logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Archief 2015-2016
Archief 2014-2015
Archief 2013-2014
Archief 2012-2013
Archief 2011-2012
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Nieuws

Nieuwe Ambtsdragers

In de morgendienst van 9 september, waarin ds. van Dijk voorging, mochten we weer een aantal ambtsdragers bevestigen en namen we afscheid van een aantal ambtsdragers. Sommige aftredende ambtsdragers hebben een extra lange periode achter de rug en dat had te maken met de fusie: er is voor een geleidelijke overgang gekozen. Ik noem in dit verband o.a. Froukje Dijkstra en Sjoerd van der Kooi. Vooral de laatste zal als ‘ambtsdrager af’ vast moeten wennen!

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkoren Surhuizum en Surhuisterveen gezamenlijk verder

Nieuwe dirigent start op 13 september

De kinderkoren ‘ut e Bernemule’ uit Surhuizum en ‘de Pareltjes’ uit Surhuisterveen gaan op 13 september voortvarend van start met een nieuwe dirigent. Nadat dirigente Hennie Cnossen uit Surhuizum voor de vakantie had aangegeven te willen stoppen was het even onduidelijk of er een geschikte vervanger zou worden gevonden. Uiteindelijk is Hans Postma uit Surhuisterveen bereid gevonden het stokje van Hennie over te nemen. Hans is onder andere bekend van het muzikaal leiderschap van begeleidingsband Together 4 Him welke geregeld erediensten verzorgt.

Lees verder


Kindernevendienst 29 juli

Zondag 29 juli 2012 hebben we het gehad over wanneer je een goede koning bent. We hebben het bijbelverhaal uit 2 Samuel gehoord. Hier rouwt David over Saul en Jonathan en wordt David koning over Juda. Hij moet wachten tot hij koning wordt over heel Israel.

Lees verder en bekijk de foto's


Mevr. S. Stienstra-Stienstra 100 jaar

Dinsdag 17 juli 2012 was een bijzondere dag voor mevrouw Siep Stienstra-Stienstra. In het Suyderhuys vierde zij haar 100e verjaardag.

Lees verder en bekijk de foto's


Dopen en belijdenis 15 juli

In de dienst van 15 juli is gedoopt Ilse Judith Lulofs, dochter van Klaas Abe Lulofs en Willie de Wind. Jan en Henny Veenstra hebben belijdenis afgelegd van hun geloof en zijn daarna ook gedoopt.

Bekijk de foto's


Afscheid groep 8 kindernevendienst

Knielend van links naar rechts: Mark Vos, Jelmer Veenhuizen en Peter Santema
Staand van links naar rechts: Arnout van kammen, Niels Bouw, Hilda Dijkstra en Nynke Hoornstra

Bekijk de foto's


Kamp 2012

Op 22 juni was het dan zover, klas 1&2 gingen op kamp naar de Hamstermieden. Zowel tieners als leiding beleefden een geweldig weekend.

Lees verder en bekijk de foto's


Noflike middei mei Adri de Boer

Zaterdag 9 juni was er een gezellige middag in de Lantearne georganiseerd door de diakonie. Ongeveer 80 mensen werden begroet door de voorzitter van de diakonie, Feiko Jilderda.

Lees verder en bekijk de foto's


Dienst 13 mei - Omgaan met kanker - Alpe d'Huzes

Zondagmiddag 13 mei stond de dienst in het teken van 'Omgaan met kanker'. In de dienst was er medewerking door de mannen die in juni meedoen aan de actie Alpe d'Huzes.

Bekijk de foto's


Gemeenteavond

Fotoverslag van de gemeenteavond gehouden op woensdag 25 april.

Bekijk de foto's


Doopdienst 22 april

Tijdens de doopdienst van 22 april zijn gedoopt Doede Freek Gaikema, Niek Jan van der Hoek en Lysanne Bethlehem.

Bekijk de foto's


Zanguurtje in 't Suyderhuys

Elke avond komt er een groep mensen samen van het Suyderhuys om te zingen bij de vogeltjes. Er zijn zelfs een paar eeuwelingen bij die nog meezingen!

Lees verder en bekijk de foto's


Open koffieochtend 19 april

Op donderdagochtend konden we 23 mensen welkom heten in de Lantearne. Ds. van der Sleen las Joh.21:20-25 voor uit de Bijbel en ging daarna voor in gebed.

Lees verder en bekijk de foto's


Knutselmiddag kindernevendienst

Op woensdag 28 maart was er een knutselmiddag in de Lantearne, georganiseerd door de kindernevendienst. Alle kinderen die de kindernevendienst bezoeken hadden hiervoor een uitnodiging gehad. Maar liefst 31 kinderen kwamen deze middag een prachtige palmpasenstok knutselen. Er werd druk geknipt en geplakt, en het resultaat mocht er zijn!

Lees verder en bekijk de foto's.

28 maart 2012 gespreksmiddag in het Suyderhuys

Op woensdagmiddag heette ds. van der Sleen de mensen in het Suyderhuys welkom, die in de grote zaal bijeen waren. Hij ging voor in gebed en er was een voorstelrondje. We zongen met elkaar Gezang 488: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’. Daarna hield ds. Runia een inleiding over “nalatenschap”. Het ging niet over de materiële nalatenschap, de erfenis, maar de geestelijke nalatenschap. Daarbij werden enkele Bijbelgedeelten voorgelezen. Ds. Runia had veel voorbeelden zodat het allemaal duidelijk werd. Daarna was er weer koffie of thee.

Lees verder en bekijk de foto's.

Jatovuitje groep 7!

Woensdag 14 maart is Jatov-groep 7 naar het adfunturepark in Dokkum geweest. Sommigen vonden voor aanvang verschillende attributen behoorlijk eng, maar ze wisten elkaar steeds goed aan te moedigen: 'Je kan het!' Zo was het ook.

Lees verder en bekijk de foto's


Zaterdagavond 3 maart, de finale-avond van de Bazaar, stond de teller om 23.00 uur op maar liefst €14.894,20. Een fantastisch resultaat waar we iedereen graag hartelijk voor willen bedanken. Zonder u zou dit nooit mogelijk zijn geweest.

Lees verder

Gespreksmiddag Suderhofke

Fotoverslag van de gespreksmiddag op 1 maart in het Suderhofke met als thema "Nalatenschap". Ds. Runia en ds. Van der Sleen gingen deze middag in gesprek met een twintigtal bewoners van het Suderhofke. Ook de sectorouderlingen en een contactpersoon waren aanwezig. We zien terug op een fijne middag.

Bekijk de foto's


‘Toe maar’ thema kerk-, school- en gezinsdienst

Eens per jaar werkt een van de drie Christelijke basisscholen De Hoekstien, De Bernebrêge (beiden Surhuisterveen) of De Stile uit Boelenslaan mee aan de eredienst.

Lees verder en bekijk de foto's


Sirkelslag een groot succes!

Op vrijdag 3 februari streden drie teams van onze kerk mee met Sirkelslag. Een spel, wat live via de beamer tot ons kwam via Xnoizz, de radiozender voor jongeren van de EO.

Lees verder en bekijk de foto's


Op de koffie bij ds. en mevr. van der Sleen.

Fotoverslag van 4e koffieochtend met ds. en mw. Van der Sleen.

Bekijk de foto's


Dinsdag 31 januari, op de koffie bij ds. en mevr. van der Sleen.

Fotoverslag van 3e koffieochtend met ds. en mw. Van der Sleen, gehouden op 31 januari.

Bekijk de foto's


Woensdag 25 januari, op de koffie bij ds. en mevr. van der Sleen.

Fotoverslag van 2e koffieochtend met ds. en mw. Van der Sleen, gehouden op 25 januari.

Bekijk de foto's


Doopdienst 22 januari

Tijdens de doopdienst van 22 januari zijn gedoopt Rienk-Jan Bouma, Jorn Matthijs Bosma en Jonne kloosterman.

Bekijk de foto's


Woensdag 18 januari, op de koffie bij ds. en mevr. van der Sleen.

De eerste koffieochtend in 2012.
Van een paar sectoren waren de mensen vanaf 75 jaar uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in een zaal van de Lantearne. Een groep van 16 gemeenteleden kon verwelkomd worden, waaronder ook een ouderling en contactpersoon.

Lees verder en bekijk de foto's


Tienerdienst met broodmaaltijd

Zondag 8 januari was er weer de jaarlijkse tienerdienst met broodmaaltijd voor de hele gemeente. Ruim 100 mensen maakten deze bijzondere tienerdienst mee. Het thema van de dienst was: Heb je een helpende hand voor Mij? Matheüs 25: 31-46 lazen we hierbij.

Lees verder en bekijk de foto's

Veel belangstelling voor Kerstmusical

Een volle De Flambou op kerstavond. Zelfs de ‘krêke’ was helemaal bezet. Het kinderkerstfeest trok ook deze keer weer veel belangstellenden. De opvoering van de Kerstmusical ‘Een engel met een B ervoor’ viel erg in de smaak bij zowel de jeugdige als de wat oudere bezoekers.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerst Lauwershiem

Op 19 december 2011 was er ’s avonds een kerstfeestviering van de catechesegroepen in de Lantearne. Eerst kreeg een ieder koffie of thee. Foekje de Bruin heette iedereen welkom.

Lees verder en bekijk de foto's


Kerst diaconie 2011

Op 19 december 2011 was er een kerstmiddag, georganiseerd door de diaconie. Een ieder werd verwelkomd met koffie of thee.

Lees verder en bekijk de foto's


Nieuwsbrief UP4S

Nieuwsbrief van het kinderkoor uit Oeganda wat deze zomer hier heeft opgetreden.

Bekijk de nieuwsbrief (PDF)


Doopdienst 9 december

Tijdens de doopdienst op 9 december zijn gedoopt Jan Willem Wagenaar en Jildou Sjoukje Dillema.

Lees verder en bekijk de foto's


Stampotbuffet voor World Servants

Op vrijdag 25 november heeft de World Servants groep, die in juli 2012 naar India hoopt te gaan, een stamppotbuffet gehouden. Er was hutspot en stamppot boerenkool, spek en worst.

Lees verder


Schoenendoosactie

Op woensdag 2 november was er een gezellige middag georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. De kinderen en de leiding zijn druk aan het knutselen geweest voor de schoenendoosactie.

Lees verder en bekijk de foto's


Ytje Bijker, honderd jaar en nog volop in het leven

Donderdag 13 oktober 2011 was een bijzondere dag voor Ytje Bijker. In ’t Suyderhuys vierde zij haar 100e verjaardag. Velen kwamen haar gelukwensen, waaronder Piet Adema, burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Vele tientallen felicitaties, kaarten, bloemen mocht ze ontvangen. Het is enkele dagen daarna dan ook een en al fleur in haar kamer op de tweede etage. “It wie in hiel moaie dei, al seach ik wol in bytsje tsjin de drokte op.”

Lees verder en bekijk de foto's


Khayalethu's droom

Het tehuis voor straatjongens Khayalethu in Port Elizabeth, Zuid-Afrika wordt bedreigd door 9 Nigeriaanse drugbarons. Daarom is verhuizen nodig.
Hier een impressie van het nieuwe huis.

U kunt een gift overmaken op rekeningnummer 570822866 t.n.v. J.F. Jilderda te Surhuisterveen, o.v.v. Khayalethu.


Geslaagde startzondag belooft wat voor het nieuwe seizoen

Als de startzondag van 25 september de graadmeter wordt van het nieuwe seizoen dan kunnen we met elkaar wel eens een heel mooi kerkelijk jaar tegemoet gaan. Een volle kerk, ook de ‘krêke’ was bezet, een feestelijke dienst en na afloop een programma met een scala aan activiteiten voor jong en oud. Al met al een prima start, uitstekend georganiseerd door de verantwoordelijke commissie.

Lees verder en bekijk de foto's


Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 11 september stond de morgendienst in het teken van het afscheid nemen en bevestigen van nieuwe ambtsdragers. In deze dienst ging ds. Johan van der Sleen. Hij noemde de dienst, waarin ambtsdragers afscheid nemen en juist andere gemeenteleden in het ambt worden bevestigd, een bijzondere dienst.

Lees verder en bekijk de foto's


PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl