logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Kerkdiensten uitgelicht:

8 december 10.00 uur
Welkom Dienst met Jurrien ten Brinke en SERA

Op zondag 8 december is het alweer de tiende Welkom Dienst. Spreker is dan Jurrien ten Brinke en Sera en haar band verzorgen de muziek. Fijn als je familie, vrienden en bekenden mee neemt! Het thema is ‘De kracht van woorden’. We weten allemaal dat woorden ons raken. Positieve woorden scheppen leven, laten groeien en bemoedigen ons. Maar negatieve woorden kunnen ons breken, geven onzekerheid, doen pijn. Hoe gaan wij hiermee om? Dat wat jij zegt heeft impact. Wat vroeger tegen jou gezegd is, zit nog altijd in je hart. In de Welkom Dienst nemen we even de tijd om eerlijk te zijn, naar onszelf en elkaar. Meer dan welkom, en kom vooral zoals je bent! Meer informatie.

1, 7, 15, 21 en 29 december zijn er bijeenkomsten/diensten
die in het teken staan van 75 jaar Dietrich Bonhoeffer

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse Theoloog Dietrich Bonhoeffer werd vermoord. Hij kwam in verzet tegen het naziregime en moest dat, vlak voor de bevrijding, met de dood bekopen. In gevangenschap schreef hij brieven, gebeden en gedichten. Bij een aantal van die gebeden en gedichten heeft Jeltje Hoogenkamp een serie schilderijen gemaakt. Deze schilderijen zijn in de maand december te bezichtigen in de Doarpstsjerke van Surhuisterveen.

De expositie is afwisselend op zondag- en zaterdagmiddag te bezichtigen van 15.00-17.00 uur, voor het eerst op zondag 1 december. Elke keer is er van 16.30-17.00 uur een activiteit: op 1 en 29 december is dat een vesper. Op 7 december geeft Geert van der Heide een advents/orgelconcert en op 21 december begeleidt hij de fluitistes Lybrich Visbeek en Saskia Westerik bij een adventsconcert met werken van Bach, Handel en Vivaldi. Op 15 december wordt de dag afgesloten met het zingen van adventsliederen. U bent van harte welkom.


Jeugdactiviteit: ‘The Verdict!’

Op zaterdagavond 23 november organiseerde de jeugd van de Regenboog, de Vluchtheuvel en de Protestantse Gemeente: ‘The Verdict!’ (Het vonnis) The Verdict bevatte twaalf uitdagende opdrachten verspreid over Surhuisterveen, waarbij kennis, snelheid, creativiteit en samenwerking hard nodig waren. The Verdict bracht tieners in een andere wereld waarin de (geloofs)vrijheid heel anders is.

Bekijk de foto's


Senioren koffieochtend

Op woensdagochtend 27 november konden we een groep van 53 mensen begroeten voor de koffieochtend. Dit was voor diegenen die de afgelopen maanden jarig geweest waren en 75 jaar of ouder waren geworden. Ze werden welkom geheten en Pastor Ytje Hinke Attema deed de opening. We zongen lied 82:1 en lazen daarna uit de bijbel psalm 82. Daarna ging Pastor Attema ons voor in gebed.

Lees verder en bekijk de foto's


Gedachtenisdienst 2019

Op zondag 24 november mochten we in de Flambou een indrukwekkende gedachtenisdienst meemaken. De namen van 26 gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan, werden nog eenmaal genoemd. Vervolgens werd er door de familie of door goede vrienden een kaars aangestoken.

Lees verder en bekijk de foto's


40ste verjaardag orgel De Flambou

Op 3 november 2019 is er een concert geweest ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van het orgel in De Flambou. Onder de bezoekers ook een van de bouwers van het orgel de 84 jarige Piet Raadgever uit Vleuten. Hij was ook aanwezig bij de ingebruikname van het orgel indertijd.

Lees verder en bekijk de foto's


Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


VERWIJZINGEN:


PKN classis Buitenpost

Beamer en regels

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl