logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Archief 2015-2016
Archief 2014-2015
Archief 2013-2014
Archief 2012-2013
Archief 2011-2012
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Nieuws

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Zondag 7 september stond de dienst, waarin ds. Wabe Jan van Dijk voorging, in het teken van de bevestiging van de nieuwe en het afscheid van de aftredende ambtsdragers.

Lees verder en bekijk de foto's


Dopen

Tijdens de dienst van 7 september zijn Anna Minke, Djisse Douwe Jan en Gerlinde gedoopt.

Bekijk de foto's


Stuur uw kerk een kaart!

“Als u op uw vakantiebestemming bent en u bezoekt daar een kerk dan zou het leuk zijn als u een ansichtkaart van deze kerk naar de eigen kerk stuurt.”

Deze oproep stond enkele weken op de weekbrief. Omdat de oproep vrij laat geplaatst is, het idee komt uit Woord&Dienst juli 2014, heeft een aantal gemeenteleden niet kunnen meedoen omdat ze hun vakantie al hadden gehad.

De kaarten die wel binnengekomen zijn, zijn verzameld en hangen als een collage op het prikbord in de hal van de Flambou. Een kleurige collage van allerlei kerken over de hele wereld, veraf en dichtbij.

Volgend jaar doen we het weer en dan zal de oproep eerder verschijnen. Overigens kunnen de late vakantiegangers alsnog een kaart sturen, de collage wordt dan verder aangevuld!

Bekijk de kaarten (Update 11 augustus)


Overstapdienst groep 8

Op 29 juni was de overstapdienst van groep 8. In deze dienst stapten over: Mathijs Mulder, Taeke Hessel van Houten, Amarens Gerritsen, Esther Borger en Eelkje de Wal.

Lees meer en bekijk de foto's


EO jongerendag

Om half 10 vertrokken er twee bussen vanaf de Flambou, richting Gelredome Arnhem. Nadat gecheckt was of iedereen in de goede bus zat kon het feest beginnen. We hadden een mooie dag.

Lees verder en bekijk de foto's


Het Jatov-uitje 2014

Op 11 juni was het dan zover.... we gingen met groep 7 en 8 van de Jatov groepen naar het Adfunturepark in Dokkum.Dit betekende weer een middagje lol maken met elkaar en lekker klimmen en klauteren.

Lees verder en bekijk de foto's


Na bijna 19 jaar einde aan de
gebedsdiensten in de Doarpstsjerke

Op 24 mei jl. was de laatste gebedsdienst in de Doarpstsjerke. Deze zijn in de 90-jaren gestart, eerst wekelijks, en het laatste jaar twee-wekelijks. De aanleiding was het verzoek van de ernstig zieke Lyonne Hager. Toen indertijd ds. Poot bij haar op bezoek kwam in het UMC Groningen en haar vroeg “wat kunnen we nog voor jou betekenen” was haar antwoord “bidden, bidden- en nog eens bidden dominee”.

Lees verder


Dopen

Tijdens de dienst op 27 april zijn Rikst Lisette en Marcel gedoopt.

Bekijk de foto's


Gezellige slotavond Paasfeestviering catechesegroepen

Op maandagavond 31 maart j.l. kwamen de diverse catechesegroepen vanuit "Lauwershiem" en "J.P. v.d. Bent Stichting" Surhuisterveen e.o. bij elkaar in de kroonzaal van de Lantearne voor de jaarlijkse slotavond van het seizoen. Foekje de Bruin heette iedereen welkom en Bert Kappe opende de avond met gebed.

Lees verder en bekijk de foto's


Recordopbrengst bij jubileumeditie Bazaar

De jubileumeditie van de Bazaar in Surhuisterveen heeft een recordopbrengst opgeleverd. In twee dagen zamelde de PKN-gemeente van Surhuisterveen 15.971,50 euro in. Nog nooit in de 25 jaar dat het Feanster evenement bestaat, was de opbrengst zo hoog.

Lees verder en bekijk de foto's


Op de koffie en aan de maaltijd met ds. en mw. Van der Sleen

Dinsdag 4 maart was er een gezellige koffie-ochtend en prima verzorgde maaltijd samen met ds. en mw. Van der Sleen.

Bekijk de foto's


Voedselbank Achtkarspelen dankt voor overheerlijke en liefdevolle cakes

Op valentijnsdag zijn er bij voedselbank Achtkarspelen als extra presentje zo'n honderdvijftig zelfgebakken cakes uitgedeeld. “Deze cake is met liefde voor u gemaakt”, zo stond vermeld op het kaartje dat aan de cakes was gehecht. Namens de stichting voedselbank Achtkarspelen worden de initiatiefnemers van dit project en alle die hebben meegeholpen met onder meer het bakken van de cakes hartelijk bedankt.

Lees verder en bekijk de foto's


‘Vertrouw maar op Mij!’ thema Kerk-School en Gezinsdienst

‘Vertrouw maar op Mij!’ was zondag 16 februari jl. het thema van de Kerk-School- en Gezinsdienst in De Flambou. Eén keer per jaar wordt een dergelijke dienst gehouden in samenwerking met een basisschool. Dit jaar verleende CBS De Hoekstien van de Badlaan haar medewerking. De weken voorafgaande aan de dienst zijn de kinderen, het team en de assisterende ouders druk bezig geweest met de voorbereidingen.

Lees verder en bekijk de foto's


Chocolade-workshop

Op 12 februari was er een fairtrade chocolade-workshop door de diaconie georganiseerd. Het was leerzame en gezellige middag.

Bekijk de foto's


Sirkelslag!

vrijdag 7 februari was het dan zover: Sirkelslag! Met vijf teams speelden we mee met dit dynamische spel. Na een lekkere snackmaaltijd om 18.30, zat om 19.30 ieder groepje met zijn coach en jurylid klaar om de strijd tegen duizenden andere jongeren aan te gaan in het land. Het thema van dit jaar was "de liefde".

Lees verder en bekijk de foto's


Doopdienst

Tijdens de dienst op 19 januari zijn Marleen Tine en Dastan Willem gedoopt. Daarnaast heeft Gerke Kootstra belijdenis gedaan.

Lees verder en bekijk de foto's


‘Open’ Tienerdienst met geslaagd debuutoptreden Tienerband Passion

Op zondagmiddag 19 januari werd in De Lantearne een tienerdienst gehouden, waarbij de gehele gemeente welkom was. Vanaf 16.00 uur werden de gasten verwelkomd met koffie, thee of iets anders. Een half uur later werd het startsein gegeven van de officiële tienerdienst.

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkerstfeest druk bezocht

Op kerstavond vond in De Flambou het traditionele Kinderkerstfeest plaats, dat ook dit jaar weer veel belangstelling trok. Terwijl de kerk volstroomde (ook de krêke was geheel bezet) werden met het gebruik maken van de beamer al de eerste kerstliederen gezongen. Op deze manier kwamen de bezoekers meteen in kerststemming. Tijdens het kinderkerstfeest werden meer kerstliederen gezongen. De organisatie had ook dit jaar weer een musical op het programma staan, welke de naam ‘SuperKerst’ droeg.

Lees verder


Opbrengst collecte Kinderkerstfeest voor
‘Fiets voor een huis’

Elk jaar is de opbrengst van de collecte tijdens het Kinderkerstfeest bestemd voor een goed doel. Deze keer was gekozen voor de actie ‘Fiets voor een huis’, een initiatief van Wereld Foundation, onder het motto ‘Een huis voor een gezin in Bangladesh’.

Lees verder


Kerstfeest catechesegroepen

Maandag 16 december was er een kerstfeestviering 's avonds in de Lantearne voor de catechesegroepen van Lauwershiem en van de "van de Bent stichting". De zang werd begeleid door Jitse op het keyboard. We zongen bekende kerstliederen. De schriftlezing kwam uit Lucas 2 en er werd een gedicht voorgelezen. Er werd een kerstfilm vertoond. Er was drinken met wat lekkers. Na het zingen van het "Ere zij God" kregen alle aanwezigen een presentje. Het was een mooie avond.

Bekijk de foto's


Kerstmiddag diaconie

Maandag 16 december was er een kerstmiddag voor de ouderen georganiseerd door de diaconie. De Lantearne was vol. Het was een afwisselende middag met gebed, kerstevangelie, zang, piano begeleid door Johan Timersma, kerstverhaal en een keurig verzorgde broodmaaltijd.

Bekijk de foto's


Koffieochtend

Op 4 december was er een koffieochtend. Mooi dat er zoveel mensen gekomen waren. Ds. van der Sleen zei dat hij nog nooit zoveel mensen tegelijk op de koffie had gehad. Iedereen werd welkom geheten.

Lees verder en bekijk de foto's


Bijbelkennis, met inkoppertjes en strikvragen

Vader Abraham had zeven zonen, aldus de carnavalskraker van Pierre Kartner. Maar is dit volgens de Bijbel ook werkelijk zo? Het was één van de minder moeilijke vragen die worden gesteld tijdens de bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Zo'n 150 deelnemers bogen zich dinsdagavond 5 november in De Lantearne over diverse vragen uit de brieven van Paulus.

Lees verder en bekijk de foto's


Doopdienst

Tijdens de dienst op 20 oktober zijn Gosse Johan en Albert-Jornd gedoopt. Daarnaast hebben Peter en Jelly Bosma belijdenis gedaan.

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkerk 29 september

Lees de verhalen van de kinderen en bekijk de foto's


Indruk activiteiten gemeentezondag 2013


Nieuwe Ambtsdragers

In de morgendienst van 8 september, waarin ds. van der Sleen voorging, mochten we weer een aantal ambtsdragers bevestigen en namen we afscheid van een aantal ambtsdragers.

Lees verder en bekijk de foto's


PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl