logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.


Kerkdiensten in coronatijd

Met ingang van zondag 18 oktober mogen maximaal 30 personen bij een dienst aanwezig zijn. De aanmelding blijft via het reserveringssysteem. Er is geen gemeentezang. Bij het naar binnen- en buitengaan in het gebouw wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd. Kerkdiensten worden ook uitgezonden via de kerkradio en via kerkdienstgemist

       Reserveren voor aankomende Kerkdienst        Meer informatie       Een nieuwe predikant voor onze gemeente!

Sinds afgelopen maart is onze gemeente vacant. In dit seizoen kerkenwerk zijn we bezig met het beroepingswerk en het streven is dat we het nieuwe seizoen 2021/2022 kunnen starten met de nieuwe dominee. Wij zouden graag willen dat jij als lid van onze gemeente met ons meedenkt over die nieuwe predikant. Het is gebruikelijk dat we dat bespreken op een gemeenteavond. Vanwege de corona zal dit helaas niet gaan. Daarom vragen we je de enquête uiterlijk 9 november in te vullen.

Naar de enquête.


Zondag 25 oktober kinderkerk Joy4kids

Er waren 17 kinderen, wat een goede opkomst. Fijn dat jullie er allemaal bij waren. Bij de onderbouw stond het verhaal van Zacheus de tollenaar centraal. We hebben liedjes gezongen. Een knutsel gemaakt met Zacheus in de boom. En een spel gespeeld waarbij we zagen dat Zacheus niet eerlijk was. Toch kwam het op het eind goed en gaf Zacheus iedereen 4x zoveel geld terug dan dat hij had gekregen.

Lees verder en bekijk de foto's


Bevestiging ambtsdrager Koos Sijtsma

Was op zondag 30 augustus jl. de jaarlijkse bevestigingsdienst voor ouderlingen en diakenen, op zondag 25 oktober werd Koos Sijtsma bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

“Mooi dat vanmorgen weer iemand in uw kring bevestigd wordt als ouderling-kerkrentmeester. Wat zijn jouw talenten, als jij geroepen wordt. Laat jij je ook roepen? En als je geroepen bent, laat je je dan ook leiden door God? Welke mensen in jouw leven zijn belangrijk en voelen ze dat ook? Merken ze dat ook aan je?”, zo legde ds. Hans de Jong uit Drachten de gemeente voor.

Lees verder en bekijk de foto's


Verbouw De Lantearne verloopt naar wens

De verbouw van De Lantearne ligt op schema. Als alles volgens plan verloopt, is de renovatie van de ‘grote’ zaal medio november klaar. Maandag 19 oktober wordt de nieuwe balie geplaatst. Ook wordt de nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd. Tevens wordt dan de zaal voorzien van ringleiding. Dit laatste is mogelijk dankzij een bloemenactie van de activiteitencommissie.

Lees verder en bekijk de foto's


Bijbelsmokkelspel zaterdag 19 september

We kijken terug op een spannende en dynamische avond, waarbij een 65 tieners en rond de 40 vrijwilligers een geweldige avond hadden. Een avond om te proeven dat vrijheid (van godsdienst) een groot goed is. Hierbij willen we iedereen nogmaals danken voor zijn/ haar medewerking! Check de foto's voor een impressie van de avond!

Lees verder en bekijk de foto's


Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Zondag 30 augustus jl. stond de kerkdienst, de 2e Çoronaproof dienst in De Flambou, in het teken van de bevestiging en in de bediening stellen van nieuwe ambtsdragers. Tevens werd afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers. Voorganger in deze dienst was voor de eerste keer onze interim-predikant da. Heleen Maat uit Aduard. Organist was Geert van der Heide.

Lees verder en bekijk de foto's


Aanmelding voor Omzien naar elkaar

Ook wij ontkomen er niet aan: de maatregelen rondom het Coronavirus. Zoals u weet is de werkgroep “Omzien naar elkaar” in het leven geroepen om in tijden van hulp ook echt voor elkaar klaar te staan. Graag doen wij, ook juist nu in deze "Corona" tijd een beroep op u. Kent u iemand met een hulpvraag en/of wilt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger, dan kan dit nu digitaal! Via onderstaande knoppen kunt u aangeven of u behoefte heeft aan hulp of dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.Wij willen u alvast danken voor uw aanvraag of aanmelding en zullen zorgvuldig met het vervolg omgaan.

Laten we omzien naar elkaar!

       hulpvraag indienen        Ik wil mij als vrijwilliger aanmelden       

Financiën Gemeente / college van diakenen

Onze gemeente mist in deze tijd inkomsten, de vaste lasten gaan wel door. Ook de diaconie mist haar inkomsten uit de collecten en er wordt wel door diverse instanties een beroep op de diaconie gedaan. U kunt een bijdrage overmaken en we zetten de  mogelijkheden hieronder even op een rijtje:

Bijdrage collecte: Als u de kerkdienst online volgt, kunt u een bijdrage aan de collecte overmaken via GIVT, zie hiervoor de knop op het scherm,  of via het bankrekeningnummer van de kerk, NL 47 RABO 0356 4047 57 onder vermelding van ‘collecte’. Deze bijdragen worden verdeeld in 50% diaconie en 50% kerk.

Spaarbusje thuis: Als u bovenstaande toch lastig vindt, kan er ook een spaarbusje bij u worden bezorgd. Hierin kunt u dan een (collecte) bijdrage doen. De busjes worden eind augustus weer bij u opgehaald. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Hanneke Dijkstra, kb@pknsb.nl of 0512-363 548.

Gift aan de diaconie: Als u alleen een gift aan de diaconie wilt overmaken is het bankrekeningnummer: NL52 RABO 0179 5596 99, onder vermelding van ‘gift aan de diaconie’.

Gift aan de kerk: Als u alleen een gift aan de kerk wilt overmaken, is het bankrekeningnummer NL47 RABO 0356 4047 57, onder vermelding van ‘gift kerkenwerk’.


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl