logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.


Kerkdiensten in coronatijd

Maximaal 80 bezoekers bij een kerkdienst

Volgens de laatste richtlijnen van de PKN kunnen kerkdiensten weer worden bijgewoond door maximaal 80 bezoekers.

De aanmelding blijft via het reserveringssysteem. Er is geen (gemeente)zang. Bij het naar binnen- en buitengaan in het gebouw wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd. De dienst mag niet worden bezocht als er (verkoudheids)klachten zijn. Kerkdiensten worden ook uitgezonden via kerkdienstgemist en zijn te beluisteren via de kerkradio.

    Reserveren kerkdienst hemelvaart    Meer informatie    
    Reserveren Kerkdienst 16 mei       

Gemeenschapszin tijdens lockdownperiode

Samen een bakje koffiedrinken na de kerkdienst, dat is er door de maatregelen rondom corona al geruime tijd niet meer van gekomen. Nu de periode dat we de diensten niet meer fysiek meemaken toch wel heel erg lang duurt en er weinig perspectief is dat hierin verandering komt, komt vanuit de gemeenteleden steeds meer het signaal dat dit samenzijn toch wel wordt gemist. Meer Informatie.


Wekelijks Gebedsmoment
woensdagmiddag 12 uur

U kunt meeluisteren en -bidden via kerkdienstgemist en de kerkradio of het op een moment terugluisteren dat het u uitkomt. Heeft u een gebedspunt wat u graag wilt inbrengen geef het dan door aan Anne-Willem jeugdwerker@pknsb.nlOntwikkelingen van de kerk van de toekomst

De wereld en de kerk is volop in beweging. In het afgelopen jaar, komen de veranderingen door corona nog sneller op ons af. Hoe beweegt onze kerk zich in deze tijd? Hoe kijken onze leden hier tegenaan? Hoe ervaren onze leden de kerkdiensten in deze tijd? Bewegen we voldoende om ook in de toekomst een bloeiende kerk te mogen blijven?

We zijn een hele grote gemeente, ieders mening te horen is vaak niet eenvoudig. Zeker niet in deze tijd, waarin bijeenkomsten zeer minimaal mogelijk zijn. Daarom hebben we gekozen voor een enquête, om een goed beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente ten aanzien van de kerkdiensten. De uitslag van deze enquête dient als basis voor gesprekken met de gemeente. Hoe we dit t.z.t zullen invullen, volgt.

Vul de enquête in vóór 10 mei! Alvast bedankt voor uw medewerking!


Renovatie hal van start

Het zal niemand zijn ontgaan dat de afgelopen weken een begin is gemaakt met aanpassing van de hal en entree van De Flambou. Met bouwbedrijf Van Dijk b.v. zijn vrijwilligers inmiddels weer enthousiast aan de slag gegaan met de werkzaamheden. In de hal is sprake van nogal wat achterstallig onderhoud. Dat is vooral goed te zien aan de vloer. Ook de traptreden bij de entree aan de Groningerstraat vertonen scheuren en moeten tegelijk met de kozijnen en de deuren worden vervangen.

Lees verder en bekijk de foto's


Aanmelding voor Omzien naar elkaar

Ook wij ontkomen er niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Zoals u weet is de werkgroep “Omzien naar elkaar” in het leven geroepen om in tijden van hulp ook echt voor elkaar klaar te staan. Graag doen wij, ook juist nu in deze "Corona" tijd een beroep op u. Kent u iemand met een hulpvraag en/of wilt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger, dan kan dit nu digitaal! Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u behoefte heeft aan hulp of dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.Wij willen u alvast danken voor uw aanvraag of aanmelding en zullen zorgvuldig met het vervolg omgaan.

Laten we omzien naar elkaar!

       hulpvraag indienen        Ik wil mij als vrijwilliger aanmelden       

Financiën Gemeente / college van diakenen

Onze gemeente mist in deze tijd inkomsten, de vaste lasten gaan wel door. Ook de diaconie mist haar inkomsten uit de collecten en er wordt wel door diverse instanties een beroep op de diaconie gedaan. U kunt een bijdrage overmaken en we zetten de  mogelijkheden hieronder even op een rijtje:

Bijdrage collecte: Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm,  of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’. Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

Spaarbusje thuis: Als u bovenstaande toch lastig vindt, kan er ook een spaarbusje bij u worden bezorgd. Hierin kunt u dan een (collecte) bijdrage doen. De busjes worden eind augustus weer bij u opgehaald. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Hanneke Dijkstra, kb@pknsb.nl of 0512-363 548.

Gift aan de diaconie: Als u alleen een gift aan de diaconie wilt overmaken is het bankrekeningnummer: NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.

Gift aan de kerk: Als u alleen een gift aan de kerk wilt overmaken, is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl