logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.BLOEMENVERKOOP VOOR INRICHTING DE LANTEARNE

Na de succesvolle bloemenactie in mei wordt nu ook een grote bloemenverkoop in de nazomer georganiseerd. (webshop) De bloemen dit ditmaal worden aangeboden, zijn met name bolchrysanten (in meerdere kleuren), snijmargrieten en enkele mooie kamerplanten. De opbrengst is bestemd voor de inrichting van De Lantearne. Daarbij kan worden gedacht aan nieuwe vitrage, gordijnen, tafels, stoelen en wandbekleding.

Lees verder


Deze zomer kinderwerkfilmpjes online

Voor deze zomervakantie hebben meerdere kinderwerkers een kinderwerkfilmpje opgenomen. Zo kun je toch een bijbelverhaal samen met je kinderen kijken en soms leuke opdrachten erbij uitvoeren. Abonneer je daarom op het YouTubekanaal van onze kerk. Check het laatste kinderwerkfilmpje van 9 augustus.
Het laatste zomerkinderwerkfilmpje komt online op 16 augustus.


Mededeling van de kerkenraad

Anderhalve-meter-kerkdienst-met-100-bezoekers

Met ingang van 1 juli 2020 is het weer mogelijk dat kerkdiensten, onder voorwaarden, door gemeenteleden bezocht kunnen worden met een maximum van 100 bezoekers per dienst.

Wij zijn een grote gemeente met een gemiddeld kerkbezoek van 500 bezoekers per dienst en door alle te nemen maatregelen vraagt dit nogal wat voorbereiding. Daarnaast zijn we vacant en hebben we te maken met gastpredikanten die door de corona afzeggen.

Tot en met 16 augustus zijn er alleen online diensten, of zelf ingevuld of vooraf opgenomen met een gastpredikant of met ‘medeweten van’ gestreamd. Er zijn nu 2 fysieke diensten gepland:

  • 1e dienst 23 augustus 2020, dit is de uitgestelde doopdienst van 22 maart 2020.
  • 2e dienst 30 augustus 2020 bevestiging ambtsdragers, voorganger ds. Heleen Maat.

Lees verder ....

Online diensten

Zondag 16 augustus 2020 11.00 uur
Voorganger ds. A. Bouman, Ureterp

Financiën Gemeente / college van diakenen

Onze gemeente mist in deze tijd inkomsten, de vaste lasten gaan wel door. Ook de diaconie mist haar inkomsten uit de collecten en er wordt wel door diverse instanties een beroep op de diaconie gedaan. U kunt een bijdrage overmaken en we zetten de  mogelijkheden hieronder even op een rijtje:

Bijdrage collecte: Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm,  of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’. Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

Spaarbusje thuis: Als u bovenstaande toch lastig vindt, kan er ook een spaarbusje bij u worden bezorgd. Hierin kunt u dan een (collecte) bijdrage doen. De busjes worden eind augustus weer bij u opgehaald. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Hanneke Dijkstra, kb@pknsb.nl of 0512-363 548.

Gift aan de diaconie: Als u alleen een gift aan de diaconie wilt overmaken is het bankrekeningnummer: NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.

Gift aan de kerk: Als u alleen een gift aan de kerk wilt overmaken, is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.


De Flambou in de steigers…

De opmerkzame voorbijganger is het wellicht al opgevallen, maar De Flambou staat sinds enkele weken geheel in de steigers. Er wordt groot onderhoud gepleegd.

Lees verder en bekijk de foto's


Aanmelding voor Omzien naar elkaar

Ook wij ontkomen er niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Zoals u weet is de werkgroep “Omzien naar elkaar” in het leven geroepen om in tijden van hulp ook echt voor elkaar klaar te staan. Graag doen wij, ook juist nu in deze "Corona" tijd een beroep op u. Kent u iemand met een hulpvraag en/of wilt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger, dan kan dit nu digitaal! Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u behoefte heeft aan hulp of dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.Wij willen u alvast danken voor uw aanvraag of aanmelding en zullen zorgvuldig met het vervolg omgaan.

Laten we omzien naar elkaar!

       hulpvraag indienen        Ik wil mij als vrijwilliger aanmelden       

Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl