logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.


Kerkdiensten in coronatijd

Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad zijn alle maatregelen getroffen voor de Flambou die voldoen aan de covid19 eisen die daarin zijn gesteld. Het in de kerk aanwezige gebruiksplan is toegesneden op de Flambou en alles is gereed gemaakt om op een veilige manier weer diensten te kunnen organiseren in onze kerken. In de Flambou komen we uit op maximaal 125 aanwezigen en daarbij is (beperkt) gemeentezang toegestaan. Het verzoek om de dienst niet elke week te bezoeken is vervallen. U bent (voorlopig) wekelijks welkom.
Reserveren vooraf kan tot vrijdagavond 18.00 uur.

Koffiedrinken na de dienst is, beperkt, toegestaan. De opstelling zal volgens de anderhalve meter regel zijn en van de aanwezigen wordt verwacht dat ze dit naleven: we zijn voor elkaar verantwoordelijk.
Wijzigingen voorbehouden………….

       Reserveren voor aankomende Kerkdienst        meer informatie       
Welkom Diensten zondag 4 oktober

We zijn erg enthousiast dat de Welkom Diensten weer beginnen in PKN Surhuisterveen!

Spreker op zondag 4 oktober is Jan Pool en André van Zyl & band zorgen voor prachtige muziek! Welkom Diensten zijn bijzondere, laagdrempelige en inspirerende diensten. Ook als je nieuwsgierig bent, wellicht (bijna) nooit meer in de kerk komt, zijn deze diensten een aanrader. Fijn als je familie, vrienden en bekenden mee neemt! Wij zorgen ervoor dat deze Welkom Dienst ‘corona-proof’ is!

Vanaf 09.30 uur staan we bij de ingang voor je klaar met een bakje koffie, thee of fris en om 10 uur begint de 1e samenkomst (er is kinderoppas) Vanwege het beperkte aantal plaatsen en de te verwachten drukte is er een 2e Welkom Dienst om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

Lees verder en meld je aan


Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Zondag 30 augustus jl. stond de kerkdienst, de 2e Çoronaproof dienst in De Flambou, in het teken van de bevestiging en in de bediening stellen van nieuwe ambtsdragers. Tevens werd afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers. Voorganger in deze dienst was voor de eerste keer onze interim-predikant da. Heleen Maat uit Aduard. Organist was Geert van der Heide.

Lees verder en bekijk de foto's


Gemeenteavond, niet op 15 september maar op 22 september 2020

Op dinsdag 22 september 19.30 uur is er een gemeenteavond in de kerkzaal van De Flambou. De onderwerpen ‘het principe standpunt van de kerkenraad over ‘kerk en homoseksualiteit’ en ‘de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van het beroepingswerk ’ zullen deze avond centraal staan. Wij hopen u te ontmoeten. Zie ook Kruispunt nr. 7, pagina 7.
Reserveren
Ook voor de gemeenteavond is het verplicht dat u vooraf aangeeft dat u wilt komen. Voor de presentielijst zijn uw naam, adres en telefoonnummer nodig en het aantal personen. Dit kan op 3 manieren:
a. Via de mail kb@pknsb.nl
b. Telefonisch 0512 363 548
c. Een briefje met uw gegevens in de brievenbus aan de Gedempte Vaart 9


Doop 24 augustus 2020

Heel bijzonder is dat in deze eerste keer van samenkomen ook de doop bediend mocht worden aan Fardau Elize, geboren op 8 januari 2020, dochter Alexander te Nijenhuis en Avalon Tiemersma, Langelaan 36, 9231 EN Surhuisterveen. De heilige doop werd bediend door ds. Jaap Overeem uit Stiens.

Lees verder


Verbouw De Lantearne voortvarend van start

Het zal  niemand zijn ontgaan dat De Lantearne sinds enkele maanden letterlijk in de steigers staat. Door de coronacrisis zijn alle geplande activiteiten geschrapt en dat bood de gelegenheid om met de verbouw aan de slag te gaan. Tevens wordt achterstallig onderhoud weggewerkt. De werkzaamheden worden verricht onder supervisie van bouwbedrijf Van Dijk uit Surhuisterveen en Gaele Dijkstra, die alle vrijwilligerswerk coördineert.

Lees verder


Financiën Gemeente / college van diakenen

Onze gemeente mist in deze tijd inkomsten, de vaste lasten gaan wel door. Ook de diaconie mist haar inkomsten uit de collecten en er wordt wel door diverse instanties een beroep op de diaconie gedaan. U kunt een bijdrage overmaken en we zetten de  mogelijkheden hieronder even op een rijtje:

Bijdrage collecte: Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm,  of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’. Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

Spaarbusje thuis: Als u bovenstaande toch lastig vindt, kan er ook een spaarbusje bij u worden bezorgd. Hierin kunt u dan een (collecte) bijdrage doen. De busjes worden eind augustus weer bij u opgehaald. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Hanneke Dijkstra, kb@pknsb.nl of 0512-363 548.

Gift aan de diaconie: Als u alleen een gift aan de diaconie wilt overmaken is het bankrekeningnummer: NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.

Gift aan de kerk: Als u alleen een gift aan de kerk wilt overmaken, is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.


De Flambou in de steigers…

De opmerkzame voorbijganger is het wellicht al opgevallen, maar De Flambou staat sinds enkele weken geheel in de steigers. Er wordt groot onderhoud gepleegd.

Lees verder en bekijk de foto's


Aanmelding voor Omzien naar elkaar

Ook wij ontkomen er niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Zoals u weet is de werkgroep “Omzien naar elkaar” in het leven geroepen om in tijden van hulp ook echt voor elkaar klaar te staan. Graag doen wij, ook juist nu in deze "Corona" tijd een beroep op u. Kent u iemand met een hulpvraag en/of wilt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger, dan kan dit nu digitaal! Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u behoefte heeft aan hulp of dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.Wij willen u alvast danken voor uw aanvraag of aanmelding en zullen zorgvuldig met het vervolg omgaan.

Laten we omzien naar elkaar!

       hulpvraag indienen        Ik wil mij als vrijwilliger aanmelden       

Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl