logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Archief 2015-2016
Archief 2014-2015
Archief 2013-2014
Archief 2012-2013
Archief 2011-2012
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Nieuws

Een terugblik van het 4e verjaardagsfeest

Woensdag 2 september werd voor de 4e keer een verjaardagsfeest gehouden voor de gemeenteleden die in het voorgaande kwartaal 75 jaar of ouder waren geworden. Ouderlingen en contactpersonen brachten twee weken daarvoor ongeveer 90 uitnodigingen rond en het resultaat was dat onze predikanten met hun echtgenotes zo rond de klok van 10 uur 55 gemeenteleden welkom konden heten.

Lees verder en bekijk de foto's


Dopen

Tijdens de dienst van 31 augustus 2015 zijn Emma Grietje en Thijs gedoopt.

Lees verder en bekijk de foto's


Feestelijke overstap- en uitzwaaidienst

In de morgendienst van zondag 28 juni jl. namen zeven kinderen afscheid van de kindernevendienst. Tegelijkertijd werden vijf jonge dames uitgezwaaid voor hun reis naar Zambia. In dit Afrikaanse land gingen ze drie weken aan de slag om in het dorpje Malabi mee te helpen aan de bouw van een kliniek.

Lees verder...


Jatovafsluiting 2015!

Net als andere jaren hebben we de Jatov van groep 7&8 weer afgesloten in het Adfunturepark (klimpark) in Dokkum. Een middag waarin de tieners hun grenzen konden verleggen, elkaar konden aanmoedigen en vooral veel plezier konden hebben. Het was een fijne middag en we zien weer uit naar het nieuwe seizoen!

Lees verder en bekijk de foto's


Fietstocht tienerdienst

Code for destination

Op 10 mei was de jaarlijkse buitentienerdienst weer. Op de fiets werd een route afgelegd, langs verschillende posten waar de tieners een enveloppe met een stukje van een code meekregen. Pas op het eindstation kon de code helemaal worden opgelost en kon de vervolgopdracht worden gedaan.

Lees verder en bekijk de foto's


Het 3e verjaardagsfeest met veel gasten….

Opnieuw gingen er veel uitnodigingen de deur uit. Onze ouderlingen en/of contactpersonen brachten ze persoonlijk bij hun ‘eigen’ adressen. Op woensdagmorgen 27 mei konden onze predikanten met hun echtgenotes 30 gemeenteleden welkom heten, die in de maanden februari, maart en april 2015 75 jaar of ouder waren geworden. En zoals ook tijdens de vorige 2 bijeenkomsten werd het weer een gezellig ‘feestje’.

Lees verder en bekijk de foto's


Pinksterfeest 2015

Zondag 23 mei 2015

Bij de onderbouw heeft Coby het pinksterverhaal verteld. We hebben het volgende pinksterlied geoefend:
’t Is feest vandaag,
’t is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam.
want Hij Die bij ons is geweest,
werkt verder aan Zijn plan.

Lees verder en bekijk de foto's


Afscheid organist
Geert van der Heide

Geert van der Heide nam op zondagmorgen 26 april afscheid als vaste organist van onze gemeente, dit na een periode van 35 jaar trouwe dienst. Hij kreeg daarbij muzikale ondersteuning van zijn dochter Saskia. Vanaf de bouw van het orgel in 1979 - daarvoor werd de gemeentezang begeleid door Blaast de Bazuin – was hij actief als organist van onze gemeente, eerst de Gereformeerde kerk, later de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.

Lees verder en bekijk de foto's


Dopen

Tijdens de dienst van 3 mei zijn Lucas Lokle, Stefan Riemer, Jelte Auke, Rachella Natalia, Yme en Hidde Sjoerd gedoopt.

Bekijk de foto's


Gezellige middag 70+ met Teake van der Meer

Op donderdagmiddag 16 april was er in De Lantearne een gezellige middag georganiseerd door de diaconie. We werden verwelkomd door diaken Harry Vellema. Iedereen genoot van de koffie of thee met Friese koek. Daarna liet Teake van der Meer de zaal regelmatig lachen met zijn optreden.

Lees verder en bekijk de foto's


Bazaar 2015

Toen zaterdagavond 21 maart om 23.00 uur het doek voor de 26ste keer viel was de spanning te snijden. De veiling is dan net achter de rug en iedereen is benieuwd wat de eindstand zal zijn. We waren voorzichtig optimistisch. De hele week had er al zo’n speciaal sfeertje gehangen. Dat is niet uit te leggen, daar moet je bij zijn. Iedereen weet zo’n week wat ie moet doen en doet dit met veel plezier.

Lees verder en bekijk de foto's


SLOTAVOND CATECHESE

Maandagavond 23 maart j.l. genoten de diverse catechesegroepen in De Lantearne van een bijzondere bijeenkomst rondom het Paasevangelie. Dit werd verteld door Bert Kappe uit de Bijbel voor jou, en getoond d.m.v. een YouTubefilmpje door Foekje de Bruin. Samen hebben we gezongen o.l.v. Jan de Vries en Jitse Dijkstra op het orgel.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerk-School-Gezinsdienst

Ook dit jaar trok de Kerk-School-Gezinsdienst weer veel belangstelling. De krêke van De Flambou moest op zondag 15 maart zelfs open. Met prachtige tekeningen aan beide wanden zag de kerk er feestelijk uit. Het werd een warme, laagdrempelige dienst, die in het teken stond van de liefde. Het thema was dan ook ‘Liefde in actie’.

Lees verder en bekijk de foto's


Opnieuw je verjaardag vieren met heel veel gasten…………?

Voor het 2e verjaardagsfeest gingen meer dan 90 uitnodigingen de deur uit, rondgebracht door ouderlingen en contactpersonen en daarvan kwamen 50 gemeenteleden (incl. partners) op dinsdag 24 februari naar de Lantearne. En ook dit verjaardagsfeest met gemeenteleden die in de maanden november, december en januari 2015 hun verjaardag mochten vieren en 75 jaar of ouder zijn geworden, werd opnieuw een heel gezellig ‘feestje’.

Lees verder en bekijk de foto's


Sirkelslag 2015

Vrijdagavond 6 februari barstte de strijd in Nederland weer los, zo ook bij ons in Surhuisterveen. Na samen te hebben gegeten startte klokslag half 8 het spel. Het thema van dit jaar was: 'Kleding.' Waarvan is het gemaakt? Is het eerlijk gemaakt? Er waren vijf spelrondes, waar de thematiek op een dynamische manier voorbij kwam.

Lees verder en bekijk de foto's


Tienerdienst 1 februari 2015

Elke maand wordt er op zondagmorgen tijdens de reguliere dienst een speciale tienerdienst gehouden. Eenmaal per jaar worden daarbij ook de andere gemeenteleden uitgenodigd. Deze speciale tienerdienst wordt dan in de namiddag gehouden met aansluitend een gezellige broodmaaltijd. “Dan ontstaan er vaak interessante gesprekken tussen jong en oud”, liet jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra weten. De tienerdienst voor ‘Jong en Oud’ werd deze keer gehouden op 1 februari en kon zich verheugen in een goede belangstelling.

lees meer en bekijk de foto's


Kinderkerstfeest

Het Kinderkerstfeest in De Flambou op kerstavond was erg geslaagd. Naast het zingen van de bekende kerstliederen werd er weer een musical opgevoerd. De titel was ‘Het lege boek’. De musical viel bij de vele aanwezigen bijzonder in de smaak. Het vele oefenen werd zeker beloond, getuige het applaus na afloop. De uitvoering verliep dan ook vlekkeloos.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerstviering catechesegroep

Maandagavond 15 december j.l. werden de catechesegroepen van Lauwershiem en de J.P. v.d. Bent Stichting in Surhuisterveen in de Kroonzaal van De Lantearne ontvangen voor de jaarlijkse kerstviering. Naast het zingen van vertrouwde kerstliederen, de vrije kerstvertelling en schriftlezing, gedicht en gebed, was er ook bijzondere aandacht vanwege het onverwacht overlijden van onze geliefde zuster Wieny Beerda op de leeftijd van 43 jaar.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerstviering 70+

Bekijk alle foto's


Kinderkerk 2014

Hier even een berichtje van het kinderkerkteam, we hebben inmiddels alweer 2 kinderkerkdiensten gehad. De eerste was op 28 september, het thema was toen: Had ik maar een groene neus, we keken de film van Max Lucado over erbij horen, rage's en trends, maar wie je bent en hoe je ook bent bij God mag je zijn zoals je bent. De tweede kinderkerkdienst was op 23 november,de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wij hebben hierbij stil gestaan, we hebben een kaarsje aangestoken voor degene die er niet bij konden zijn.

Lees verder en bekijk de foto's


Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Eeuwigheidszondag. Op deze zondag gedenken wij hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. De namen van diegenen, die ons voorgingen werden gelezen en de kaarsen aangestoken.

Lees verder en bekijk de foto's


Verjaardagsfeest

Donderdag 20 november waren de 75 - plussers die in de maanden augustus, september of oktober jarig waren uitgenodigd voor een verjaardagsfeest in de Lantearne. Ds. van Dijk heette iedereen welkom. Hij las psalm 103 en ging voor in gebed. Ds. Hoornenborg begeleidde de samenzang. Onder het genot van koffie of thee met Friese koek werd er gezellig met elkaar gepraat. Fijn dat we zo op deze manier de verjaardagen samen konden vieren. Aan het eind sloot ds. van der Sleen af met gebed en wenste iedereen wel thuis.

Bekijk de foto's


Voel je VIP?

Dat was het thema van deze dienst op 2 november. Voel jij je belangrijk? Thuis? Op school? Op je werk? VIP’s zijn belangrijk en daarom mogen zij over een rode loper lopen en worden ze op een speciale manier behandeld. Tijdens deze gezinsdienst kreeg iedereen die behandeling. Ieder kon op een plek gaan zitten, welke gereserveerd was voor een VIP en ook kregen ze een VIP-kaartje mee.

Lees verder en bekijk de foto's


Dopen

Tijdens de dienst van 19 oktober zijn Kees, Stefan Jorrit, Koen Jurre en Wout Ferre gedoopt.

Bekijk de foto's


Startzondag

De jaarlijkse startzondag trok ook nu weer veel bezoekers. De ‘krêke’, die alleen bij bijzondere diensten wordt gebruikt, moest nu ook open, zoveel bezoekers waren er. De dienst werd geleid door ds. Wabe Jan van Dijk, terwijl de begeleiding werd verzorgd door Together 4 Him onder leiding van de nieuwe dirigent Kees Schriemer. Het werd een bijzondere dienst met veel prachtige opwekkingsliederen.

Lees verder en bekijk de foto's


Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Zondag 7 september stond de dienst, waarin ds. Wabe Jan van Dijk voorging, in het teken van de bevestiging van de nieuwe en het afscheid van de aftredende ambtsdragers.

Lees verder en bekijk de foto's


Dopen

Tijdens de dienst van 7 september zijn Anna Minke, Djisse Douwe Jan en Gerlinde gedoopt.

Bekijk de foto's


PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl