logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.


Kerkdiensten in coronatijd

De regels van de rijksoverheid zijn per 26 juni 2021 in zoverre versoepeld dat we weer samen naar de kerk kunnen, bij binnenkomst geen mondkapje hoeven dragen en weer samen kunnen zingen. Een mooie stap vooruit!

Er is nog één dringende voorwaarde: de ander-halve-meter maatregel blijft gehandhaafd. Gezinnen kunnen naast elkaar zitten, in andere gevallen moet er anderhalve meter ruimte tussen de personen zijn. In De Flambou betekent dit dat we ongeveer 250 bezoekers kunnen verwelkomen.

Omdat we de zomerperiode ingaan, en er dan meestal minder kerkbezoekers zijn, laten we de verplichting om voorafgaande aan het bezoek van de kerkdienst te reserveren, voorlopig vervallen.

Kerkdiensten worden ook uitgezonden via kerkdienstgemist en zijn te beluisteren via de kerkradio.

Gemeenschapszin tijdens lockdownperiode

Samen een bakje koffiedrinken na de kerkdienst, dat is er door de maatregelen rondom corona al geruime tijd niet meer van gekomen. Nu de periode dat we de diensten niet meer fysiek meemaken toch wel heel erg lang duurt en er weinig perspectief is dat hierin verandering komt, komt vanuit de gemeenteleden steeds meer het signaal dat dit samenzijn toch wel wordt gemist. Meer Informatie.
Joy4kids

Zondag 4 juli was er weer Joy4kids, wat hebben we weer een fijne dienst gehad.

Bij de onderbouw was het thema: Ik ga op reis en ik neem mee……!

Volgende week begint de vakantie, de meeste kinderen gaan in de vakantie wel op reis. We gaan op visite, een dagje uit, ergens logeren of lekker op vakantie.

Lees verder en bekijk de foto's


Overstapdienst achtsteklassers

In de dienst van 27 juni namen de achtsteklassers afscheid van de kinderdienst, voorheen de kindernevendienst. De ‘uitzwaaidienst’ werd – zoals gewoonlijk – geleid door onze Jeugd- en jongerenwerker Anne-Willem Hoekstra. Het thema was ‘Bouwen aan de toekomst’. De muzikale begeleiding was in handen van onze eigen tienerband Passion.

Lees verder en bekijk de foto's


Kampvervangende dag

Zaterdag 26 juni hebben we een geweldige dag met de jeugd gehad. We zijn begonnen in De Flambou, waarna we naar Strandheem zijn gegaan. Vervolgens hebben we een bezinning gehad op het Blote Voetenpad en zijn we afgesloten met een kampvuur bij de familie Pitstra. We kijken terug op een geslaagde dag!

Lees verder en bekijk de foto's


Afscheid beheerdersechtpaar De Bining

Vrijdagmiddag 21 mei jl. werd in kleine kring – coronaproof –, in het bijzijn van hun dochter Jantina en de kleindochters Kimberly en Sabine, afscheid genomen van het beheerdersechtpaar van De Bining, Jan en Hennie Veenstra. “We wilden jullie niet via de achterdeur laten verdwijnen, dat vonden we niet correct voor alles wat jullie voor De Bining hebben betekend”, vertelt Froukje Dijkstra in haar openingswoord.

Lees verder ..


Renovatie De Flambou voor de zomer gereed

De verbouw van De Flambou vordert gestaag. Zoals door velen zal zijn opgemerkt, staat vooral de toegang aan de Groningerstraat letterlijk in de steigers. De oude deuren en entree zijn verwijderd en worden vervangen door een geheel nieuwe entree. Ook de hal van de kerk wordt vernieuwd en daardoor ontstaat straks één geheel met de hal van De Lantearne.

Lees verder en bekijk de foto's


Aanmelding voor Omzien naar elkaar

Ook wij ontkomen er niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Zoals u weet is de werkgroep “Omzien naar elkaar” in het leven geroepen om in tijden van hulp ook echt voor elkaar klaar te staan. Graag doen wij, ook juist nu in deze "Corona" tijd een beroep op u. Kent u iemand met een hulpvraag en/of wilt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger, dan kan dit nu digitaal! Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u behoefte heeft aan hulp of dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.Wij willen u alvast danken voor uw aanvraag of aanmelding en zullen zorgvuldig met het vervolg omgaan.

Laten we omzien naar elkaar!

       hulpvraag indienen        Ik wil mij als vrijwilliger aanmelden       

Financiën Gemeente / college van diakenen

Onze gemeente mist in deze tijd inkomsten, de vaste lasten gaan wel door. Ook de diaconie mist haar inkomsten uit de collecten en er wordt wel door diverse instanties een beroep op de diaconie gedaan. U kunt een bijdrage overmaken en we zetten de  mogelijkheden hieronder even op een rijtje:

Bijdrage collecte: Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm,  of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’. Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

Spaarbusje thuis: Als u bovenstaande toch lastig vindt, kan er ook een spaarbusje bij u worden bezorgd. Hierin kunt u dan een (collecte) bijdrage doen. De busjes worden eind augustus weer bij u opgehaald. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Hanneke Dijkstra, kb@pknsb.nl of 0512-363 548.

Gift aan de diaconie: Als u alleen een gift aan de diaconie wilt overmaken is het bankrekeningnummer: NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.

Gift aan de kerk: Als u alleen een gift aan de kerk wilt overmaken, is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl