logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2019-2020
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Bevestiging ambtsdrager Koos Sijtsma

Was op zondag 30 augustus jl. de jaarlijkse bevestigingsdienst voor ouderlingen en diakenen, op zondag 25 oktober werd Koos Sijtsma bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Voorganger in deze dienst was ds. Hans de Jong uit Drachten. Het orgel werd bespeeld door Carolien van der Laan, terwijl Harm van der Bij de lector was.

Het was de tweede dienst na de laatste aangekondigde maatregelen van overheidswege, waarbij slechts 30 personen aanwezig mochten zijn. “Fijn dat u hier in de kerk bent of thuis meeluistert en tegenwoordig ook mee kunt kijken. Het is alles anders in de tijd van Corona, maar het is mooi dat we deze dienst toch op deze manier samen kunnen meemaken”, aldus Hans de Jong.

De schriftlezing was uit Prediker 9, de verzen 1 t/m 9: De vreugde van het leven. Het thema van de dienst was: Het goede leven – in Gods licht. Dit is het jaarthema van de landelijke kerk.

“Mooi dat vanmorgen weer iemand in uw kring bevestigd wordt als ouderling-kerkrentmeester. Wat zijn jouw talenten, als jij geroepen wordt. Laat jij je ook roepen? En als je geroepen bent, laat je je dan ook leiden door God? Welke mensen in jouw leven zijn belangrijk en voelen ze dat ook? Merken ze dat ook aan je?”, zo legde Hans de Jong de gemeente voor.

Ambt ouderling-kerkrentmeester
Voorafgaande aan de bevestiging – er waren geen wettige bezwaren ingediend - werd uitleg gegeven van de taak van het ambt. Aan een ouderling-kerkrentmeester wordt als bijzondere taak toevertrouwd de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden en de zorg voor de registers van de gemeente. Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad van de kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: vóór alle dingen zoeken wij immers Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Na de gestelde vragen aan Koos Sijtsma sprak de predikant de onderstaande woorden uit:
God, onze hemelse Vader,
die u tot dit ambtswerk geroepen heeft,
geeft u de genade en de wijsheid
dat u in deze dienst getrouw en met zegen
werkzaam mag zijn.
Amen.

Aan de gemeente werd de vraag gesteld deze broeder met een dankbaar hart te aanvaarden als dienaar van de Heer, hem te omringen met haar medeleven, hem te dragen in haar gebeden en met hem meewerken in de dienst van onze Heer, tot vreugde en tot eer van onze Heer Jezus Christus. Het antwoord was: Ja, van harte!.

Omdat de pas bevestigde ambtsdrager niet toegezongen mocht worden werd geluisterd naar Lied 969:

In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
Broeders, één band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl