logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Kerkdiensten uitgelicht:

27 oktober 09.30 uur, Nationale Bijbelzondag
‘Breng de Bijbel dichterbij’ en doopzondag.

Een zondag per jaar staat de Bijbel extra centraal. Op de laatste zondag van oktober is er extra aandacht voor de werkzaamheden van het Nederlands Bijbel Genootschap. Voor dit jaar is hun thema; ‘Breng de Bijbel dichterbij’ . Miljoenen mensen ter wereld hebben één grote wens: een bijbel in hun eigen taal. Deze zondag vragen ze onze hulp bij het verspreiden en vertalen van de Bijbel wereldwijd. Maar het is dan ook ‘doopzondag’ en worden er een paar kinderen gedoopt.

Voor 2020 heeft de kerkenraad besloten om de vaste doopzondagen, er werden jaarlijks 4 doopzondagen ingeroosterd, te laten vervallen en de doop te doen op verzoek van de ouders zo mogelijk op die zondag die zij graag willen. Daarvoor kunnen ze contact opnemen met ds. van Dijk.


27 oktober - Johannes de Heer meezing-avond

Wanneer? Zondagavond 27 oktober a.s. om 19.30 uur in De Flambou te Surhuisterveen. Voor de 5e keer een Johannes de Heer-avond ‘nieuwe stijl’. In 2015 zijn we de uitdaging aangegaan om elk jaar een zangavond te organiseren en we mogen nu al spreken van een traditie. Mooie avonden, met telkens een fantastisch volle kerk. Dus ook dit jaar hopen we weer zo'n ‘heerlijk avondje’ te beleven. Een aantal (voor-)zangers en zangeressen en hopelijk weer een volle kerk met een enthousiast meezingend publiek. Hoort en zegt het voort en nodig zoveel mogelijk andere mensen uit om samen die aloude liederen te zingen. De bedoeling van deze avond? Middels gebed, lezing, gedicht, een korte meditatie en héél veel zingen uit de bundel van Johannes de Heer, danken en eren wij Jezus, onze Heer. Tot ziens op zondag 27 oktober 2019 in De Flambou. Na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden!


De kinderkerk op reis

Deze kinderkerk zijn wij op reis gegaan. Op reis met een vliegtuig, met een trein of met een boot? Maar ook zeker op reis door de verhalen uit de Bijbel en dat we mogen weten dat we altijd op reis mogen gaan met God. Hij reist altijd met ons mee. Voordat we gezamenlijk met elkaar beginnen zijn de kinderen al druk bezig geweest. Een filterzakje is er straks nodig om water te kleuren. Als de kaars binnen is beginnen ook wij met de kinderkerk. Tamar leest een gedichtje voor. We zingen ons openingslied en doen de yell nog een paar keer! Een vrolijk geheel met alle gekleurde vlaggetjes.

Lees verder en bekijk de foto's en video


Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


Een geslaagde, zonnige gemeente-startzondag

Als gemeente kunnen we terugzien op een geslaagde gemeente-startzondag op 22 september jl., de ‘aftrap’ van het kerkelijk seizoen 2019-2020. Een (bijna) volle kerk, een fijne dienst, schitterende weersomstandigheden, waardoor het gezamenlijk koffiedrinken en de lunch in de open lucht achter de Kroanseal konden plaats vinden. Ook Johans fietstocht en Wabe’s kuiertocht konden nu, in tegenstelling tot vorig jaar toen het miezerig weer was, gewoon doorgaan. En in De Lantearne kon men te kust en te keur om aan diverse activiteiten deel te nemen.

Lees verder en bekijk de foto's


Ministrycursus

In steeds meer kerken wordt regelmatig tijdens of na de diensten ministry aangeboden. Dat betekent dat gemeenteleden voor zich kunnen laten bidden. De letterlijke vertaling van het woord ‘ministry’ is ‘bediening’.

Op zaterdag 2 en zaterdag 16 november 2019 organiseert de PKN-gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan in samenwerking met Stichting Revelation, een interkerkelijke ministrycursus. We nodigen je van harte uit om je aan te melden.

Lees verder voor meer informatie.


VERWIJZINGEN:


Website Protestanse Kerk Nederland


PKN classis Buitenpost


Kruspunt.nl (Frysk)


Bijbel op internet


Vakanties met aandacht

Beamer en regels

Together4Him
 


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl