logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Open Huis De Bining druk bezocht

Zaterdag 29 juni was het eindelijk zover. De Bining opende haar deuren voor het publiek met een Open Huis. Deze gelegenheid trok vele belangstellenden. Zij waren duidelijk verrast door de gedaanteverwisseling, die het hele gebouw had ondergaan. De reacties waren uitermate positief.

Lees verder en bekijk de foto's


Ministrycursus

In steeds meer kerken wordt regelmatig tijdens of na de diensten ministry aangeboden. Dat betekent dat gemeenteleden voor zich kunnen laten bidden. De letterlijke vertaling van het woord ‘ministry’ is ‘bediening’.

Op zaterdag 2 en zaterdag 16 november 2019 organiseert de PKN-gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan in samenwerking met Stichting Revelation, een interkerkelijke ministrycursus. We nodigen je van harte uit om je aan te melden.

Lees verder voor meer informatie.


Joy4kids, groep 1 t/m 4
30 juni 2019

Het thema van deze kinderkerk is “luisteren en doen”, n.a.v. Lucas 10:38-42 Jezus bij Marta en Maria. We mogen een groep van bijna 20 kinderen begroeten waaronder ook een paar kinderen die er voor de eerste keer zijn. Ilse leest het opzegversje voor dat hoort bij de kaars, dat we op God zijn gericht. Het welkomstlied wordt gezongen en daarna gaan we in gebed.

Lees verder ...


Jeugdkamp Schiermonnikoog

Van 14 tot en met 16 juni mochten we met 42 tieners en 14 leiders een prachtig kamp beleven op Schiermonnikoog. Het thema van het weekend was: ‘Hunted-connected.’ Het afgelopen jaar zijn we binnen alle tienergroepen bezig geweest met het thema verbinding (connected). De verbinding met God en met elkaar. We worden soms wel opgejaagd (hunted). Er zijn van zoveel kanten verwachtingen aan ons adres. Van thuis, onze vrienden, van school en van onze sportvereniging. Soms maken we daarin keuzes, waar we niet altijd blij mee zijn. Wat zou het dan fijn zijn om te weten wat Gods weg is. (Update, nu met video)

Lees verder en bekijk de foto's


Feestelijke Overstapdienst groep 8

Aan het einde van het seizoen wordt in een dienst aandacht besteed aan die kinderen, die de basisschool verlaten en doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat zij tevens de overstap maken van het kinderwerk naar het tienerwerk. Voor hen was het in de morgendienst van zondag 23 juni zover. Het thema was ‘Online met God’. Anne-Willem Hoekstra leidde de dienst, waarin ook de ‘afzwaaiers’ een groot aandeel hadden. De muzikale begeleiding was in handen van de eigen tienerband ‘Passion’. Zij deden hun naam eer aan, want er werd met veel passie gezongen en gespeeld, hetgeen de aanwezigen inspireerde om de prachtige liederen uit volle borst mee te zingen.

Lees verder en bekijk de foto's


VERWIJZINGEN:


Website Protestanse Kerk Nederland


PKN classis Buitenpost


Kruspunt.nl (Frysk)


Bijbel op internet


Vakanties met aandacht

Beamer en regels

Together4Him
 


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl