Daniël Elisa, geboren op 31 januari 2017, laten opdragen.

Bekijk de foto's


Overstapdienst groep 8

Aan het einde van het seizoen wordt in een morgendienst aandacht besteed aan die kinderen, die de basisschool verlaten en doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat zij tevens de overstap maken van de kinderkerk naar de tienerkerk. Zo ook dit jaar en wel in de dienst van zondag 25 juni.

De dienst werd geleid door onze jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra, waarbij de inbreng van de overstappers groot was. Het thema was ‘Op weg naar je bestemming’.

Lees verder en bekijk de foto's


Clubkamp 2017

Dit jaar zaten we in Holsloot (Drenthe). Het thema van het weekend was: 'The way of Life'. In alles wat we hebben gedaan kwam dit als een rode draad terug. In je leven maak je keuzes en niet altijd de goeie keus. Soms denk je mensen te kunnen vertrouwen, maar zijn ze toch niet te vertrouwen.

Lees verder en bekijk de foto's


Jatovafsluiting seizoen 2016-2017

Op woensdag 31 mei direct uit school zijn we met de Jatov-ers van groep 7 en 8 vertrokken naar Avontoer. Daar hebben ze na de instructie geklommen in het klimpark. Na afloop was er eten in de Lantearne. Op naar het volgende seizoen!

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkerk “Joy4kids” op zondag 21 mei

De laatste keer voor de zomervakantie ‘Joy4kids’ met als thema: vriendschap en ontmoeting. We mochten ongeveer 45 kinderen verwelkomen in de Lantearne. We zongen het welkomslied en daarna ging Elina voor in gebed. Met behulp van 4 grote stroken vertelde ze het bijbelverhaal van de vier vrienden en de verlamde man. De kinderen waren erg geboeid.

Lees verder en bekijk de foto's


Dopen

In de doopdienst op 7 mei 2017 zijn gedoopt:

  • Evan Auke de Vries, zoontje van Janko en Gertina de Vries, geboren op 6 oktober 2016 in Drachten, broertje van Danil en Lise*. Ze wonen aan de Torenvalk 66.
  • Jovani Vincenzo Ruiter, zoontje van Queenie de Ruiter, geboren op 23 december 2016 in Drachten, broertje van Talitha Nadia en Gabriëlla Vittoria. Ze wonen aan de Burmaniastraat 29

Lees verder en bekijk de foto's


Koffieochtend

Op donderdagochtend 6 april werd er in de Lantearne weer een koffieochtend gehouden. De mensen die in de afgelopen maanden jarig waren en 75 jaar of ouder waren geworden hadden een uitnodiging gekregen om dit samen met de dominees en hun echtgenotes te vieren.

Lees verder en bekijk de foto's


Enorme opbrengst PKN Bazaar Surhuisterveen

Heeft u ook zo genoten van ‘onze’ bazaar? Met zoveel publiek, verkoop en een enorme opbrengst kunnen we alleen maar dankbaar terugblikken. De voorzitter van de activiteitencommissie is een tevreden mens: ‘Geweldig en wat bijzonder dat we zoveel geld hebben opgehaald. Hier zijn we erg blij mee!’ Na een grandioze veiling op zaterdagavond 18 maart kon de balans worden opgemaakt. De goederenmarkt en bazaar heeft dit jaar maar liefst €20.484,10 opgebracht!

Lees verder en bekijk de foto's


Slotavond catechesegroepen

Iedereen werd van harte welkom geheten door Foekje de Bruin. Mooi om zo met verschillende catechesegroepen samen bij elkaar te komen om samen de kruisweg van Jezus te volgen, die uitloopt in de opstanding.

Lees verder en bekijk de foto's


Wat is je kostbaarste bezit? Thema Kerk-, School- en Gezinsdienst

Zondag 5 maart jl. werd in een bijna volle kerk de jaarlijkse Kerk-, School- en Gezinsdienst gehouden. Het thema was dit keer: Wat is je kostbaarste bezit? De dienst werd samen met de leerlingen en de leerkrachten van CBS De Bernebrêge voorbereid en georganiseerd. Voorganger was jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra en de muzikale begeleiding was in handen van pianist Johan Timersma en drummer Jelmer Veenhuizen.

Lees verder en bekijk de foto's


Isolatieglas - bewuste investering in ‘groene kerk’

Het valt meteen op als je de kerkzaal binnenloopt. Het gekleurde glas naast het podium tekent rode, groene en gele banen op de witte wand voor in de zaal. Een prachtig gezicht. En meer is er ook eigenlijk niet veranderd. Of toch wel? ‘Dat wie no ek krekt de bedoeling', glimlacht Wietze de Boer.

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkerk: JOY 4 KIDS

5 februari 2017, het was de eerste kinderkerk in dit nieuwe jaar. Een kleine 40 kinderen mochten we verwelkomen. Dit keer werd de naam onthuld van de kinderkerk. Saul de Boer had de naam JOY 4 KIDS bedacht en die naam is het geworden. Saul en onze jongerenwerker Anne-Willem hebben de naam onthuld. Het thema van deze kinderkerk was: Jezus is de Goede Herder.

Lees verder en bekijk de foto's


Doopdienst 22 januari 2017

Tijdens de dienst van 22 januari 2017 waarin ds. Wabe Jan van Dijk voorging is Stefan Klaas, zoon van Gerke en Sieny Kootstra, Hurdrider 1, gedoopt.

Bekijk de foto's


Gezinsdienst

Op eerste kerstdag was er een gezinsdienst met als thema: 'Beloofd is beloofd!' Ook al schieten wij vaak tekort in het nakomen van onze beloften, doordat we ze bijvoorbeeld vergeten. God vergeet zijn beloften niet, Hij maakt Zijn beloften waar! Dat zagen we in de geboorte van het Kind!

Bekijk de foto's


Kinderkerstfeest in De Flambou trok weer veel belangstelling

Het Kinderkerstfeest op kerstavond in De Flambou trok weer veel belangstelling. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de opzet iets anders. Geen musical, maar een toneelstuk, dat de titel droeg ‘De koning komt’. Er deden veel kinderen mee, evenals een aantal volwassenen. Het toneelstuk werd verteld door een verteller, terwijl de spelers het geheel (met tekst) uitbeeldden.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerstwandeling

Na maanden van voorbereiding was het 21 december eindelijk zover. Langs een route van 2,5 km waren allemaal lichtjes neergezet en de kinderen konden op zoek naar het Koningskind. Onderweg kwamen ze langs verschillende taferelen: wasvrouwen, soldaten, een timmerwerkplaats, verschillende herbergen en ze kregen overal hetzelfde te horen. Het is hier vol, jullie moeten verder zoeken.

Lees verder en bekijk de foto's


Uitvoering Kerstoratorium “Een Nieuw Begin”

Op 18 december heeft de Cantorij o.l.v. Grietje Dam te Surhuisterveen samen met het koor van de Regenboogkerk o.l.v. Nynke van der Heide in een dienst van de CKGV het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” uitgevoerd in de Flambou. Het was de eerste keer dat deze beide koren uit Surhuisterveen op deze manier hebben samengewerkt en opgetreden.

Lees verder en bekijk de foto's


Isolatieglas - bewuste investering in ‘groene kerk’

Het valt meteen op als je de kerkzaal binnenloopt. Het gekleurde glas naast het podium tekent rode, groene en gele banen op de witte wand voor in de zaal. Een prachtig gezicht. En meer is er ook eigenlijk niet veranderd. Of toch wel? ‘Dat wie no ek krekt de bedoeling', glimlacht Wietze de Boer.

Lees verder en bekijk de foto's


Adventswandeling 27 november 2016

In een kring zaten ze vooraan in de Doarpstjerke: de deelnemers aan de adventswandeling op 27 november. Ze zongen een adventslied afkomstig uit IJsland met de beginregel “De zon daalt in de zee.”

Lees verder en bekijk de foto.


Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 20 november, was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de morgendienst zijn 41 namen voorgelezen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De nabestaanden konden na het noemen van de naam een kaars aansteken. Het bloemstuk dat tussen de kaarsen instaat heeft evenveel rozen als er overledenen zijn. Als laatste is er een kaars aangestoken voor hen die vanmorgen niet met name zijn genoemd.


Kinderkerk november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar was er weer kinderkerk. Het thema van deze kinderkerk was: ‘Aan de andere kant van de regenboog…’. Deze kinderkerk ging over de beloften van God.

Lees meer en bekijk de foto's


"Rondom het Woord" 50 jaar

Vrouwen gespreksgroep "Rondom het Woord" bestond op 18 oktober 2016 50 jaar, waarvan 2 dames ook al zo lang lid zijn. Met 18 leden nu hebben we dit gevierd. We kwamen om 9.30 uur eerst samen in de Lantearne voor een bakje koffie met gebak en werden er zelfgemaakte corsages uitgedeeld, ook hebben we gebeden en gedankt voor deze 50 jaar.

Lees verder


Dopen 6 november

Tijdens de dienst van 6 november zijn drie kinderen gedoopt.

Bekijk de foto's


Dopen

Tijdens de dienst van 23 oktober is Jitze Johan gedoopt, zoon van Sjouke en Marga Hester Visser.

Bekijk de foto's


Kinderkerk: Deel je leven!

Op 25 september was er kinderkerk met als thema: 'Deel je leven.' De kinderen stonden stil bij het verhaal van de 5 broden en de twee visjes. Een jongen had deze 5 broden en twee visjes meegekregen van zijn moeder, maar hij besloot om het aan Jezus te geven.

Lees verder en bekijk de foto's


Geslaagde startzondag

Zondag 25 september werd het nieuwe kerkelijke seizoen ingeluid. De startzondag trok ook deze keer weer veel belangstellenden. Er werden tegelijkertijd drie diensten gehouden. In de Doarpstsjerke ging Ds. Wabe Jan van Dijk voor in een dienst, waaraan de Cantorij haar medewerking verleende. In De Flambou werd de dienst geleid door ds. Johan van der Sleen, waarbij de samenzang werd verzorgd door Together4Him. In de Kroanseal werd de kinderkerk gehouden.

Lees verder...


Afscheid voorzitter en scriba kerkenraad

Naast de benoeming van 3 nieuwe ambtsdragers (diakenen) hebben in de dienst van 11 september jl. Klaas van der Ploeg en Annie van der Kooi afscheid genomen van hun periode als ambtsdrager. Klaas als interimvoorzitter van de kerkenraad en Annie als scriba. Beide hebben hun taken zeer nauwgezet ingevuld.

Lees verder en bekijk de foto's


 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl