logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Kerkdiensten uitgelicht:

26 januari - Praisedienst 19.30 uur ‘Strijd in je denken!’

Wat kunnen onze gedachten ons soms bezighouden. Het is niet alleen maar leuk wat je denkt, soms kun je het ervaren als een hele strijd… Muzikale medewerking komt van New Creation Gospel Choir uit Joure. Dit geweldige koor dat bestaat uit mensen uit heel Friesland, was in 2018 ook al een keer bij ons. Reserveer deze avond alvast in je/uw agenda!


Een nieuw begin!

De eerste kinderkerk van 2020 is een feit

Zondagochtend 19 januari mochten we zingen, luisteren en vertellen over een nieuw begin. Een nieuw jaar wat voor ons ligt, het begin in de Bijbel en ook Pinky en Binky maakten een nieuw begin.

Lees verder en bekijk de foto's en video


Verwachting geeft ons kracht om door te gaan!

Op zondag 12 januari was in De Flambou de 1e Welkom Dienst van het nieuwe jaar. Een hele mooie en inspirerende Welkom Dienst met Gilbert Thera, Sharon Kips & band!

Lees verder en bekijk de foto's


Oliebollenactie wederom een succes

De oliebollenactie heeft een netto opbrengst opgeleverd van € 2.828,05. Dat werd op de avond van Oudjaar aan het begin van de kerkdienst bekend gemaakt. De bestemming van dit bedrag is voor de helft voor de diaconie, die het schenkt aan de Voedselbank Achtkarspelen. De andere helft gaat naar de Activiteitencommissie van onze kerk. De bestemming hiervan is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

Lees verder en bekijk de foto's


Kinderkerstfeest

Het kinderkerstfeest was een groot succes. Om 16:00 uur begroette de heraut de binnenkomende mensen waarna de kinderen een workshop konden kiezen. Om 17:00 uur begon de dienst. Anna en Jurre heetten de mensen welkom en na het gebed, samenzang en het aansteken van de kaarsen konden de kinderen laten zien wat ze hadden geleerd bij verschillende workshops.

Lees verder en bekijk de foto's


Gedoopt

In de morgendienst van zondag 22 december 2019 – de 4e zondag van advent – werd Thomas Roel Kootstra gedoopt, zoontje van Gerke en Sieny Kootstra, broertje van Marleen en Stefan. Thomas Roel is geboren op 20 september 2019.

Lees verder en bekijk de foto's


OPERAASJE "BERN FAN BETHLEHEM"

Yn it lêste nûmmer fan Kruispunt stiet in stikje fan gvdh wêryn’t hy it hat oer in gedicht fan Fedde Schurer. It is skreaun nei oanlieding fan de moard op de lytse bern yn Bethlehim út Mattheüs 2. It wie te lang om it yn syn gehiel yn Kruispunt ôf te printsjen en dêrom stiet it hjir hielendal.


Een terugblik op de kinderkerk van 8 december

De kinderen konden bij de inloop een spel doen of kleuren. Daarna werd het gedicht door Marleen voorgelezen dat bij de kaars hoort. Het welkomslied werd goed meegezongen en daarna gingen we in gebed. Bij de ”joy4kids yell” werd heerlijk met de vlaggetjes gezwaaid. We zagen 2 filmpjes die horen bij het adventsproject, over Juda en Obed.

Lees verder en bekijk de foto's


Spreker Welkom Dienst wijst op genezing door goede woorden

De Flambou was tijdens alweer de tiende editie van de Welkom Dienst dan wel iets minder gevuld dan de vorige keer met publiekstrekker Kees Kraayenoord, ook tijdens deze dienst zat de kerk vol en kwam er publiek van ver buiten Surhuisterveen. De woorden van spreker Jurrien ten Brinke – die werd begeleid door de band Sera uit Drachten – waren beslist niet minder krachtig.

Lees verder en bekijk de foto's


Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


VERWIJZINGEN:


PKN classis Buitenpost

Beamer en regels

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl