logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Archief 2015-2016
Archief 2014-2015
Archief 2013-2014
Archief 2012-2013
Archief 2011-2012
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Nieuws

Afscheid voorzitter en scriba kerkenraad

Naast de benoeming van 3 nieuwe ambtsdragers (diakenen) hebben in de dienst van 11 september jl. Klaas van der Ploeg en Annie van der Kooi afscheid genomen van hun periode als ambtsdrager. Klaas als interimvoorzitter van de kerkenraad en Annie als scriba. Beide hebben hun taken zeer nauwgezet ingevuld.

Lees verder en bekijk de foto's


Doopdienst 28 augustus 2016

Zondagochtend 28 augustus werden de volgende kinderen gedoopt: Emmaliz Harma, Daniël, Marianne en Meike Wilma

Lees verder en bekijk de foto's


Kindernevendienst 4 september 2016

Op zondag 4-9 hadden we een speciale kindernevendienst. Het was feest! Het verhaal ging over de gelijkenis van de verontschuldigingen, Lukas 14: 15-24. Dit hebben we in een toneelstuk uitgebeeld. Er was een groot feestmaal maar de gasten hadden allemaal excuses dus werden de arme mensen, zwervers, bedelaars, blinden en verlamden uitgenodigd. Iedereen is welkom bij God en Hij nodigt ook ons uit.

Lees verder en bekijk de foto's


Honderd rozen voor eeuweling Sjoerd de Boer

De vlag kon uit op zondag 14 augustus aan de Zonneweide. Het was de dag dat Sjoerd de Boer zijn honderdste verjaardag vierde. De Boer is het oudste lid van onze kerkelijke gemeente. Namens de kerk werd hem naast de felicitaties een boeket met 100 rozen aangeboden. Deze werden overhandigd door Tamme Oegema.


Afscheidsdienst groep 8

Van Links naar Rechts.
Bovenste rij: Annelien Komrij, Elina Kok, Iris de Boer, Sabine Postema, Jildou Hiemstra en Tina José Vrieswijk
Middelste rij: Daniel Kempenaar, Bart Hoogsteen en Meindert Veenstra Onderste rij: Jelmer de Vries, Jurjen Sipma, Johannes de Vries, Pieter Loonstra, Andries From, Jan Gerard Pitstra en Harold Mozes.


Jatovafsluiting 2016

Op woensdagmiddag 1 juni was de Jatovafsluiting van groep 7&8. Dit jaar zijn we naar Aventoer in Burgum geweest. Een park waar je niet alleen kunt klimmen, maar veel meer kunt doen.

Lees verder en bekijk de foto's


Interkerkelijk voetbaltoernooi geslaagd

Op vrijdag 10 juni jl. werd het tweede interkerkelijke voetbaltoernooi gehouden. Het was een drukte van belang op het kunstgrasveld van sportpark It Ketting. Een heerlijk temperatuurtje, een gezellig sfeertje en meer deelname dan de eerste editie. Kortom: een geslaagde voetbalhappening.

Lees verder bekijk de foto's


Openluchtdienst ‘t Suyderhuys

Een stralende zondagmiddag, de vijfde juni. De datum, dat de inmiddels traditionele, jaarlijkse openluchtdienst op het programma stond. “Eindelijk weer een openluchtdienst in de open lucht”, zo meldde Rikus van der Es in zijn welkomstwoord aan de aanwezigen in de tuin van ’t Suyderhuys. De laatste jaren moest in verband met de weersomstandigheden te vaak worden uitgeweken naar de grote recreatiezaal, binnen dus.

Lees verder en bekijk de foto's


Kamp 2016: Move!

Van 27 t/m 29 mei is de jeugd op kamp geweest naar de Hamstermieden in Drogeham. Het thema was: 'Move'. In beweging komen door Jezus, voor Jezus, voor de ander die je in je dagelijks leven tegen mag komen. Bij bijna alle activiteiten kwam het thema terug. Rond de maaltijden gingen we dieper in op het thema en op zaterdagavond sprak Allard Komdeur van Atlethes in Action ook over het thema.

Lees verder en bekijk de foto's


Afscheid van organist Jaring de Braak

In de dienst van zondagmorgen 29 mei heeft ds. Wabe Jan van Dijk een paar woorden gesproken ten aanzien van het afscheid van organist Jaring de Braak. Als dank kreeg Jaring uit handen van Reinie Postma van het college van kerkrentmeesters een prachtig boeket en applaus van de gemeente. Gemeenteleden konden na afloop zelf nog even met hem spreken.

Lees verder ...


22 mei 07.30 uur Ochtendwandeling vanuit de Doarpstsjerke

Ondanks de slechte weersvoorspelling was het droog en mooi weer tijdens de ochtendwandeling op 22 mei 07.30. Voorafgaand aan de wandeling werd in de Doarpstsjerke begonnen met een kort moment van zingen, Bijbellezen en bidden waarbij het Evangelie van de zondag na Pinksteren uit Johannes 3 centraal stond.

Lees verder en bekijk de foto's


Tienerdienst 1 mei

Zondag 1 mei was er weer de jaarlijkse openlucht-tienerdienst. Het thema van de dienst was: 'Kijk naar de wolken!' De tieners fietsten via een mooie route vanaf De Flambou naar Strandheem toe en kregen onderweg het verhaal van Pasen tot Hemelvaart te horen. Hierbij kregen ze een aantal opdrachten, waarbij ze attributen voor de eindopdracht konden verdienen.

Lees verder en bekijk de foto's


Getuigenis van Foekje de Bruin

De getuigenis van Foekje de Bruin kunt u hier nog eens naluisteren:

Deel 1:

Deel 2:

Deel 3:


Kinderkerk 3 april

Thema: gevaarlijk terrein

Er waren ongeveer 35 kinderen. Het verhaal werd verteld door middel van een toneel stukje over een man die zijn huis op het zand bouwt en een man die zijn huis op de rots bouwt.

Lees verder en bekijk de foto's


Bazaar 2016 groot succes!

De Bazaar 2016, die vorige week vrijdag en zaterdag werd gehouden in De Lantearne, is een groot succes geworden. Het was gezellig druk en de handel op de goederenmarkt was levendig. Aan het eind van de zaterdagavond werd de opbrengst bekend gemaakt: € 19.531,73. Wat een geweldig opbrengst! Alle vrijwilligers (150!) bedankt voor jullie geweldige inzet. Sponsoren en bezoekers bedankt voor uw gulle gaven!

Bekijk de foto's.


Vriendschap, het thema van de Kerk-, School- en Gezinsdienst

Zondag 14 februari jl. werd in een volle kerk de jaarlijkse Kerk-, School- en Gezinsdienst gehouden. Het thema was dit keer: Vriendschap! De dienst werd samen met de leerlingen en leerkrachten van CBS De Hoekstien georganiseerd en voorbereid. Voorganger was Anne-Willem Hoekstra en de muzikale leiding was in handen van Johan Timersma en Oebele Visser.

Lees verder en bekijk de foto's


Veel belangstelling voor tienerdienst met broodmaaltijd

De jaarlijkse tienerdienst met aansluitend een broodmaaltijd trok ook deze keer weer een prima belangstelling. Veel ouders, familieleden maar ook gemeenteleden wilden wel eens zien hoe de tieners hun eigen dienst beleven. Op zondag 7 februari gingen de deuren van de grote zaal van De Lantearne om 16.00 uur open. In de hal hingen twee grote lappen papier met op elk een uitnodigende vraagstelling:

  1. Waar vul ik mijn leven mee in?
  2. Hoe groeien wij in ons geloof en de relatie tot God?

Tijdens de dienst werden de antwoorden bekend gemaakt.

Lees verder en bekijk de foto's


Veel belangstelling voor kinderkerstfeest

Het traditionele kinderkerstfeest op de kerstavond trok ook deze keer weer veel bezoekers naar De Flambou. De ‘krêke’ moest zelfs open. Het werd een bijzonder geslaagde avond, waar veel kinderen, ouders en pake’s en beppe’s genoten van de kerstmusical. Deze had als titel ‘De herberg zit vol!’

Lees verder en bekijk de foto's.


Kerstmiddag senioren

Dinsdag 15 december was de grote zaal van De Lantearne tot de laatste stoel bezet. Ruim 170 senioren bezochten de kerstviering, georganiseerd door de diaconie. Het was een prachtige middag. Met begeleiding van Johan Tiemersma op piano werden veel kerstliederen gezongen, het kerstevangelie werd voorgelezen, Babs Santema liet iedereen genieten van een prachtig kerstverhaal en 'onze' Jan Lammers zong bekende en minder bekende kerstliederen, die ook uit volle borst werden meegezongen. Na de viering werd door de aanwezigen genoten van een uitgebreide, overheerlijke broodmaaltijd. Tegen zeven uur werd deze mooie middag afgesloten met het zingen van "Ere zij God".

Bekijk de foto's.


Afscheid dominee Johan Hoornenborg

Op zondag 13 december in de morgendienst werd afscheid genomen van ds. Johan Hoornenborg. Aan het einde van de dienst werd hij toegesproken door ds. Johan van der Sleen, die in deze dienst voorging. Johan Hoornenborg, predikant in Opende, was gedurende drie jaren aan onze gemeente verbonden voor twee dagen per week. “In die drie jaren heb je als ondersteuning van het pastoraat veel bezoeken afgelegd. Niet alleen in een aantal sectoren, maar ook in It Feansterhiem en ‘om útens’. Je leidde begrafenissen en hebt ook nog een trouwdienst gedaan. De contacten met de Van der Bent Stichting waren heel goed. Wij zijn blij dat je straks voor anderhalve dag in de week weer aan de slag kunt in Surhuizum.” Johan van der Sleen bedankte hem voor zijn inzet en wenste hem Gods zegen toe voor de toekomst. Uit handen van scriba Annie van der Kooi ontving hij een bos bloemen en een attentie.

Lees verder en bekijk de foto's


Doopdienst

Zondagochtend 29 november werden de kinderen Febe Antje en Matthias gedoopt.

Lees verder en bekijk de foto's


Verjaarsdagfeest 75+

24 november werd een verjaardagsfeest gehouden voor de gemeenteleden die in het voorgaande kwartaal 75 jaar of ouder waren geworden.

Bekijk alle foto's


SCHOENENDOOSACTIE 2015

Op 4 november rond half 3 was het in de zaal van deLantearne een drukte van belang. Ongeveer 35 kinderen en ouders kwamen met een schoenendoos binnen. Eerst hebben we de kinderen uitgelegd dat het op deze dag ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ was en dat we dankbaar mogen zijn.

Lees verder en bekijk de foto's


Startzondag trekt veel belangstelling

De startzondag van het seizoen 2015/2016 was nogal afwijkend van de voorgaande edities. Er werd deze keer niet één dienst gehouden, zoals gewoonlijk. Dit maal waren er maar liefst vier diensten tegelijkertijd gepland. De aanvangstijd week eveneens af: 10.00 uur i.p.v. de reguliere begintijd van 9.30 uur. Wat wel gelijk bleef: de belangstelling. Tijdens het koffiedrinken na de dienst kon de grote zaal van De Lantearne de vele belangstellenden maar nauwelijks herbergen.

Alle diensten hadden hetzelfde thema: ‘Vrienden voor het leven’. Ook waren de schriftlezingen dezelfde. Verschillend waren de preek en de gezongen liederen. Aan de dienst in de Doarpstsjerke, waarin ds. Johan van der Sleen voorging, gaf de cantorij haar medewerking. In De Flambou ging ds. Wabe Jan van Dijk voor. Tevens was er kinderkerk, terwijl Anne-Willem Hoekstra voorging in de jeugddienst, waaraan de tienerband haar medewerking verleende. Voorafgaande aan de diensten was er koffiedrinken, waarvan door velen gebruik werd gemaakt.

Lees verder en bekijk de vele foto's


Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op zondag 6 september werden in de morgendienst de nieuwe ambtsdragers bevestigd, in totaal twaalf. Tevens werd afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers, in totaal acht, hieronder gerekend Coby van der Bij. Eigenlijk werd er van haar geen afscheid genomen, want zij verlengde haar termijn als diaken met vier jaar waardoor ze opnieuw moest worden bevestigd. Frits Bergsma verlengde zijn termijn als kerkrentmeester met een jaar, dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. “Het aantal nieuwe ambtsdragers is groter dan de aftredende, dat is altijd goed”, merkte ds. Johan van der Sleen op, die in de bevestigingsdienst voorging.

Lees meer ...


PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl