logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Nieuwe ZWO actie

De vastentijd breekt weer aan, een tijd van bezinning en toeleven naar Pasen. Pasen: het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Kerk in Actie start een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Zo delen we het goede nieuws van Gods liefde voor ons.
De Actie
In deze 40 dagentijd starten we met een nieuwe actie: Heel Holland Vast. Op zondag 23 februari en zondag 1 maart reiken we u/jullie bij de uitgang van de morgendienst in de Flambou een actiekaart aan Hiermee vragen we u/ jullie de komende 6 weken iets te minderen, of te doen, en het uitgespaarde geld wekelijks in te leveren bij de actiekraam in de hal.

Zo is er elke week een nieuwe vraag:
23 febr-1 maart, Week 1: vraag om minder te snoepen.
1 maart – 8 maart, Week 2 vragen we om: minder TV of social media tijd!
8 maart- 15 maart. In week 3 vragen we om minder vlees te eten.
15 maart – 22 maart. In week 4 vragen we om kleding te minderen/ weg te geven.
22 maart -29 maart. In week 5 vragen we om iemand een kaartje te sturen.
29 maart- 5 april. In week 6: minder alcohol te drinken.
5 april – Pasen. In week 7 (stille week) meer tijd vrij te maken voor God.
Er zijn ook kaarten voor de kinderen, met iets andere vragen.

Doel: het geld gaat naar het nieuwe jaarthema van KiA: "Fryslan foar Rwanda: Sta op, omdat we geloven in delen!" Doet u, doen jullie mee?
Meer info over deze actie kunt u ook vinden op: kerkinactie/heel Holland vast.


Senioren koffieochtend

Op woensdag 19 februari j.l. werd er weer een senioren-koffieochtend georganiseerd voor de mensen die in de maanden november, december en januari jarig waren en 75 jaar of ouder werden. Om 10 uur opende dominee Wabe Jan van Dijk de ochtend en heette iedereen welkom. Hij sprak uit dat we dankbaar mogen zijn dat God ons er weer een jaar bij heeft gegeven.

Lees verder en bekijk de foto's


Herkenbaar
thema Welkom Dienst met humor gebracht

U bent welkom grote Koning, met dit welkomstlied voor de dienst wordt niet alleen de Zoon van God van harte uitgenodigd, maar heet spreker Rob Favier ook de ruim vijfhonderd bezoekers aan de dienst in De Flambou van harte welkom. Hij geeft hen een momentje de tijd om met elkaar kennis te maken. De spreker heeft humor en gebruikt dit meer dan eens in zijn betoog.

Lees verder en bekijk de foto's


Sirkelslag

Na een aantal jaren niet mee te hebben gedaan met Sirkelslag waren we dit jaar weer van de partij met zes groepen. De groepen streden online tegen ongeveer 750 andere groepen verspreid over het land.

Lees verder en bekijk de foto's


Nije Fryske bibeloersetting

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de bibel net mear goed begripe.

Lês de brief fan YKFE


VERWIJZINGEN:

Together4Him


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl