logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Sectorindeling
Wat te doen bij?
Contact
Disclaimer


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar:
info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nlKerkdiensten uitgelicht:

30 oktober: Gezinsdienst in Surhuisterveen

Zondag 30 oktober (aanvang 10.00 uur) is er een gezinsdienst in De Flambou, Groningerstraat 40 te Surhuisterveen. Wie kent het niet, dat als je wilt gaan slapen er nog allemaal zorgen en gedachten door het hoofd spoken en je maar moeilijk de slaap kunt vatten. God zegt: 'Geef Mij je zorgen!' Hoe werkt dat? Ben je dan echt je zorgen kwijt? Medewerking in deze dienst wordt verleend door het Lauwershiemkoor o.l.v. Jan de Vries en het muzikale combo bestaande uit Klazien Storm en Oebele Visser. Spreker in deze dienst is Anne-Willem Hoekstra.

30 oktober: Zangavond Johannes de Heer in Surhuisterveen

Zondagavond 30 oktober (aanvang 19.30 uur) wordt in De Flambou, Groningerstraat 40 te Surhuisterveen weer een Johannes de Heer meezing-avond gehouden. De nadruk ligt geheel op samenzang. De liturgie kent allemaal bekende liederen. Een feest der herkenning dus. De muzikale begeleiding is in handen van Johan Timersma (orgel) en Oebele Visser en Roelina Overwijk op trompet. Het belooft weer een bijzondere zangavond te worden, waarbij iedereen wordt uitgenodigd. Het vorige jaar trok deze avond een volle kerk. De bedoeling van deze avond? Middels gebed, lezing, gedicht, een korte meditatie en héél veel zingen uit de bundel van Johannes de Heer loven wij Jezus, onze Heer. Weet u welkom.


Orgelpad in Surhuisterveen

Zaterdag 26 november vindt er in Surhuisterveen een Orgelpad plaats. Tijdens dit orgelpad bespeelt Geert van der Heide, voormalig organist van de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan, de orgels van de Doopsgezinde Kerk, de Doarpstsjerke en de Flambou. In iedere kerk is een bespeling van een klein halfuur, waarna er naar de volgende kerk wordt gewandeld. Het orgelpad op zaterdag 26 november in Surhuisterveen begint om 14.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Gedempte Vaart. Via de Doarpstsjerke, waar de bespeling om 15.15 uur begint, wordt het orgelpad om 16.00 uur afgesloten in de Flambou aan de Groningerstraat. Deelname aan het orgelpad is gratis. Na afloop is er in de Flambou voor iedereen een kopje koffie of thee.


Adventswandeling in Surhuisterveen

In de middagdienst van de eerste zondag van advent, 27 november, vindt er een adventswandeling plaats vanuit de Doarpstsjerke te Surhuisterveen. Om 16.00 uur vindt in de kerk de opening plaats met een korte viering waarin gebed, lezingen uit de Bijbel en liederen een plaats hebben. Vervolgens begint de wandeling die langs de Feanster Feart en door de Alde of de Nije Jirden voert. Een gedeelte van de tocht wordt in stilte afgelegd. De wandeling eindigt in de Doarpstsjerke waar de afsluiting plaats vindt. Daarna is er koffie en thee in De Bining.


Kinderkerk: Deel je leven!

Op 25 september was er kinderkerk met als thema: 'Deel je leven.' De kinderen stonden stil bij het verhaal van de 5 broden en de twee visjes. Een jongen had deze 5 broden en twee visjes meegekregen van zijn moeder, maar hij besloot om het aan Jezus te geven.

Lees verder en bekijk de foto's


Geslaagde startzondag

Zondag 25 september werd het nieuwe kerkelijke seizoen ingeluid. De startzondag trok ook deze keer weer veel belangstellenden. Er werden tegelijkertijd drie diensten gehouden. In de Doarpstsjerke ging Ds. Wabe Jan van Dijk voor in een dienst, waaraan de Cantorij haar medewerking verleende. In De Flambou werd de dienst geleid door ds. Johan van der Sleen, waarbij de samenzang werd verzorgd door Together4Him. In de Kroanseal werd de kinderkerk gehouden.

Lees verder en bekijk de foto's


Afscheid voorzitter en scriba kerkenraad

Naast de benoeming van 3 nieuwe ambtsdragers (diakenen) hebben in de dienst van 11 september jl. Klaas van der Ploeg en Annie van der Kooi afscheid genomen van hun periode als ambtsdrager. Klaas als interimvoorzitter van de kerkenraad en Annie als scriba. Beide hebben hun taken zeer nauwgezet ingevuld.

Lees verder en bekijk de foto's


 

VERWIJZINGEN:


Website Protestanse Kerk Nederland


PKN classis Buitenpost


Kruspunt.nl (Frysk)


Bijbel op internet


Vakanties met aandacht

Beamer en regels

Together4Him
 


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl