logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.
Meer info


Mededeling van de kerkenraad

De maatregelen ten aanzien van kerkdiensten zijn iets verruimd, 1 juni maximaal 30 personen en vanaf 1 juli mogelijk 100 personen maar toch is nog veel onduidelijk. De PKN komt op 11 mei met een protocol voor kerkdiensten. Vervolgens zal dat protocol naar de eigen situatie vertaald moeten worden en dat vraagt tijd. Tot 1 juli hanteren wij de bestaande situatie en ondertussen wordt bekeken welke mogelijkheden er daarna zijn.

Het is fijn dat onze eigen online diensten nu zowel te beluisteren als te bekijken zijn. En daarnaast is de combinatie om in overleg met een andere gemeente hun dienst te volgen ook een goed alternatief. Natuurlijk, er gaat niets boven een eigen fysieke samenkomst. Elkaar ontmoeten, even een praatje maken, een kopje koffie drinken na de dienst….., dat moeten we nu missen. Maar we moeten nog even volhouden!

Gebedsmomenten dagelijk, behalve op zondag, om 12:00 uur

Elke dag, met uitzondering van de zondag, wordt om 12.00 uur een kort gebedsmoment dat bestaat uit het lezen van de tekst van de dag, daarop een moment van bezinning en een gebed afgesloten met het ‘Onze Vader’. Voor deze gebeden kunnen gebedsintenties worden ingeleverd via de mail. Onze Jeugd & Jongerenwerker Anne-Willem zal deze gebedsmomenten verzorgen. Deze ochtenden met afsluitend het gebedsmoment kunt u live volgen via ‘kerkdienst-gemist’ en de kerkradio.

Online diensten

Zondag 7 juni, Zondag van de Vervolgde Kerk
online dienst vanuit De Flambou, 9.30 uur
Voorganger Peter van Open Doors

Financiën Gemeente / college van diakenen

Onze gemeente mist in deze tijd inkomsten, de vaste lasten gaan wel door. Ook de diaconie mist haar inkomsten uit de collecten en er wordt wel door diverse instanties een beroep op de diaconie gedaan. U kunt een bijdrage overmaken en we zetten de  mogelijkheden hieronder even op een rijtje:

Bijdrage collecte: Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm,  of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’. Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

Spaarbusje thuis: Als u bovenstaande toch lastig vindt, kan er ook een spaarbusje bij u worden bezorgd. Hierin kunt u dan een (collecte) bijdrage doen. De busjes worden eind augustus weer bij u opgehaald. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Hanneke Dijkstra, kb@pknsb.nl of 0512-363 548.

Gift aan de diaconie: Als u alleen een gift aan de diaconie wilt overmaken is het bankrekeningnummer: NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.

Gift aan de kerk: Als u alleen een gift aan de kerk wilt overmaken, is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.


Bloemenverkoop ook dit jaar weer een groot succes

Traditioneel de woensdag voor Moederdag: de ‘Geraniumactie’ van de PKN-gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Ondanks de coronacrisis ging deze actie - rekening houdend met de van overheidswege afgekondigde maatregelen - ook dit jaar door, al gingen er naast de traditionele geraniums ook andere bloemen over de toonbank. Episch centrum was ook deze keer De Bining. Andere bloemen: Er was dit jaar een grote vraag naar de hanging-baskets, waarin diverse soorten bloemen voor een kleurige aanblik zorgden. Sinds woensdag 6 mei zien vele tuinen in Surhuisterveen en omgeving er weer een stuk fleuriger uit.

Lees verder en bekijk de foto's


Tulpenactie: samen één gemeente zijn!

Vrijdag en zaterdag, 24 en 25 april 2020, hebben we enkele gemeenteleden mogen verrassen met een bos tulpen. We hebben mogen zien dat we als gemeente één mogen zijn.


Stil is de straat

Dit is de eerste regel van lied 1003 uit ons liedboek. Bij de tekst van dit lied is gedacht aan het Bijbelboek Klaagliederen. Hierin wordt de ondergang van de stad Jeruzalem en de tempel bezongen. In lied 1003 gaat het over de verlatenheid en de leegte, maar er wordt ook gebeden om bevrijd te worden van zorgen. De gelijkenis met onze tijd is opvallend. Daarom zijn er een paar nieuwe coupletten bij gemaakt die slaan op onze huidige situatie.

Luister en bekijk het lied.


Aanmelding voor Omzien naar elkaar

Ook wij ontkomen er niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Zoals u weet is de werkgroep “Omzien naar elkaar” in het leven geroepen om in tijden van hulp ook echt voor elkaar klaar te staan. Graag doen wij, ook juist nu in deze "Corona" tijd een beroep op u. Kent u iemand met een hulpvraag en/of wilt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger, dan kan dit nu digitaal! Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u behoefte heeft aan hulp of dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.Wij willen u alvast danken voor uw aanvraag of aanmelding en zullen zorgvuldig met het vervolg omgaan.

Laten we omzien naar elkaar!

       hulpvraag indienen        Ik wil mij als vrijwilliger aanmelden       

Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl