logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Zondag 30 augustus jl. stond de kerkdienst, de 2e Çoronaproof dienst in De Flambou, in het teken van de bevestiging en in de bediening stellen van nieuwe ambtsdragers. Tevens werd afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers. Voorganger in deze dienst was voor de eerste keer onze interim-predikant da. Heleen Maat uit Aduard. Organist was Geert van der Heide.

De schriftlezingen, gelezen door lector Froukje Dijkstra, waren uit Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas 14: 1-14 – Een feestmaal op sabbat.

De overdenking ging over beide schriftlezingen. “Jezus is iemand van het echte leven. Jezus, laat zien wat leven is. Leren wat leven is. Daarover gaat dit stukje evangelie. Leren hoe het leven in elkaar zit. Jezus, leert ons verder kijken dan onze neus lang is. Een brede blik op leven. Dat wil Hij ons geven. En als je dan zicht krijgt hoe het leven is en hoe het zou kunnen zijn dan kun je ook bedenken wat goed is om te doen. Leren leven met elkaar. Daarover gaat het in de gemeente van Christus. Daartoe zijn mensen geroepen. Niet dwingend, niet als verplichting, maar geroepen om te leven, omdat het hoort bij het leven, zoals het is. Bij wie wij zijn. Kwetsbare schepselen van de Eeuwige. Wij allemaal!”

Afscheid ambtsdragers

Afscheid werd genomen van ambtsdragers wiens ambtstermijn was verstreken: sectorouderling Gré Lettinga, kerkrentmeester Dina Frankena, de diakenen Ella Bijlsma, Gelt de Graaf en Wybe Kooistra en van de rentmeester diakenen Jolt Sijtsema, Tiny Pietens, Jolanda Helmus en Sjoukje de Haan. “Wij willen jullie bedanken voor de overtuiging en de inzet die jullie hebben laten zien bij het werk in de kerk. Als gebaar van dank in de gemeente zullen jullie bij het verlaten van de kerk een klein aandenken ontvangen. Dank je wel,” sprak da. Maat de afscheidnemende ambtsdragers toe.

Nieuwe ambtsdragers

Als nieuwe ambtsdragers werden bevestigd Ietzen Pool (sectorouderling) en diaken Auke Jan Veenhuizen (voorzitter). “Gods genade is tot in eeuwigheid. Hij laat het werk van Zijn handen niet los. God zal je kracht geven bij je werk. Bij alles wat op je weg komt.”

In de bediening werden gesteld Hanneke Veldman (kerkrentmeester), Sjieuwke van der Bij, Anneke de Boer, Renze Dijkstra, Lieuwe Helmus en Johanna Pitstra (allen als rentmeester diakenen). “Onder de zegen van de Heer mogen jullie de bediening invullen. De Heer zal je zegenen bij het werk dat je zult doen.”

Foto’s Harm Feitsma

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl